KOMVaK: új igazgatótanácsot választottak

Közvetlenül az ünnepek előtt soron kívül ülésezett a komáromi képviselő-testület. Mivel immár a komáromi városi vízmű igazgatótanácsának minden tagja lemondott, a megüresedett helyekre új személyeket választottak a városatyák. Ezenkívül a jövő évi költségvetés is újra napirendre került, melyet két ponton módosítottak.

vizmu-e1478875049521

A soron kívüli önkormányzati ülés legfőbb pontja a városi tulajdonú vízgazdálkodási vállalat, a KOMVaK Rt. igazgatótanácsát érintette. Korábban a városatyák már megszavazták, hogy Balogh Zsolt elnök helyét Ruman Patrik vegye át, ám azóta az igazgatótanács másik két tagja is benyújtotta lemondását: Domonkos Ladislav és Olláry Viktor.

A két betöltendő posztra három személyt javasoltak a képviselők. Andruskó Imre képviselőtársát, Korpás Péter informatikai szakembert jelölte, Knirs Imre alpolgármester Szabó Róbert mérnököt, az elmúlt években Németországban élő vízügyi szakembert, míg Keszegh Béla alpolgármester Kóňa Bohumír mérnököt, a városi hivatal pénzügyi főosztályának vezetőjét.

Korpás Péter jelölését követően hangsúlyozta, el tudja vállalni a munkát, de csak akkor, ha az igazgatótanácsi tagok a jövőben versenyképes juttatást kapnak munkájukért, hiszen egyáltalán nem hálás feladat a KOMVaK gatyába rázása, komoly felelősségről van szó – jelenleg bruttó 300 euró körüli a havi fizetés. Hangsúlyozta, pioritásként kezelné, hogy ne kerülhessen sor a vízmű és stratégiai vagyonának, illetve kezelésének privatizálására. Bírálói viszont úgy vélték, hogy korábbi szavazásaival a múltbeli hibák elkendőzését ő is lehetővé tette.

Szabó Róbert mellett főként azzal érveltek, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező vízügyi szakemberről van szó, és több ilyen jelölt nincs a kínálatban, más képviselők viszont kifogásolták, hogy Németországból nem sok információja lehet a KOMVaK-ról, nem jelent meg a testület előtt sem, továbbá az sem kelt jó benyomást, hogy önéletrajza szerint 30 év alatt 13 munkahelye volt.

Kóňa Bohumír támogatói arra muattak rá, hogy senki nem vitathatja pénzügyi hozzáértését, ráadásul az elmúlt években a vízmű kritikusa volt, képben van a vállalatot illetően, és szerepvállalásával a városi hivatalnak naprakész információi lehetnek a KOMVaK-ról. Mások viszont pont azt találták aggályosnak, hogy pénzügyi főosztályvezetőként egy másik fontos posztot töltsön be, így érdekütközés fordulhat elő, és nem biztos, hogy marad ideje arra, hogy mindkét funkcióban helytálljon.

Elhangzott az is, hogy fontolóra kellene venni, hogy a jövőben a KOMVaK igazgatója és az igazgatótanács elnöke ugyanaz a személy legyen, hogy az igazgatótanács tagjai is helyet kapjanak a vállalat menedzs-mentjében, továbbá a versenyképes fizetések jóváhagyását is napirendre kellene tűzni.

Végül a városatyák jelentős többséggel, 17 igen szavazattal megválasztották Kóňa Bohumírt az igazgatótanácsba, 11 vokssal pedig Korpás Pétert a másik tanácstagi posztra. Szabó Róbert 6 igennel nem került megválasztásra.

Néhányan bírálták a polgármestert, amiért még nem nevezete ki Ruman Patrikot az igazgatótanács élére, holott kétszer is össze lett híva a KOMVaK közgyűlése, ám a város első embere Komárom képviseletében ezeken – egészségügyi okokra hivatkozva – nem jelent meg. Ezzel kapcsolatban Stubendek László ismételten leszögezte, hogy a testülettel együttműködve, az elfogadott határozatok értelmében végrehajtja a rá rótt feladatokat – értsd az új igazgatótanács kinevezését –, ugyanakkor arra a felvetésre, hogy ez mikor történik meg, talányosan csupán annyit felelt, hogy a törvénnyel összhangban, a megfelelő időben fog cselekedni (további részletek interjúnkban).

Napirenden volt még a 2017-es költségvetés is, mivel a polgármester egy formai hiba miatt – Szabó Béla módosító javaslata nem volt teljesen rendben – nem írta alá az egy héttel korábban megszavazott büdzsét. Most javították a hibát, továbbá Varga Tamás kezdeményezésére elfogadtak egy 10 ezer eurós pénzcsomagot a városi rendőrök béremelésére is.

(csá)

Továbbra is beteg a vízmű

Top