Nagy utcafelújítás KomárombanMásodszor vágna bele a város egy széles körű útfelújításba, melynek során 14 utca újulna meg. Egyelőre a szándékot hagyták jóvá a képviselők, illetve a közeljövőben felújítandó utcák előzetes listáját. Három utcában járdákat is felújítana az önkormányzat, még az idén. Minden jelenlévő képviselő támogatta a terveket.

Először 2016-2017-ben, Stubendek László polgármestersége idején fordult elő, hogy nagymértékű utcafelújításba vágott bele a város. Akkor végül 1,7 millió eurós hitelből 17 utca és hosszabb-rövidebb útszakasz újult meg bő egy év alatt, például az Eötvös utca is. Bár néhányan aggályokat is megfogalmaztak a beruházással kapcsolatban, ma már kijelenthető, bevált az ötlet, korábban helyes döntést hozott a képviselő-testület. Annak idején 10 éves futamidőre vett fel hitelt a város, ennek törlesztéséből még 5 év van hátra. Fontos leszögezni, hogy a városnak a kivitelezővel kötött szerződés értelmében 10 évig (tehát még további 5 évig) nem kell költenie a felújított utcák esetleges javítására, kátyúzásra, hiszen a kivitelező garanciát vállalt.

Keszegh Béla polgármester – a korábbi projektet is ő kezdeményezte alpolgármesterként – hangsúlyozta, egyelőre csak az útfelújítási szándékot hagyhatják jóvá a képviselők, csak ezután történik meg a részletek kidolgozása, a költségek becslése. Ezt követően – talán már a márciusi testületi ülésen – születhet végső döntés az útfelújítási programról. A tervek szerint a mostani útfelújítás a korábbihoz hasonlóan valósulna meg, lehetőleg minél hosszabb garanciával.

Megújul az Augusztus 29. utca is

Múlt csütörtökön a polgármester terjesztette a képviselők elé a kapcsolódó javaslatot. A tervek szerint a következő 14 utca és útszakasz újulna meg:

• Augusztus 29. utca, beleértve a Nap utca északi részét a Nádas utcáig (Singellő, a vasúti aluljárótól délre vezető szakasszal) – lakossági kérés nyomán, az úttest felülete rossz állapotú

Duna utca (belváros, a Duna rakpart és a Nádor utca közötti utcácska) – elöregedett vízvezeték cseréje valósul meg, az útfelület és a közvilágítás rossz állapotban

• Villanytelepi út Vág felőli szakasza (a Vág partján a csárdától a spiccnél kialakított pihenőhelyig) – az útszakasz szélesítése, egy görkorisok, kerékpárosok és gyalogosok által is biztonságosan használható sétány kialakítása

• Szent János utca a Temető sor egy szakaszával (VII-es lakótelep, a temető délkeleti sarkától a Duna rakpartig) – lakossági kérés, az útfelület állapota rossz

• Tó utca és Mély utca (Rákóczi utca és Belső körút között) – parkolási helyzet javítása a IV-es lakótelep tömbjei közötti terek revitalizálása elnevezésű projekt keretében

• Platánfa sor (Erzsébet sziget) – lakossági kérés, az útfelület rossz állapotban

• Nárcisz utca (Őrsújfalu) – lakossági kérés, az útfelület rossz állapotban

• Várút (a VMK épülete előtti szakasz) – összefüggésben az Egressy Béni Városi Művelődési Központ környékének revitalizálásával és a központi erődhöz vezető útszakasz felújításával

• Barátság utca (II-es és VII-es lakótelep összekötése) – rossz állapotú útfelület, a tavasszal megépülő komvakos körforgalom és a Barátság utca kapcsolódó szakasza szélesítésének folytatásaként, ami által az Eötvös utcától az E.B. Lukáč utcáig terjedő teljes szakasz megújul

• Erdő utca (Singellő) – lakossági kérés, Vetter János javaslata a városi tanács ülésén

• Belső körút, Villanytelepi út és Dohány utca kereszteződése (a Vág-híd közelében) – Less Károly javaslata a városi tanács ülésén, balesetveszélyes, áttekinthetetlen kereszteződés

• Belső körút egy szakasza – a sportcsarnoktól a fent nevezett kereszteződésig, katasztrofális állapotban, Kovács Dávid javaslata

• Kertekalja utca (Őrsújfalu) – több mint egy évtizede probléma, Andruskó Imre javaslata

• Esztergályos utca (I-es lakótelep) – régóta rossz állapotban, Tárnok Magda javaslata

Mint a fentiekből látszik, néhány képviselői javaslattal bővült a beterjesztett eredeti lista. Egyelőre kérdéses, hogy az összes felsorolt utca bennmarad-e a felújítási csomagban, hiszen ez a költségektől is függ. Végső összeg csak a közbeszerzés lezárulta után lesz ismert. Keszegh Béla ugyanakkor kiemelte, Komárom adósságterhelése nagyon alacsonynak mondható, vagyis a városnak van lehetősége egy nagyobb összegű kölcsön felvételére. Senki nem vállalkozott a költségek megbecslésére, ám az valószínűsíthető, hogy a korábbi hasonló programnál drágább lesz a mostani.

Járdák is sorra kerülnek

Nemcsak utak, hanem járdák felújításáról is döntöttek a képviselők múlt csütörtökön. Idén már hatodik éve fut az ezzel kapcsolatos program, az önkormányzat minden évben 150 ezer eurós keretösszegből újít fel járdákat – saját forrásból. Idén bővült a felújítandó járdák listája, mely 7 tételt sorol fel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az idei keretből vélhetően csak az első három járda felújítására (Határőr utca, víztorony melletti park, Komáromi Kacz utca egy része) futja majd, a többi majd a 2023-as keretből lesz finanszírozva.

A járda-felújítási programba besorolt járdák:

• Járdák a Határőr utca mindkét oldalán – első szakaszban a Jókai utcától a Járásbíróság épületéig, térkövezéssel, a későbbiekben – miután megtörtént a talaj alatti vezetékek cseréje – az utca többi járdája is sorra kerül

• A víztoronynál lévő park járdái (Ráckert) – térkövekkel rakják ki, a park közelmúltbeli fejlesztésével összhangban

• Komáromi Kacz utca járdái (Singellő) – kivitelezés szakaszonként, elsőként a Singellő „központjában”, az élelmiszerüzlet környékén

• Nap utca járdái – a Munka utcától a Nádas utcáig, illetve a Nádas utcától az Augusztus 29. utcáig

• Nádor utca járdái mindkét oldalon – a felnyitható hídtól a Fürdő utcáig (a VII-es lakótelep irányába), a tervek szerint 2023-as kivitelezéssel

• Duna rakpart járdája a város felőli oldalon – a Lehár utcától a Villanytelepi útig (Danubius épülettől az Anglia parkig), vagyis a teljes belvárosi szakaszon

• Kereszt utca – Őrsújfalu városrészben

Csaba Ádám

Kapcsolódó cikkeink:
Kezdődik a nagy útfelújítás
Lufik nélkül száll harcba a polgármesteri székért
Bérlakások épülhetnek Komárom belvárosában
Magyar kézbe kerül a volt Poliklinika

Top