Átadták az Éden református bölcsődét Marcelházán

A református templomban hálaadó ünnepi istentisztelet keretében avatták fel az új, 12 gyermek befogadására alkalmas bölcsődét a Komáromi járás legnagyobb lélekszámú községében. A magyar kormány támogatásával, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épülhetett meg.

Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke igehirdetésében Pál apostol a Timóteushoz írt leveléből idézve „Őrizd meg a rád bízott kincset” gondolat köré építette beszédét. „A ránk bízott kincs, esetünkben a bölcsőde, a nálunk elhelyezett letét őrzése keresztyéni szolgálatunk legfontosabb alapfeladata” – mondta. Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos rámutatott: az óvodaprogram utolsó szakaszában sok helyütt bölcsődéket építettek, tekintettel arra, hogy nagyon hézagos a hozzáférés a bölcsődei rendszerhez. „Egy közösségbe szervezzük a Kárpát-medence magyarjait azért, hogy a jövő magyar, közép-európai és európai kihívásainak egyaránt egy megerősödött nemzeti közösségben tudjunk megfelelni. Hiszen a legfőbb érték az ember, és meggyőződésünk szerint az anyanyelvén tanuló gyermeknek nincs alternatívája” – hangsúlyozta Grezsa István.

Rácz Elemér lelkipásztor a kezdetekről tájékoztatta a megjelenteket. Az egyházközség 1996-ban kapta vissza a restitúciós törvény alapján a volt református iskola épületét. Mivel éppen akkor épült a parókia, a gyülekezet a bérbeadását találta a legmegfelelőbbnek. Húsz évig tésztagyár működött benne. Amikor üressé vált az épület, ismét felvetődött a kihasználhatóság kérdése. Bölcsődének túl nagy lett volna, az egyházközség napközi foglalkoztatót is szeretett volna benne létesíteni, de úgy vélték, a két intézményt nem lenne szerencsés egy épületben elhelyezni. Végül az egyházközség vezetése úgy döntött, telket vásárol az egykori iskola mellett, és egy teljesen új, az erre a célra tervezett épületben működtetné a bölcsődét. A három év alattiak gondoskodására elsősorban is azért gondoltak, mert korábban Marcelházán is működött bölcsőde, de megszűnt. Rácz Elemér a bölcsőde kapcsán megemlítette, hogy a községben a reformátusok már a múltban is fejtettek ki hasonló szolgálatot. Innen indult el az árvaházi mozgalom, a kis árvák számára árvaházat alapítottak, erre az örökségre kapcsolódva szeretnék folytatni szolgálatot, modernebb kivitelezésben.

Megvásárolták tehát a templommal és a parókiával szemben lévő telket egy lebontásra váró üres lakóházzal együtt a bölcsőde céljára. Az építkezés 2019 áprilisában kezdődött és 2019. december 3-án fejeződött be. A bölcsőde összköltsége 307 ezer euró, a berendezéssel együtt 343 ezer euró.

Az Éden Református Bölcsődét a szociális szolgáltatás végzésére létrehozott Keskeny ÚT egyházi célszervezet működteti. Az egyházközség egy családvédelmi központot is szeretne kialakítani, amely magában foglalná a bölcsődét, a mellette lévő egykori iskola épületében pedig napközi foglalkoztatót működtetnének  az idősek vagy a fogyatékosok számára – ismertette a terveket Rácz Jolán lelkipásztor. Az ünnepségen Varga Ervin, Marcelháza polgármestere és a testvértelepülés, Vasad polgármestere is szólt az egybegyűltekhez.

A rendezvény a bölcsődénél az emléktábla leleplezésével, az intézmény megtekintésével és szeretetvendégséggel ért véget.

(miriák)
(A szerző felvétele)

Top