Lemondások a KOMVaK-banLemondott posztjáról Balogh Zsolt, a KOMVaK igazgatótanácsának elnöke, valamint Domonkos Ladislav tanácstag is. Előbbi helyére új elnököt választottak, továbbá elrendelték, hogy a főellenőr világítsa át a vízmű tevékenységét több évre visszamenőleg, és tárja fel az esetleges törvénysértéseket. Egy még alaposabb, független, ám nagyon költséges átvilágítás lefolytatását azonban elutasították. Jelenleg legalább 5 millió euróra rúg a vízmű adóssága.

baloghBalogh Zsolt december 5-én nyújtotta be lemondását

Múlt csütörtökön este fél 9 után, egy maratoni testületi ülés végén több, a komáromi vízművel kapcsolatos fontos javaslatról is tárgyaltak a városatyák. Keszegh Béla alpolgármester már harmadszor igyekezett elfogadtatni, hogy induljon egy alapos főellenőri vizsgálat a fizetési gondokkal küzdő KOMVaK-on belül. Bár Hortai Éva szerint a javaslatban szereplő feladatok meghaladják a főellenőr hatáskörét, a testület nagy többsége ezúttal megszavazta, hogy február végéig menjen végbe az eladósodott, városi tulajdonú részvénytársaság alapos ellenőrzése – a 2009-es évtől kezdődően. Nem fogadták el viszont azt a javaslatot, amely a lehető legalaposabb, ún. Due Diligence átvilágítást irányzott volna elő. Többen rámutattak arra, feleslegesnek tartanak egy másik ellenőrzést, melynek költsége legjobb esetben is több tízezer euró, de az ár akár százezerig is felkúszhat. Sőt, ilyen átvilágítást akkor szoktak rendelni, ha el akarnak adni egy vállalatot, ami nagyon gyanússá teszi az elképzelést. Mások – elsősorban a kezdeményező Benyó Zoltán – azzal érveltek, szükség van egy ennyire alapos kivizsgálásra is, hogy végre ne kelljen tartani feltáratlan problémák előbukkanásától.

Egy kis titkolózás után az ülésen kiderült, Balogh Zsolt, a vízmű igazgatótanácsának elnöke lemondott posztjáról, sőt, Domonkos Ladislav igazgatótanácsi tag is bejelentette távozását. A két másfél évvel ezelőtt megválasztott tanácstag lemondásának okaival kapcsolatban elhangzott, egyre több idejüket és energiájukat emésztette fel a vízmű gazdasági helyzetének stabilizálása, és ezen mellékállásuk, melyért csupán havi 350 eurót kaptak, lassan a megélhetést biztosító főállásuk rovására ment. Döntésüket csak erősítette, hogy hiába tettek meg mindent a KOMVaK gatyába rázásáért, cserébe csak „cseszegetve“ voltak. Utolsó lépésként még benyújtották a vízmű jövőjével, konszolidálásával kapcsolatos koncepciójukat, amit a testület tudomásul vett.

Ipóth Szilárd a távozó Domonkos Ladislavtól megkérdezte, kieshetnek-e még csontvázak a vízmű szekrényéből, mire ő azt felelte, nem tud rá egyértelműen válaszolni, ezt az előző igazgatótanács tagjaitól kellene megkérdezni – ennek exelnöke, Olláry Viktor egyébként egyedüliként továbbra is tagja a vízmű igazgatótanácsának. Sokadszor hangzott el, hogy a KOMVaK eladósodását és pénzügyi gondjait a beruházások hajszolása, az ebből fakadó túlzott kiköltekezés okozta. Homályos utalások történtek arról, hogy a vízmű Csallóközaranyoson végrehajtott beruházásával kapcsolatban újabb, milliós nagyságrendű gondok merültek fel. Domonkos kijelentette, a vízmű működőképes, a fő gondokat a rövidtávú adósságok törlesztése okozza.

Horváth Attila képviselő javaslatára a képviselők jelentős többséggel választották meg Ruman Patrikot az igazgatótanács elnökének. Ő a közelmúltban Balogh Zsolt kérésére sokat tett azért, hogy a HASS cég vízművel szembeni követeléséről megegyezés szülessen. Közigazgatási főiskolát végzett, korábban az állami szektorban gazdasági esetek felderítésével foglalkozott, saját cége van.

Képviselői kérdésekre Stubendek László polgármester leszögezte: „Sem szándékom, sem akaratom nincs, hogy kiszervezzem a város alól a vízműveket. Meg akarom őrizni a KOMVaK városi jellegét, mindent megteszek azért, hogy a városi cég megerősödjön. A testülettel közösen kívánok megoldást találni.“

(csaba)

(Cikkünk a Delta december 12-i számában jelent meg.)

Top