Mennyiségalapú szemétdíjat vezetnek be GútánJövő év januárjától teljesen új alapokra helyezik a hulladékgazdálkodást Gútán: bevezetik a mennyiségalapú elszámolást, amelynek lényege, hogy mindenki az alapján fizet, amennyi szemetet kitermel. A városvezetés reményei szerint ezáltal nemcsak igazságosabbá válik a rendszer, hanem várhatóan növekszik az osztályozási kedv a lakosok körében, csökken a vegyes háztartási szemét mennyisége, és a város költségvetéséből is kisebb összeggel kell majd dotálni a hulladékgazdálkodást.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén Finta Zoltán hivatalvezető részletes jelentést terjesztett elő az utóbbi évek hulladékgazdálkodásáról és annak anyagi vonzatáról, a mennyiségalapú gyűjtés próbaüzemeléséről, a konyhai biológiai hulladék gyűjtésének eddigi tapasztalatairól.

A műszaki feltételek már adottak

Felvázolta továbbá azt is, hogy milyen új elszámolási rendszert készül bevezetni a város januártól. Ahhoz, hogy mérni lehessen a kitermelt szemét mennyiségét, elsősorban meg kellett teremteni a műszaki feltételeket. A kukákat az elmúlt hónapokban fokozatosan chippel szerelték fel – a folyamat októberben fejeződik be, még mintegy 200 kuka vár chippelésre –, a Gúta Servis hulladékszállító járműveit pedig leolvasóval, kamerával, fotobox-szal, különböző érzékelőkkel, automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt RFID (Radio Frequency IDentification) rendszerrel, GPS-szel látták el. Az IT technológia beszerzése 72 ezer euróba került. 2022 januárjától már csak a chippel ellátott kukákat – a 110-től egészen az 1100 literesig – fogják kiüríteni. A számítógépes program azt is lehetővé teszi, hogy a Gúta Servis, illetve a városi hivatal munkatársai aktuális időben figyelemmel kövessék a kukásautók útját, azt, hogy mely háznál ürítik épp a kukákat és azokban mennyi szemét volt. Az applikáció arra is ad lehetőséget, hogy a későbbiekben mindenki láthassa az „saját szemete” útját. A próbaüzem idején kiürítéskor egy-egy kukában 10-16 kg szemétmennyiség volt.

Képviselői kérdésre válaszolva Finta Zoltán elmondta, hogy egy háztartásban több csippelt kuka is lehet. A zömében romák lakta Dankó Pista telepen ugyanúgy történik majd a gyűjtés, mint más családi házas övezetben, itt is megkapták a csippelt kukákat a háztartások, és az ott élők is eszerint fizetnek majd.

Januártól két tételből áll a szemétdíj

A szemétdíj januártól két tételből áll majd, egy fix átalánydíjból, valamint a kitermelt tömeg alapján fizetendő tételből. Az átalány összegét, illetve az egy kg-ra eső mennyiségi díjat az új általános érvényű rendelet tartalmazza majd, amit várhatóan novemberi ülésükön fogadnak el a képviselők. Az átalány és a mennyiség alapú díj azokra vonatkozik, akik családi házban, magántulajdonban lévő társasházban, vagy bérházban, valamint olyan tömbházban élnek, ahol már zárható kukatárolók vannak. Az ilyen tömbházaknál a megtermelt szemét mennyiségét szétszámolják az adott lakótömbben élő személyekre. Ahol még nincsenek zárt kukatározók, ott a jelenlegi rendszerhez hasonlóan, éves szemétdíjat fizetnek.

Idén fejenként 25,60 euró szemétdíjat fizetnek a gútaiak, legutóbb 2020 januárjában volt emelés, az addigi 19,40-ről 25,60 euróra. Tavaly decemberben szintén napirenden volt a díjemelés – 4 és 6 eurós emelésre vonatkozott a javaslat –, de a képviselők többsége elvetette azt. Az egyik indok épp az volt, hogy 2022 januárjától úgyis átfogó változtatást vezetnek be a szemétdíj meghatározása terén.

