Negyedmillió zárt kukatárolókraKomárom. Idén minden eddiginél nagyobb összeget, összesen 230 ezer eurót költ a város zárt kukatárolók kialakítására. Városszerte mintegy húsz helyen válik rendezettebbé a szemétgyűjtés: van, ahol teljesen új tárolót építenek, másutt a meglévőt alakítják át. Jövőre is folytatná a város a megkezdett fejlesztéseket, miközben a harcsási gyűjtőudvart is teljesen felújítják.

Tavaly az Eötvös utcán, a Hajós bevásárlóközponttal szemben épült ki az első zárható, chippel ellátott hulladéktároló Komáromban. Mivel ezáltal jelentősen javultak a gyűjtőállomás körüli állapotok, az önkormányzat további gyűjtőpontokat is zárttá alakított. A VII-es lakótelepen 4 további helyen: a Polgár utcában, az Ispotály utcában, az Építész utcában és a Csillag utcában épültek ki zárt konténerállomások. Ezeken kívül a Hviezdoslav utcánál (Bauring lakótelep) és a Tó utcában is létesült egy-egy zárható kukatároló. Mindegyik gyűjtőpontnál új acélkapukat is felszereltek.

230 ezer euró zárt tárolókra

Májusban a képviselők jóváhagyták, hogy idén összesen 230 ezer euróból további gyűjtőpontok újuljanak meg. „A helyszínek kiválasztásánál abból indultunk ki, hogy az egyes városrészekben milyen jellegű fejlesztések voltak tervezve, illetve milyen a helyzet az adott hulladéktárolóknál“ – mondta el kérdésünkre Kulcsár Szabó Attila, az önkormányzat fejlesztési főosztályának vezetője. Hozzátette, természetesen a lakosok bejelentett igényeit is igyekeztek figyelembe venni.

A helyszínválasztást, illetve a terveket az is befolyásolta, hogy a kérdéses hely alatt vannak-e kiépített közműhálózatok – tehát például víz-, villany- és gázvezetékek, fűtéscsövek, telefonos és optikai kábelek. Ezért egyeztettek az egyes szolgáltatókkal, hogy milyen feltételekkel engedélyezik a kukatárolók kiépítését az érintett területeken. Előfordult, hogy a közműhálózatok miatt módosítani kellett az eredeti elképzeléseken.

A nyár folyamán elsősorban előkészületek zajlottak, a Damjanich utcában viszont – a mosoda közelében – már elkészültek a majdani szeméttároló alapjai. A mostani listán ez az egyetlen olyan hely, ahová szarkofágos kukák kerülnek, mégpedig a Mély utcában találhatókat helyezik át ide. Erre azért kerül sor, mert a Mély utcában nem vált be a szarkofágos megoldás, elsősorban egyes alkalmazkodni nem hajlandó lakosok rendetlensége miatt – mutatott rá Varga Tamás alpolgármester, hozzátéve, emiatt most zárt kukatárolókat építenek ide. A Damjanich utcában pedig parkolókat alakítanak ki a kukák jelenlegi helyén, illetve itt egy további zárt kukatároló épül az Ister áruház mögött – utóbbi helyen már megtörtént a tereprendezés.

A Szövetkezet utcában, a Hviezdoslav utcában és a Páva utcában már elkezdődött a meglévő gyűjtőpontok felújítása. Chippel zárható kukatárolók lesznek a Mély utcában, a Duna rakparton, a Dob utcában, a Szent János utcában, a Kassai utcán és a Belső körúton – utóbbi két helyen teljesen új konténerállomások épülnek.

Sorra kerül a város egyik legproblémásabb gyűjtőpontja, mely a Víz utca és a Nagy ér sor között található, a Coop üzlet mellett. Itt nemcsak az aszociális lakosok dobálják szét a szemetet rendszeresen, de gyakori az is, hogy valaki egy teljes lakás-átalakítás szemetét ide hurcolja – néhány esetben le is buktak és bírságot fizettek az elkövetők. Hamarosan befalazzák az egyik bejáratot és acélkerítéssel bővítik a területet. A közeli szelektív hulladékos kukák is ide kerülnek. Csupán egy, chippel ellátott ajtaja lesz az állomásnak.

A felsorolt helyszínek a beruházás első szakaszában valósulnak meg, de második körben a Kis ér soron (a Tél utca közelében), a Selye utcán, a Temető soron, a Béke utcán, a Víz utcán és az Állomás utcán is zárt kukatárolókat alakítanak ki.

