Nincs robbanásveszély a komáromi fürdőben

Komárom lakosai időzített bombán éltek? Szörnyű, mit állapított meg a rendőrség! – ezzel a szenzációhajhász címmel jelent meg egy cikk a pluska.sk hírportálon. Egy régi ügyet állítottak be úgy, mintha még most is veszélyforrást jelentene a komáromi fürdőben a termálvízzel együtt feltörő metán, holott még 2019-ben üzembe helyezték az új gázhasznosító berendezést, mely azóta is üzemel, felfogja a gázt, és villanyáramot termel. Ugyanakkor a fürdő területén van egy 15 éve használaton kívüli geotermális furat is, aminek kapcsán akad hiányosság, és elképzelhető, hogy a fürdőt üzemeltető Comorra Servis városi céget a hatóságok meg fogják bírságolni.

Előbb a pluska.sk hírportál, majd később a hnonline.sk gazdasági lap is foglalkozott a komáromi strandfürdőben lévő geotermális furatokkal – a fürdő évtizedek óta használja az M2-es jelzésű kutat, amelyből a termálvízzel együtt metángáz is feltör.

„Etheykatz Tímea azzal kereste meg a HN szerkesztőségét, hogy a város évekig figyelmen kívül hagyta a metángáz jelentette veszélyt, ezért feljelentette a város és a fürdő vezetését” – írja a hnonline.sk.

Hat éve nem szökik a metán

Annak idején lapunk is többször és részletesen írt a metángáz jelentette problémáról. „A fürdőt évek óta nem a törvényekkel összhangban üzemeltetjük. A legfontosabb, hogy ne kerüljenek veszélybe emberéletek“ – hangsúlyozta szinte pontosan 6 évvel ezelőtt Nagy Tamás, a Comorra Servis akkori igazgatója, hozzátéve, kinevezése óta igyekszik megoldani a problémát. Érdekes adalék, hogy amikor a később csődbe jutó Viator Kft. városi vállalat volt a strandfürdő üzemeltetője, a cég igazgatója határozottan visszautasította, hogy bármilyen veszélyt jelentene a termálfuratból feltörő metán – egy akkor friss, 2009 végén készült geológiai szakvéleményre hivatkozott, mely szerint a gáz kis mennyisége miatt nincs valódi kockázat. Ezzel szemben Nagy Tamás egy 2013-as vizsgálat, illetve egy 2016-os újabb analízis alapján állította, igenis veszélyforrást jelent a gáz – a körülmények szerencsétlen összejátszása esetén történhet robbanás is.

Már 2018-ban beüzemelték a gázleválasztó egységet – 2019-es fotónkon a Comorra Servis akkori igazgatója, Nagy Tamás a berendezés előtt

Tekintettel erre, az önkormányzat lépett, és a képviselők még 2018 márciusában megszavazták a Comorra Servis által kért 75 ezer eurós támogatást, mely a gáztalanító beruházás első részletét fedezte, illetve jóváhagyták a gázhasznosító berendezés beszerzését és felszerelését – ami néhány hónapon belül megtörtént. Jelenleg az áramfejlesztő egységet a nagy tapasztalattal rendelkező TTS Martin kft. felügyeli, szervizeli, amely tehát felfogja a termálvízzel együtt feltörő metánt, amit aztán villanyárammá alakít – óráként akár 40 kW-ot –, ami természetesen spórolást jelent a fürdőnek.

Példaértékű zöld megoldás

Vagyis, a használatban lévő M2-es furat 2018 óta biztonságos, a felhasznált, hitelesített mérés utáni termálvíz-mennyiség után a Comorra Servis azóta is befizeti az illetéket az államnak, a KOMVaK-nak pedig utalja a csatornázási díjat – mutatott rá Kollár Gábor, a Comorra Servis jelenlegi igazgatója. Lapunknak egy friss, tavaly év végi szakvéleményt is mutatott, melyet RNDr. Miroslav Kráľ geológus készített. Ez frissen vizsgálta a furatból feltörő víz és metán mennyiségét, és leszögezi, Szlovákiában ez az egyetlen, a metángázt ilyen módon felhasználó furat, amely a termálvizet és a kísérő gázt párhuzamosan felhasználja, miközben zéró emissziót termel. A szakvélemény szerint a komáromi M2-es furat zöld megoldása példaértékű.

