Lehetőség az elcsendesedésre, az önvizsgálatraFazekas László református püspököt kérdeztük a karantéba zárt húsvéti ünnepekről, a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések hatásáról, a komáromi gyülekezet mindennapjairól a rendkívüli helyzetben.

fazekas_laszlo.jpg.500x500_q85

• Az állami járványügyi intézkedésekkel összhangban pár hete elmaradnak a református istentiszteletek. Miképpen próbálja megoldani az egyház, hogy a gyülekezetekkel tartsa a kapcsolatot és ellássa a hívek lelki gondozását, különös tekintettel a húsvéti ünnepekre?

– Körlevélben értesítettük a gyülekezeteket, hogy az istentiszteleteket és a bibliaórákat, a közösségi összejöveteleket nemcsak korlátozzuk, de szüneteltetjük is. Ugyanakkor ajánlottuk a lelkipásztoroknak, hogy használják ki a világháló adta lehetőségeket: az online közösségi felületeket, illetve mindenféle lehetőséget ahhoz, hogy lelki táplálékhoz jussanak a hívek. A felhívásra nagyon érdekes folyamat indult el. Egymás után jelennek meg a világhálón a lelkipásztorok igehirdetései. Vannak, akik arra is vállalkoznak, hogy a szolgálatukat hang- és képanyagban is rögzítsék és a saját, vagy a gyülekezet facebook oldalára feltegyék, s így tudják gazdagítani és erősíteni a híveket ebben a nem könnyű időszakban. Egyházunk honlapján, a reformata.sk oldalon tájékoztatunk arról is, mely gyülekezetek tudják az istentiszteleteiket a youtube csatornán vagy a facebook-on keresztül követni. Ugyanitt minden héten szerdán és vasárnap egy-egy lelkipásztor-testvérünk igei megszólalása található. Fontos csatorna a Pátria Rádió, amely vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt 10.00 órai kezdettel református istentiszteletet közvetít, de a Duna TV úgyszintén sugároz istentiszteleteket.

• Konkrétan a húsvéti ünnepkör hogyan zajlik majd?

– Sajnos a húsvéti ünnepkörben sem tudjuk azt nyújtani, amit rendes körülmények között. Kénytelenek vagyunk a kiemelt napokra szorítkozni. Máskor az ünnepre való felkészülés végett hetente több istentiszteletet tartanak lelkipásztoraink, most viszont leginkább nagypéntekre és húsvét vasárnapra tervezzük felvételről közvetíteni istentiszteleteinket. A húsvét úrvacsorai közösséggel lesz összekapcsolva oly módon, hogy az egyháztagok, akik az online felületeken kísérik figyelemmel, vagy a Pátria Rádióban hallgatják, otthonaikban az istentiszteletet vezető lelkipásztor utasítása alapján élhessenek az Úrvacsora szentségével, hasonló módon, mint annak idején az első keresztyének, akik házanként törték meg a kenyeret. Hisszük, hogy ennek is meglesz a szentsége és a méltósága azok számára, akik ezt hittel fogadják. Komáromban ehhez nagy segítség lesz a városi televízió kínálta lehetőség. Hisszük, hogy a lehető legtöbb egyháztagunk bekapcsolódhat ebbe, s így hitben élhetjük át mégis a húsvét örömét.

• A komáromi gyülekezetben milyenek a mindennapok a rendkívüli helyzetben?

– Szolgálataink a megszokott formában sajnos szünetelnek. A gyülekezeti tagjainkkal e-mailen keresztül vagyunk kapcsolatban, mintegy 380 címre küldjük a napi biztató gondolatokat. A Csillag óvodánkba járó gyermekek szüleivel is tartjuk a kapcsolatot, ott mintegy ötven elektronikus postacímen levelezünk. A Timóteus házban lévő idősekről sem feledkeztünk meg, ezen kívül mintegy húsz alkalmazottnak küldjük az elérhetőségére a lelki táplálékot, a napi igét. Gyülekezetünk diakóniai bizottsága az időseket vette gondjaiba. Sorba veszik a neveket, elosztják egymás között, hogy ki kit keres fel telefonon vagy más módon, érdeklődik a szüksége felől. Ezt a szolgálatot a feleségem koordinálja.

