Gútán jól jár, aki szeparál

Újabb fontos lépés történt afelé, hogy 2022 januárjától mennyiségalapú elszámolást lehessen bevezetni a hulladékgazdálkodás finanszírozása a városban. Az önkormányzat legutóbbi ülésén a képviselők elfogadták az erre vonatkozó új általános érvényű rendeletet. Bár magáról a díjszabásról csak a novemberi ülésen döntenek, már körvonalazódnak az összegek. A cél, hogy aki több háztartási szemetet termel, az többet is fizessen a becsületesen szelektálóknál.

Korábbi számunkban részletesen beszámoltunk róla, milyen fejlesztéseket – kukák chippelése, a hulladékszállító autók érzékelőkkel való felszerelése, a szükséges számítástechnikai rendszer beszerzése, a zöldhulladék, valamint a konyhai biológiai hulladék szeparált gyűjtése – hajtott végre a város annak érdekében, hogy indulhasson az új rendszer. A műszaki háttér biztosítása mellett azonban nagyon fontos, hogy igazságos díjszabást határozzanak meg, ami motiváló is egyben, és minél nagyobb arányú osztályozásra ösztönzi a lakosokat és a vállalkozókat.

Kiindulási alap

A szemétdíj kiszámításához használt kiinduló adatokat Finta Zoltán hivatalvezető ismertette. Elmondta, jelenleg 10 600 illetékfizetőt, magán és jogi személyt tartanak nyilván, közülük 400 mentesül a fizetés alól, mert nem tartózkodik életvitelszerűen a városban. Van továbbá 2300 nyugdíjas, akik most is kedvezményben részesülnek. A lakosok kb. 84,5 százaléka tud részt venni a tömegalapú elszámolásban, a többiek az eddigi rendszer szerint, éves díjat fizetnek a jövőben is. A város évi 400 ezer eurót fordít a hulladékgazdálkodásra, ebből 156 ezer a közös költség, ami mindenkire egyaránt vonatkozik. A város egy év alatt 3500 tonna szemetet helyez el a negyedi telepen, és ebből kb. 2500 tonna, amit majd „nevesíteni” lehet – tehát megállapítható, kitől származik –, a többi a konténerekben összegyűlt szemét.

Több változatot dolgoztak ki

„A szemétdíj két részből áll majd, egy fix átalányból és a kitermelt tömeg alapján fizetendő tételből – mondta a hivatalvezető. – Több variánst dolgoztunk ki, próbaméréseket is végeztünk az egyedül élőktől kezdve az ötszemélyes háztartásokig, megvizsgáltuk, hetente hány kilogramm szemét kerül a kukákba, szeparálnak-e, komposztálnak-e vagy sem. Mindezek alapján a szakmai bizottság azt javasolja, hogy a szemétdíj fix része személyenként 12,50 euró legyen, a nyugdíjasoknak, egészségkárosult személyeknek, akik ezidáig is kedvezményben részesültek, 8 euró. A szemétdíj másik, mennyiség alapú része pedig mindenki számára kivétel nélkül 10 cent kilogrammonként. Az olyan tömbházakban élők, ahol még nincsenek zárt kukatározók, ugyanúgy éves szemétdíjat fizetnének, mint eddig, az összeg sem változna az ideihez képest, 25,55 euró lenne.”

Aki nem szeparál, rosszul jár

Mindez azt jelenti, hogy aki évente legfeljebb 130 kg (azaz heti 2,5 kg) kommunális szemetet helyez a kukába, az „belefér” az eddig fizetett 25,55 eurós díjba (12,50 euró átalány + 130×0,1 euró a mennyiség alapján). A vizsgált háztartásoknál viszont azt tapasztalták, hogy ahol következetesen osztályoznak, ott éves szinten nem kerül 130 kg vegyes szemét a kukákba, tehát azok jól járnak, a mostaninál kevesebbet fognak fizetni. Ahogyan az ellenkezője is igaz, aki nem szelektál, az a mostaninak akár dupláját is fizetheti. Az viszont egyértelműen rémhírnek minősíthető, hogy az új rendszerben akár tízszeresére is nőhet a fizetendő összeg. „Normális életvitel mellett bele kell férni az eddigi 25,55 euróba, de aki például a lekaszált füvet vagy a paprikaszárat is a chippelt kukába fogja rakni, mert ilyen is előfordult, ne csodálkozzon, ha 30-40 eurót is ráfizet” – fogalmazott Horváth Árpád polgármester.

Fontos a lakosság tájékoztatása

A vitában több képviselő kérte, hogy a város a lehető legtöbb fórumon tájékoztassa a lakosokat a várható változásokról és az eddiginél is jobban népszerűsítse a hulladékosztályozást. A szeparált hulladékot ugyanis a lakosok ingyen helyezhetik el a Gúta Servis gyűjtőudvarában. „A számítógépes rendszernek köszönhetően naprakész információnk lesz arról, ki mennyi szemetet termel, és ha valamely családnál kiugróan magas adatokat észlelünk, őket személyesen is felkeresik munkatársaink, hogy figyelmeztessék erre” – hangsúlyozta Finta Zoltán, aki szerint az új rendszerrel jó útra lép Gúta a hulladékgazdálkodás terén.

Az elkövetkező hetekben több munkamegbeszélést tartanak még a képviselők bevonásával, ahol tisztázzák az esetlegesen felmerülő kérdéseket, megvitatják a díjszabásra vonatkozó javaslatokat, hogy a legközelebbi, novemberi ülésen már ne legyen felesleges vita, és licitálás az árakról.

(vkm)

Mennyiségalapú szemétdíjat vezetnek be Gútán
Gútán már gyűjtik a konyhai biohulladékot
Negyedmillió zárt kukatárolókra

Top