Egy fejlődő községért

BÚCS. Húsz év után váltás történt a község élén, az önkormányzati választásokon függetlenként induló, 54 éves Karkó János gépészmérnök-vállalkozót választották polgármesternek. Őt kérdeztük.

 

Sikeres vállalkozóként mi motiválta, hogy jelöltesse magát polgármesternek?

Számomra két tétje volt a választásoknak. Egyrészt lehetőséget adtam azoknak, akik fontosnak tartották az elképzeléseim megvalósítását és tőlem várják a megoldást falunk fejlesztésére. Másrészt, hogy az unokáim korosztálya ne vághassa majd a fejemhez azt, hogy nem volt meg bennem a szándék, hogy kapcsolataimat és lehetőségeimet kiaknázva tegyek azért, hogy Búcs egy színvonalasan élhető, fejlődő falu lehessen.

karko

Mit tart legfontosabb teendőinek a következő 4 évben?

Fontosnak tartom az óvoda és az iskola épületének belső és külső teljes felújítását. Egy iskolabuszt is szeretnénk üzemeltetni a diákok létszámának növelése céljából. Terveim között szerepel a kultúrház teljes felújítása, szabadtéri színpad felépítése, a meglévő játszótér bővítése. A jelenleg is működő kulturális szervezetek támogatásával, és további csoportok alapításával újra élet költözhet a kultúrház falai közé, ismét a közösségi élet központjává válhat. Egyházaink támogatása, templomaink és a temetőink karbantartása erkölcsi kötelességünk.

Fontosnak vélem a fészekrakó programot, azaz a fiatal házasok itthon való letelepedésének segítését ingyenes telkek kimérésével, vagy társasházak építésével. A gyermekvállalás anyagi támogatása sohasem kiadás. Ha fiataljainkat itthon tudjuk marasztalni munkahelyekkel, letelepedési lehetőségekkel, akkor bizonyára ide szülik gyermekeiket. Ez pedig jót tesz az óvodának, iskolának. Nem kell sajnálni a gyermekvállaló szülőktől akár az 1000-2000 euróig terjedő támogatást sem. Hogy ez valóban az intézményeink megmaradását szolgálja, az összeg egyik felét a helyi óvoda látogatásához kötném, a másik felét pedig az alapiskola szintén Búcson való befejezéséhez. A sportszervezet anyagi támogatásáról, sportolóink erkölcsi megbecsüléséről, az utánpótlás kineveléséről is gondoskodnunk kell.

A borászat mintájára megalapíthatnánk egy község mellett működő gyümölcs- és zöldségfeldolgozó és konzerváló kisüzemet, amely segítené termelőinket abban, hogy hivatalosan elismert higiéniai körülmények között feldogozhassák terményeiket, s azokat legálisan, címkézve értékesíteni tudnánk. Támogatni fogom a mezőgazdasági szövetkezetet, mégpedig földadóik és ingatlanadóik csökkentésével, továbbá megbízásokkal, megrendelésekkel, amelyekért eddig a község egy idegen vállalkozónak fizetett, a pénz nem maradt a falunkban. A lényeg, hogy a község által megrendelt munkákat falubeliek végezzék el. Ezért egy búcsi szakemberekből álló, gépekkel, szerszámokkal felszerelt építkezési csoportot is szándékozom alapítani. Szemétszállító és szennyvíztisztító jármű megvásárlása további munkahelyeket biztosítana a falubelieknek. A helyi bevásárlóközpont előtt meg kell oldani a kényelmes parkolást, valamint a biztonságos ki és bejutást az épületbe. Támogatom az idősek otthonának létrehozását is, mivel a falu vezetésének erkölcsi kötelessége az idős, segítségre szoruló búcsiakról gondoskodni, s ezzel is munkahelyeket teremtenénk.

Óhajom, hogy a szebb és boldogabb időket is megélt falu újra megtalálja méltó helyét a fejlett települések között. Ehhez szükségem lesz mindenki önzetlen segítségére, megértésére és építő jellegű kritikájára.

Miriák Ferenc

Top