• Hogyan zajlanak a temetések, esküvők?

– Mindkét téren alkalmazkodunk az állami rendelkezésekhez. Az egyházközségek számára megfogalmazott körlevelünkben javasoltuk, hogy a temetéseket tartsák meg, de próbálják meg a búcsúztatáson részt vevőket a szűk hozzátartozói körre korlátozni. Tudjuk, ez eléggé fájdalmas lehet a gyászolók számára, főleg olyan elhunytak esetében, akik széles rokoni vagy baráti kapcsolatokkal rendelkeztek. De egymásra és az adott helyzetre való tekintettel vissza kell fognunk magunkat.

Életünk lényeges része az esküvő, ráadásul megszervezésük, az időpontok egyeztetése is időigényes. Mégis, az esküvők esetében többnyire meg lehet oldani a halasztást. A komáromi gyülekezetben, ahol együtt szolgálok feleségemmel, az előre bejelentett párok már jelezték, hogy későbbi időpontra halasztják esküvőjüket. Az Egyetemes Egyház vezetése azt ajánlja, ha mégis nagyon szükséges megtartani az esküvőt, akkor arra a legszűkebb körben kerüljön sor. A fiatal pár, a tanúk és a szülők jelenlétében. Hasonló a helyzet a kereszteléssel is, ha egy mód van rá, itt is azt ajánljuk a szülőknek, hogy a járvány lefutása utáni időpontban kereszteltessék meg gyermeküket.

• Mit üzenne a gyülekezeteknek, a híveknek?

– Emberi életünk nem problémamentes. Jézus nem ígérte azt, hogy olyan életünk lesz, ami a sétákkal teli kerthez hasonlítható, hanem, hogy meg kell harcolnunk a hitnek a harcát. A hitharchoz hozzátartoznak azok a nehézségek, amelyekkel a mindennapokban találkozunk, de olyan problémák is, amelyek világméretűvé válhatnak, mint ez a járvány is. De a keresztyéneknek tudatosítaniuk kell, amit Jézus ígért: Ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Pál apostol azt írja a Filippibelieknek, hogy megtanult szűkölködni, de tud bővölködni is. Ez bennünket is arra indít, hogy ebben az időszakban, amikor bezártnak érezzük magunkat és a lehetőségeink korlátozottak, megpróbáljuk megragadni és kihasználni ennek a pozitív oldalát. Adjunk lehetőséget az elcsendesedésre, önmagunk megvizsgálására, de talán a családdal való szorosabb együttlétre is. Szorosabbra, mint amilyenek voltak korábban. Biztos, hogy ez egy teljesen másfajta életmód, életstílus, de nekünk imádságban kell hordoznunk ezt a helyzetet és a világban élő embereket. Nagyon jó lenne, ha a híveink is imádságban hordoznák azokat, akik ebben a helyzetben próbálnak helyt állni a munkahelyükön és segíteni mindazokon, akik problémás helyzetbe kerülnek, megbetegszenek. Hisszük azt, hogy Isten Úr mindenekfelett és mindennel célja van. Ebben kell reménykednünk és ez legyen a kapaszkodónk: Isten, aki teremtette ezt a világot, gondot is visel róla, s hisszük, hogy meg is tart bennünket. Isten adjon ebben mindannyiunknak békességet!

cs

(Interjúnk a Delta április 7-i számában jelent meg.)

Kapcsolódó cikkeink:

Karantéba zárt húsvéti ünnep

Intézik a bevásárlást, viszik a maszkokat

Most az összefogás ideje jött el

Top