Végrehajtás nem, kétes százezrek igenKOMÁROM. Nagyon fontos döntés született a városi tulajdonú komáromi vízmű kapcsán. Hogy ez volt-e a kisebbik rossz, az azonban kérdéses. A képviselők döntése értelmében a KOMVaK elismeri minden tartozását a neki hitelező HASS cég felé, több mint 3,3 millió euró értékben, köztük olyanokat is, amelyek megalapozottsága erősen megkérdőjelezhető. Cserébe az aranyosmaróti vállalat leállítja a vízmű ellen megindított végrehajtást.

Megszavazták: a városi vízmű 3,3 milliós tartozást ismer el

Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak meg a komáromi képviselők múlt csütörtöki, 7 órás ülésükön, mégpedig a KOMVaK komáromi vízmű és az aranyosmaróti HASS cég közötti új megállapodás megkötésének kérdését, melyben a vízmű elismeri tartozásait és kötelezi magát a folyamatos törlesztésre. A városatyák két rossz megoldás közül választhattak: vagy támogatják az új megállapodást, aminek nyomán a HASS cég megállítja a KOMVaK-kal szemben indított végrehajtást, vagy pedig kockázatot vállalnak, és elutasítják az eléjük tett megállapodást, melyben olyan több százezres tartozások is szerepelnek, melyek jogossága megkérdőjelezhető. Volt alternatív javaslat is, miszerint csak a vízmű átvilágítása után döntenének.

komvak2

Hogyan jutott idáig a vízmű?

Visszatérő ügy a vízmű gazdasági helyzete. Évről évre egyre inkább eladósodott a cég, amiről sokáig nem volt tudomása a városnak, a képviselőknek. A vízmű korábbi vezetése – Cséplő Gábor ügyvezető igazgató, és az Olláry Viktor vezette igazgatótanács – nem jelzett komolyabb gondokat az egyetlen részvényesnek, a városnak. A 2014 decemberi önkormányzati választások után borult a bili, a városvezetés keményen bírálta az igazgatót, amiért a HASS cég felé fennálló több mint 2 milliós adósság fejében elzálogosította a vízmű vagyonát, miközben erről nem értesítette a várost – jogilag egyébként megtehette, az alapszabály ezt megengedte. Az adósság nagy részét az 1,2 millió eurós kavai beruházás tette ki – a városrészt csatlakoztatták a komáromi vízvezetékrendszerre, amit a vízműnek a közegészségügyi hivatal sorozatos felszólításai nyomán kötelessége volt megtenni. Mivel erre nem volt pénze a vízműnek, a kivitelező HASS-tól kölcsönzött. Az „eltitkolt“ jelzálogszerződés nyomán – mely uzsora szintű büntetőkamatokat is tartalmazott –, felerősödtek az alapszabály megváltoztatását, a vezetők lecserélését követelő hangok. Ezek fokozatosan meg is történtek – azért csak lassan, mert a képviselők egy része ellenállt a változásoknak, vagy éppen az ellenőrzések lefolytatásának.

Nem fizették a törlesztő részleteket

Az igazgatótanácsba új emberek érkeztek, akik mára már távoztak is, a régi vezetés utolsó tagjaként decemberben Olláry Viktor is. Cséplő Gábor ügyvezető tavaly augusztus végén hagyta ott a KOMVaK-ot. Egy átmeneti helyzet után idén februártól van teljesen új vezetése a vízműnek, Ruman Patrik tölti be az ügyvezetői igazgatói posztot, de ő az igazgatótanács elnöke is.

Tavaly ősszel kiderült, minden korábbi biztató hír ellenére – júliusban 15 ezer eurós nyereséget mutattak ki – nagy a baj. Bár az említett jelzálogszerződés feltételeinek megszegése súlyos következményeket állapított meg arra az esetre, ha a vízmű nem fizeti időben a törlesztőrészleteket, a vízmű mégsem törlesztett több hónapon át. Ráadásul, mint azt Balogh Zsolt, az igazgatótanácsot másfél évig vezető elnök elmondta, Cséplő Gábor korábbi igazgató rendszeresen arról számolt be, rendben történik a törlesztés. A fizetés elmaradása alapot adott a HASS cégnek arra, hogy követelni kezdje a büntetőkamatokat, illetve végrehajtást indítson, amit meg is tett.