A lakosok segítségére is szükség van

Varga Tamás elmondta, ha egy-egy lakótelepi kukatároló elkészül, a lakosok a házbizalmik közreműködésével kapják meg az acélajtók nyitásához szükséges chipkártyákat. Szerinte a gyűjtőpontok lezárása egyértelműen javít a helyzeten, sok helyen megakadályozza, hogy a kukázók napi rendszerességgel széthajigálják a szemetet. Ugyanakkor hangsúlyozta, bármennyire is törekszik az önkormányzat a szeméthelyzet javítására, a polgárok nélkül nem lehet igazán jó eredményt elérni. „Nemcsak a kukázók és összeférhetetlen személyek jelentenek gondot. Továbbra is előfordul, hogy a zárt tárolók mellett építési hulladékhegyek jelennek meg, illetve egyes kényelmes lakosok a harcsási gyűjtőudvar helyett a lakótelepre pakolják ki az oda nem való szemetüket. Bár néhány helyen már vannak kamerák, mégis nehéz lefülelni az illegális szemetelőket. Ehhez az is kellene, hogy a lakosok azonnal mihamarabb jelentsék a városi rendőröknek, esetleg a városi hivatalnak, ha ilyet tapasztalnak“ – mutatott rá Varga Tamás, hozzátéve, nem igazán érti, hogy egy lakótelepen hogyan lehet észrevétlenül lakást felújítani, majd az ebből származó hulladékot illegálisan kipakolni.

Ugyanakkor leszögezte, jövőre további konténerállomások átalakítását tervezik, annál is inkább, mert a lakosok is követelik, hogy az ő környékükön is hasonló rendszerrel működjenek a gyűjtőállomások.

Rendezett gyűjtőudvar Harcsáson

Évekig balkáni állapotok uralkodtak a harcsási gyűjtőudvaron, volt, hogy PET-palackokból álló hegyek magasodtak a területen. Esős időben sár, kaotikus állapotok uralkodtak, ám ez hamarosan megváltozik. Komárom ugyanis sikeresen pályázott a környezetvédelmi alaphoz, és 140 ezer eurót nyert el a gyűjtőudvar felújítására, bővítésére. A fejlesztésre a város is jelentős összeget költ, 223 ezer eurót.

Keszegh Béla polgármester elmondta, a hulladékkezelés terén nagyon lemaradt Komárom az elmúlt évtizedekben, és régi adósság egy korszerű hulladékgyűjtő-udvar létesítése – a legtöbb városban már évekkel ezelőtt megépítették ezeket. Hamarosan viszont nálunk is megépül a modern gyűjtőudvar, beleértve egy hulladékválogató csarnokot is. Miután a kusza vagyonjogi helyzetet sikerült rendezni az eddigi üzemeltető Clean City vállalattal, nincs akadálya a teljes felújításnak, illetve a jelenlegi udvar jelentős bővítésének. Ez az év végéig megvalósulhat.

Hat évvel ezelőtti állapotok a harcsási gyűjtőudvarban

A város egy új komposztáló építésére is pályázik, ami Gadócon épülne fel. Itt 1,4 millió eurós támogatásért folyamodott az önkormányzat, ez az összeg a szükséges gépek vásárlását is magába foglalja. A komposztáló egy csapásra növelné a szelektálás arányát, ami azért is fontos, mert az egyes településeknek a hulladék osztályozottságának mértéke szerint kell állami illetéket – ha úgy tetszik büntetést – fizetni az államnak. Minél nagyobb a szelektált hulladék aránya egy városban, annál kevesebbet kell fizetnie. Ez a költség végső soron mindenképp a lakosokat terheli, akár direkt módon, a szemétdíj megemelésével kell hozzájárulnia a polgároknak, akár úgy, hogy az önkormányzat finanszírozza az egyre növekvő kiadásokat, ami által máshonnan kell elvonni a pénzforrást.

De mi van a biohulladékkal?

A környezetvédelmi minisztérium július végéig adott végső határidőt a településeknek arra, hogy bevezessék a konyhai biohulladék szelektált gyűjtését. Ez eddig sok helyen nem történt meg – Komáromban sem. Keszegh Béla polgármester közölte, ennek oka az, hogy az osztályozott gyűjtés biztosítására kiírt első közbeszerzés ellen panasszal éltek, ezért az önkormányzatnak egy újabbat kellett meghirdetnie, ami csak a nyár végén zárult le. A nyertes pályázó az érsekújvári Brantner társaság lett, amelynek képviselői még ezen a héten aláírhatják a szerződést a várossal, aminek nyomán októberben indulhat be a konyhai biohulladék osztályozott gyűjtése mind a lakótelepeken, mind a családi házas övezetekben – ennek mikéntjéről a közeljövőben bővebben is tájékoztatunk. Gútán egyébként ugyancsak a Brantner vállalat végzi a biohulladék gyűjtését.

A polgármester kérdésünkre elmondta, bízik abban, hogy a minisztérium méltányosan jár el, és miután objektív okok miatt nem tudták elindítani időben a szelektív gyűjtést – illetve szinte minden településen nagyon döcögve halad a bevezetése –, nem szabnak ki bírságot Komáromra a két hónapos késés miatt.

Csaba Ádám

Kapcsolódó cikkeink:
Épülhet a komvakos körforgalom
Kollár Gábor: elsődleges feladat a fürdő felújítása
Várpiac, uszoda, kerékpárút, gyűjtőudvar

Drágán szemetelünk

Top