Hat éve rendben működik a gázhasznosító

Emellett viszont tény, hogy ezt megelőzően volt egy olyan, jó pár éves időszak, amikor a metánt a légkörbe engedték – 1997-től 2009-ig ugyanis már működött egy egyszerűbb rendszerű gázleválasztó a fürdőben, amit külsős cégek üzemeltettek, ám a fürdő akkori irányítói az előnytelen feltételekre hivatkozva felmondták az ezzel kapcsolatos szerződést. Maga a gázleválasztó tartály pedig eltűnt – néhány évig állítólag a szabad ég alatt hevert, teljesen tönkrement, és korábban már a rendőrség is vizsgálódott az ügyben, különösebb eredmény nélkül.

Bírságot róhatnak ki a nem használt kút miatt

Kollár Gábor elmondta, január végén a feljelentés nyomán több hatóság egyszerre vonult ki a fürdőbe: a környezetvédelmi rendőrség, a munkaügyi minisztérium alá tartozó Műszaki Felügyelet munkatársai, a polgári védelem képviselői, továbbá a vízgazdálkodási társaság ellenőrei. A szakemberek a helyszínen különböző méréseket végeztek, víz és levegőmintákat vettek nemcsak az M2-es furatból, hanem a fürdő területén lévő másik, 50 éves M3-as furatból, ami több mint 15 éve használaton kívül van.

Ugyanakkor pont ez utóbbi, M3-as furat miatt lehetnek nehézségei a Comorra Servisnek. Kollár Gábor elmondta, amennyire a régi dokumentumokból látható, 2006 óta nem használták a kutat, ugyanakkor így önmagában is komoly értéket képvisel – ma több százezer euró lenne a fúrása. Ezért az elmúlt évtizedekben a fürdő üzemeltetését végző cégek mindig ügyeltek arra, hogy a téli időszakban megtegyék az állagmegóváshoz, karbantartáshoz szükséges lépéseket, hogy a furat ne károsodjon.

Bő egy hónappal ezelőtt egy ilyen művelet után érkeztek ki a hatóságok ellenőrei – az állagmegóvó eljárásból származó vizet az egyik medencébe folyatták. Vagyis a hatóságok joggal feltételezhetik, hogy az M3-as kutat is használják a fürdőben, engedély nélkül. Kollár Gábor ugyanakkor kiemelte, sosem használták, és 15 ezer m3 alatti vízkibocsátásnál nem is kell jóváhagyást kérni a környezetvédelmi minisztériumtól. „Az engedélyezett M2-es kútból jóval több termálvízhez jutunk, mint amennyire szükségünk van. Ráadásul nem a fogyasztás, hanem a kút hozama alapján fizetjük az államnak a több ezer eurós adót, valamint a csatornázási díjat. Felmerül tehát a kérdés, miért használnánk az M3-as kutat, mint ahogy azt egyesek állítják?“ – mutatott rá Kollár Gábor.

Azt viszont elismerte, hogy – elődeivel egyetemben – hibát követtek el, amiért a használaton kívüli kútra nem szereltettek fel egy hitelesített mérőeszközt, ami a termálvíz mennyiségét mérné. Így minden kétség nélkül nem bizonyítható, hogy valóban csak csekély mennyiségű vizet engedtek ki a kútból – az igazgató ugyanakkor bízik benne, hogy ezt enélkül is be tudják bizonyítani. Valószínűsíthető ugyanakkor, hogy a vízóra hiánya miatt bírságot rónak ki a Comorra Servisre.

Kijavítják a hiányosságot

Kollár Gábor elmondta, az ellenőrzés óta dolgoznak azon, hogy az M3-as kútra is felszereljék a mérőeszközt, illetve az ehhez szükséges tanúsítványokat beszerezzék. Egyúttal megjegyezte, ez akár több tízezer eurónyi kiadást is jelent majd – sajnálatosnak tartja, hogy egy használaton kívüli kútra nagyobb mennyiségű közpénzt kell fordítaniuk.