vizmu-e1478875049521

Több mint 3 milliót vághat zsebre a hitelező

Miután Ruman Patrik átvette a KOMVaK irányítását, azonnal igyekezett megállapodni a HASS céget képviselő Huňady Eduarddal. Egy hónapos egyeztetés után egy új megállapodás született. Ebben a KOMVaK elismeri azt a tartozását, melyet az aranyosmaróti cég nyújtott neki kölcsönök formájában, de egyben megkérdőjelezhető összegeket is jogosnak ismer el: két HASS által végzett beruházás kapcsán többletmunkák kifizetését vállalja, illetve egy olyan követelést is elismer, melyet a korábbi igazgató felhatalmazás nélkül írt alá, az igazgatótanács tagjai viszont nem. A megegyezés szerint összesen 3,3 millió eurót köteles fizetni a vízmű a HASS-nak. Ugyanakkor a HASS részben eltekint a horribilis büntetőkamatok és késedelmi kamatok követelésétől, ami összesen 2 millió euróra rúgna, amennyiben a vízmű az elkövetkező 10 évben (avagy 22 évben) minden hónapban időben törleszti adósságát. Huňady Eduard egyúttal ígéretett tett, az új megállapodás megkötése után leállítja a megindított végrehajtást a vízművel szemben.

A képviselők többsége végül támogatta az új egyezséget. Megszavazták: Andruskó Imre, Batta György, Feszty Zsolt, Gajdáč Ondrej, Glíč Konštantin, Hortai Éva, Horváth Attila, Ipóth Szilárd, Kiss Péntek József, Korpás Péter, Marek Anton, Szabó Béla, Varga Tamás és Vetter János.

pscreen

Egyetlen másik javaslat került még napirendre, Kovács Dávid a korábban Benyó Zoltán által szorgalmazott elképzelést terjesztette be, amely egy mélyreható, független, ún. Due Diligence átvilágítást irányoz elő a KOMVaK-nál, ami sok mindenre fényt deríthet. Ezt is megszavazták az alábbi képviselők támogatásával: Bende István, Benyó Zoltán, Bujna Zoltán, Ipóth Szilárd, Keszegh Béla, Keszegh Margit, Kiss Péntek József, Knirs Imre, Kovács Dávid, Less Károly, Rajkó Ferenc, Varga Tamás és Vetter János.

Készen állt a városvezetés alternatív javaslata is, mely elfogadta volna az egyértelműen jogos hitelek és kamatok törlesztését, de nemet mondott volna az indokolatlanul magas kamatokra, emellett nyitva hagyta volna a vitatott ügyeket. Erre viszont előzetesen nem bólintott rá a HASS. Mivel az új egyezséget korábban jóváhagyták, erről már nem is szavaztak a városatyák.

Csaba Ádám

(Kapcsolódó kommentárunkat itt olvashatja!)


Elhangzott a vízműről szóló vitában

Ruman Patrik, a KOMVAK igazgatója – Az új megegyezés nem tökéletes és nem ideális, de jelen helyzetben ezt tartjuk a legjobbnak. A végrehajtás nyomán fenyeget, hogy az elmúlt években megnyert 16 millió euró uniós támogatást is vissza kell fizetni. Két banki hitelt is visszafizet a KOMVaK a közeljövőben, ezzel havonta több mint 20 ezer euró szabadul fel, és további költségcsökkentő intézkedéseket is tervezünk, így lesz pénz a törlesztésre.

Huňady Eduard, a HASS képviselője – Két éve toleránsak vagyunk, de ennek vége. Jogosak a követeléseink.

Stubendek László polgármester – Teljes a bizalmam a KOMVaK új vezetése felé.

Keszegh Béla alpolgármester – A régi ügyvezető igazgató azt a hitelt nem törlesztette, amit a leginkább kellett volna. Egyes képviselők korábban sajnálták a pénzt a mélyreható átvilágításra, most több százezerre lazán rábólintanak. A megállapodás elfogadásával Huňady úr lehet a legnyugodtabb, minden vitás követelését bebetonozzuk.

Knirs Imre alpolgármester – A városvezetés végig az átvilágítás mellett volt, a testület viszont megakadályozta.

