Nem épül üzletközpont a közpark helyénÓgyalla. Bár még nem zárult le, de jelen állás szerint máris eredményes az az aláírásgyűjtés, amelyet a városi közpark megmentéséért indítottak a lakosok. A Komáromi és a Kertekalja utca által határolt területen, a Konkoly Thege család sírkápolnája közelében egy befektető bevásárlóközpontot szeretett volna építeni. Úgy tűnik, a petíció nyomására eláll ebbéli szándékától. Egy másik petíció is folyamatban van Ógyallán, amellyel a mezőgazdasági középiskola egykori kollégiumának bérlakásokká történő átalakítását szeretnék megakadályozni aláírói.

A park megmentéséért indított aláírásgyűjtés előzménye, hogy egy társaság beruházási szándék jóváhagyásával kereste meg a város vezetését, és épp a jelzett parkot nézte ki magának. Április 16-án volt egy találkozó, amelyen látványterveket is bemutattak – ezek szerint élelmiszer-, cipő- és ruhabolt, valamint gyógyszertár is épülne –, ám erről a megbeszélésről több képviselő nem tudott. Miután kiszivárgott az információ a beruházási szándékról, továbbá az önkormányzat április 25-ei ülésén napirendi pontként szerepelt a város 2007-ben elfogadott területrendezési tervének „megnyitása” – ami potenciálisan lehetővé teszi egyes parcellák átminősítését, és ezzel funkciójuk megváltoztatását –, azonnal elindult az aláírásgyűjtés. Ennek élére Bagin Árpád, a helyi Csemadok korábbi elnöke és Ondrusek Péter városi képviselő (Magyar Szövetség) állt. „Tudjuk, hogy az időtényező mennyire fontos, meg kell előzni a bajt, nem utána bánkódni, ezért tartottuk fontosnak még azelőtt lépni, hogy egyáltalán elindult a területrendezési terv módosításának folyamata” – mondta lapunknak Ondrusek Péter. A jelenleg érvényben lévő területrendezési terv szerint ugyanis a parkban nem épülhetne üzletközpont, se semmi más. Arra is rámutatott, hogy egy másik helyszínen nem ellenzik a beruházást. Norbert Seifert független képviselő, a regionális és fejlesztési bizottság elnöke – aki részt vett a beruházóval való találkozón – ugyanakkor közösségi oldalán kiállt a fejlesztés mellett, hangsúlyozva, egyelőre csak telekeladási szándékról van szó. Rámutatott, a befektetés kapcsán a városi költségvetés várható bevétele több mint 400 ezer euró lehetne, amit az egészségügyi központ felújítására fordíthatnának.

Ilyen előzmények után várható volt, hogy a testületi ülésen komoly vitát vált ki a területrendezési terv megnyitása. Peter Závodský polgármester hangsúlyozta, hogy nem a beruházó miatt szeretnék megnyitni a területrendezési tervet, hanem azért, mert több lakos részéről érkezett ilyen jellegű igény – az ülésen ketten meg is jelentek közülük. Štefan Pupák független képviselő szerint viszont az anyag nem került volna a testület elé, ha nem érdeklődtek volna a park megvásárlása iránt. Angelika Hajníková (független) képviselő pedig azt nehezményezte, úgy kellene fontos döntéseket hozniuk, hogy a polgármester részéről nem kapnak releváns információkat, ezért lassan nevetségessé válnak a választók előtt.

Múlt héten aztán egy újabb találkozóra került sor a befektető, a városvezetés és a képviselők között, amelyre már valamennyiüket meghívták. Ennek eredményeként – a lakossági ellenállást látva, és felmérve a testületen belül kialakult támogató-ellenző erőviszonyokat – a beruházó jelezte, elállt azon szándékától, hogy a park területét vásárolja meg üzletközpont céljára. Bár a találkozón több lehetséges helyszín is felmerült, egyik sem felelt meg neki.

Mindezek ellenére nem áll le az aláírásgyűjtés, Ondrusek Péter tájékoztatása szerint június végéig folytatják, és az íveket mindenképp leadják a városi hivatalban.

Mi lenne a kollégium épületében?

Folyik egy másik aláírásgyűjtés is a városban, ami a Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola egykori kollégiuma bérlakásokká alakításának megakadályozására irányul. Az ingatlant 2022-ben vásárolta meg Nyitra megyétől MUDr. Danica Verébová. A testületi ülésen cáfolta azokat a petícióban megfogalmazott állításokat, hogy alacsonyabb komfortfokozatú bérlakásokká szeretné átépíteni az ingatlant. A környéken élők ugyanis attól tartanak, hogy ezekbe a lakásokba „problémás” polgárokat költöztetnének. Danica Verébová kifejtette, első körben 18, magasabb komfortú lakást alakítanának ki, amelyeket értékesítenének vagy hosszú távon bérbe adnának. A beruházást saját forrásból finanszírozná. A területrendezési terv módosítását pedig azért kérvényezte, mert az ingatlan besorolását meg szeretné változtatni kollégiumról többfunkciós felhasználásúra, lakóépületre. Egyben nyilvános bocsánatkérést követelt a petíció kezdeményezőitől valótlan információk terjesztése és hitelrontás miatt. A petíciós bizottság tagja, Ágh László képviselő (Magyar Szövetség) válaszában kifejtette, lakossági felkérés alapján, szavahihető személyekre támaszkodva indították el a petíciót. Rámutatott arra is, hogy abban a határozatban, amely alapján a megye versenytárgyalás útján értékesítette a kollégiumot, az is szerepel, hogy az ingatlan a jövőben raktárként funkcionálhat. Ráadásul az egykori diákszálló azbesztelemeket tartalmazó tartószerkezetekből épült, a bontási munkák során pedig az azbeszt, mint rákkeltő veszélyes hulladék a levegőbe kerülhet. Hangsúlyozta, nem valaki ellen irányult a petíciójuk, hanem az épület besorolásának megváltoztatását szeretnék megakadályozni.

A képviselők végül egyhangúlag jóváhagyták a területrendezési terv megnyitását. A polgármester és a vitában felszólaló képviselők kiemelték, a területrendezési terv módosítására beérkezett indítványokat az illetékes szakhatóságok is véleményezik, a végző döntést pedig minden egyes kérvény esetében a képviselő-testület hozza majd meg. (vkm)

Top