„Szakvéleményeink szerint lehetetlen, hogy a metán berobbanjon a fürdőben. Az M2-es furat hitelesített gázleválasztóval működik, az M3-as jelölésű kútban pedig olyan alacsony a metán koncentrációja, hogy nem képes robbanásveszélyes elegyet képezni. Ráadásul nem használjuk“ – foglalta össze a lényeget a Comorra Servis igazgatója, hozzátéve bár a január végi hatósági vizsgálatok és mintavételek eredményéről egyelőre nem értesítették őket, ha bármi veszélyes dolgot találtak volna, biztosan nem várnak egy hónapot azzal, hogy szóljanak.

Az országos médiában megjelentek szerint a környezetvédelmi rendőrség környezetkárosítás (a metán légkörbe engedése), illegális vízhasználat és – a régi gáztalanító 2010-es eltűnése miatt – lopás ügyében is vizsgálatot folytat. További részletekre is rákérdeztünk a feljelentőnél, ám érdemi válaszokat nem kaptunk – lásd keretes írásunkat.

Etheykatz Tímea – régebben Fazekas Tímea – évek óta keményen bírálja a városvezetést, rendszeresen feljelentéseket tesz általa gyanúsnak vélt ügyekben. 2018-ban az MKP listáján pályázott a komáromi képviselő-testületbe, négy évvel később függetlenként a polgármesteri székbe, tavaly pedig már az SNS listáján a parlamenti választásokon indult – mindháromszor sikertelenül.

Kérdéseinkre írásban adott válaszokat, melyeket változtatás nélkül közlünk.

• Az országos sajtóban megjelentek szerint a metángáz jelentette potenciális veszély miatt tett feljelentést a város és a Comorra Servis vezetése ellen. Egész pontosan milyen ügyekben?

– Teljesen hibás az Ön azon állítása, mely szerint a város, illetve a Comorra Servis vezetősége ellen tettem volna meg a feljelentésem, mivel ismeretlen tettes ellen történt meg.

• Mire alapozza, hogy még most is fennáll a veszély? Feljelentőként van információja arról, hogy előzetesen mit állapítottak meg a hatóságok?

– Második kérdése is teljesen hibás, mivel sehol sem állítottam, hogy jelenleg is veszélyt jelentene az M2-es furatban levő metángáz, ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmét arra, hogy a metán a harmadik legveszélyesebb az üvegházhatás szempontjából, s a légtérben a lebomlási ideje 10-12 év. Morovič Lajos, a Dunatáj főszerkesztője hosszú éveken át mutatott rá ezekre a problémákra, valamint a gáztalanító leszerelésére, mely 2010-ben történt, s a metángáz légtérbe való veszélyekkel járó kiengedésére. Mivel az új gáztalanítót csak 2019-ben szerelték fel, ez azt jelenti, hogy az addig kiengedett metángáz a légtérben min. 2029-ig lesz jelen. Tíz év alatt a szabadon kiengedett metángáz felhasználhatóságának az energetikai – jelen esetben elvesztegetett – értéke kb. 1 millió euró anyagi kárt jelenthet. Erre mutatott rá a TV JOJ riportja is 2018-ban.

• Tekintettel arra, hogy az M2-es geotermális furatra már évekkel ezelőtt felszerelték a gázhasznosító berendezést, miért pont most tett feljelentést a korábbi veszély miatt, illetve a 2010 tájékán eltűnt régi gázleválasztó ügyében?

– Mivel folyamatban levő nyomozásról van szó, pontos részletekkel nem szolgálhatok az általam birtokolt információkról a sajtó részére sem. Az adott problémákra az évek során több képviselő is rámutatott, mégsem tett egyikük sem jogi lépéseket ez ügyben. Annyit azonban kijelenthetek, hogy az általam írásban benyújtott gyanúimat a rendőrségi nyomozás alátámasztotta, azt is, hogy ismeretlen tettesek jogtalanul használták az M3-as geotermális furatot, s abból engedély nélkül termálvizet szivattyúztak a termálfürdő medencéibe, s tették ezt hosszú éveken keresztül. Tetemes anyagi kár okozásának gyanúja áll fenn a többi termálfürdővel kapcsolatos valószínűsíthető bűncselekményekkel együtt, melyeket jelenleg nem részletezhetek.

Csaba Ádám

Kapcsolódó cikkeink:
A hét közepétől minden medence működik
Megoldódik a gázos ügy
Gáz van a fürdőben

Top