Fekete István, 2007-ig a vízmű igazgatója – A kavai beruházást meg kellett valósítani, más kérdés, milyen módon intézték. Nem tudjuk, milyen hibát, esetleg bűnt követtek el… Egyeseknek nagyon jó lenne, ha a melegvíz és a hidegvíz egy céghez kerülne. Nevet nem mondok. *

Löwy Jakub, a város jogásza – A végrehajtás inkább érintené a környező községeket, mint Komáromot, itt csak néhány vezeték, illetve a tisztítóállomás egy része van a KOMVaK tulajdonában. De a végrehajtás miatt sem kell annyira aggódni, számtalan lehetőség marad a megegyezésre.

Obertová Ingrid, a KOMVaK jogásza – Nincs lehetőség újabb megállapodásra, amely kisebb összegről szól, ezt a 3,3 milliót sikerült kialkudni.

Andruskó Imre képviselő – Ki kell vizsgálni, ki idézte elő a helyzetet. Én nem tudtam ezekről a vitatott szerződésekről. De előbb el kell oltani a tüzet, utána lehet vizsgálódni.

Benyó Zoltán képviselő – Előbb átvilágítás kell, amit már régóta szorgalmazok. Csak miután minden hitelre fény derül, lehet felelősen dönteni. Egy orvosi műtét előtt is kell kivizsgálás, hogy lássuk, a páciens képes-e elviselni az operáció következményeit.

Gajdáč Ondrej képviselő – Nem volt minden rendben a vízmű előző vezetése alatt, erkölcsi és büntetőjogi felelősség is felmerül. Viszont valaki privatizációra készül, csak senki nem meri kimondani. Pénzügyi cápák fenik a fogukat a KOMVak-ra.

Kovács Dávid képviselő – Hitegettek minket, hogy minden rendben a vízművel, ne dumáljunk bele, mert nem értünk hozzá. A pletykák egy része most válósággá vált, 20 évre eladósítjuk a várost. Kik okozták? Köztünk is akadnak, akik ebben részt vettek?

Glíč Konštantin képviselő – A korábbi vezetés, és a HASS is a város érdekében dolgoztak, dicséret illeti őket. A HASS csak a saját pénzét akarja vissza.

Horváth Attila képviselő – Támadhatja bárki Ruman Patrikot, de már két hónap alatt letett annyit az asztalra, hogy látni lehessen, segíteni akar a városnak.

Ipóth Szilárd képviselő – Két oldalról nehezedik ránk nyomás, próbálnak befolyásolni minket, de csak az egyik oldalt ismerjük, a KOMVaK-ot. Lépjen elő a titokzatos másik fél, ne csak félinformációk, fenyegetések legyenek.

Keszegh Margit képviselő – Többen vagyunk úgy, hogy nem fogunk nyomásnak engedni, én csak az előttem lévő anyagokról fogok dönteni. Elszomorító, hogy most az eredeti 1,2 millió eurós kölcsön többszörösét kell visszafizetni.

Rajko Ferenc képviselő – Ha elfogadjuk a megállapodást, akkor a múltra fátylat borítunk, elismerjük az összes követelés jogosságát.

(csaba)


(Cikkünk a Delta március 20-i számában jelent meg)


* Fekete István, a KOMVaK Rt. nyugalmazott igazgatója az alábbi kiegészítés közlését kérte a lapunk által idézett mondatokhoz: „A felszólalásomban elmondottak arra az esetre vonatkoztak, amikor a cég olyan helyzetbe került, hogy nem tudta kikerülni a Kavával kapcsolatos követeléseket. Kimondtam, hogy a vezetés követett el ebben az ügyben hibákat, de csak teljeskörű ismeret birtokában lehet véleményt mondani a döntések helyességéről, illetve a jogi helyzetről. A második részben pedig kifejtettem álláspontomat arra az esetre, ha a részvénytársaság nem tudja teljesíteni kezelői feladatát, és ezt a helyzetet első körben csak a kerület, mint a jog szerinti döntéshozó, majd a város, mint tulajdonos tudja megoldani. De mivel a víz- és csatornahálózat kezelése a 442/2002-es törvény szerint nem olyan egyszerű – nehéz megfelelni minden törvényi előírásnak –, ezért tettem meg ezt az ominózus megjegyzést. Ez nem politikai nézet, ez egy vészhelyzet lehetséges megoldása.”


Top