Nem odavaló szemét kerül a barna kukákba

A hivatalvezető által előterjesztett beszámolóból az is kiderült, hogy januárban a város megkezdte a konyhai biológiai hulladék gyűjtését. Városszerte 18 speciális, ún. barna kukát helyeztek ki a tömbházas övezetekben és kettőt a Gúta Servis gyűjtőudvarában. A családi házas városrészekben egyelőre a zöldhulladék szeparált gyűjtésére koncentrálnak. A város két évvel ezelőtt egy közel egymillió eurós környezetvédelmi projekt részeként a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas kukákkal látta el a családi házban élőket. A polgárok továbbra is ezekbe a kukákba helyezhetik a konyhai hulladéknak azt a mindegy 85 százalékát kitevő részét, amelyet eddig is bele lehetett tenni a zöldhulladék közé, a konyhai hulladék maradék részét pedig a Gúta Service telepén elhelyezett tárolókba vihetik a lakosok. Az első hét hónapban 20,12 tonna konyhai biológiai hulladékot gyűjtöttek be. Meg kell viszont azt is jegyezni, hogy a lakosok sokszor nem odavaló szemetet is bedobálnak ezekbe a kukákba, annak ellenére, hogy azokon világosan fel van tüntetve, mit lehet beletenni és mit nem, ráadásul szórólapokon is tájékoztatták a polgárokat.

Nő a szelektált hulladék mennyisége

A jelentés taglalta az elmúlt évek hulladékgazdálkodását is. A város minden évben jelentős összegekkel volt kénytelen dotálni ezt a területet: 2018-ban 110 ezer, 2019-ben 124 ezer, 2020-ban 78 ezer euróval, idén pedig várhatóan 133 ezer euró lesz a hulladékgazdálkodásra fordított kiadás és a beszedett szemétdíj összege közti különbség. Pozitív hír, hogy folyamatosan nő a szelektált hulladék mennyisége, a 2018-ban leadott 369 tonnával szemben idén már 589 tonnára számítanak. Gútán 2018-ban egy sikeres pályázatnak köszönhetően jelentős előrelépés történt a zöldhulladék gyűjtése terén is – bővítették a gyűjtőudvart, új gépeket vásároltak, a családi házakban élők erre a célra szolgáló kukákat kaptak –, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy, ha kisebb mértékben is a vártnál, de csökkenjen a háztartási szemét mennyisége (2018-ban 3937 tonna, az idén várható mennyiség 3540 tonna).

Dicséret az igazgatónak és a hivatalnak

Lengyel István, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke az ülésen kifejtette: bízik abban, hogy a mennyiségalapú gyűjtés bevezetésével igazságosabbá válik a rendszer, azok, akik „gyártják” a szemetet, többet fizetnek majd – és bizony meg is lepődhetnek a fizetendő összeg láttán –, míg azok, akik becsületesen szelektálnak, jól járnak. Egyben reményét fejezte ki, hogy záródni fog az olló a hulladékgazdálkodás kiadási és bevételi oldala közt. Az új rendszer veszélyét viszont abban látja, hogy még nincs összehasonlítási alapjuk más városokkal, illetve aggályát fejezte ki amiatt, nehogy elinduljon a „szemétturizmus” a városban, azaz a lakosok egymás kukájába, esetleg a tömbházaknál kihelyezett nagyobb tárolókban próbálják berakni a szemetüket. Halász Béla több képviselőtársával együtt köszönetet mondott Gőgh Sándornak, a Gúta Service igazgatójának és a városi hivatalnak, hogy mertek belevágni egy új rendszer bevezetésébe és alapos anyagot terjesztettek a testület elé. „Most már a mi feladatunk lesz, hogy a következő ülésen igazságos árakat állapítsunk meg” – tette hozzá Halász Béla.

(vkm)

Kapcsolódó cikkeink:
Negyedmillió zárt kukatárolókra
Gútán már gyűjtik a konyhai biohulladékot
Gútán nem emelkedik idén a szemétdíj

Top