Egressy Béniről nevezik el a VMK-t

Komárom. Bár Lakatos Róbert, a komáromi Városi Művelődési Központ igazgatója októberben bejelentette, hogy Lehár Ferencről nevezik el az általa vezetett intézményt, a kérdésben dönteni hivatott képviselők ezt nem támogatták, és úgy döntöttek, inkább Egressy Béni, a Klapka-induló szerzője, a Szózat megzenesítője nevét vegye fel a VMK.

Július elsejétől vezeti a komáromi VMK-t Lakatos Róbert, aki október 24-én, Lehár Ferenc halálának évfordulóján tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját. Itt jelentette be, hogy az intézmény fel szeretné venni Komárom híres szülöttének nevét, a névadót pedig jövő év április 30-án, Lehár születésének 150. évfordulóján nagyszabású ünnepség és gála keretében tartják majd. Már az új logót is elkészítették, melyet be is mutattak. Már ekkor felvetődött, hogy a névváltoztatást jóvá kellene hagynia a képviselőknek is: Lakatos Róbert erre úgy reagált, szerinte nem lesz gond, hiszen amikor megpályázta a VMK igazgatói tisztségét, pályázatában szerepelt, hogy Lehárról nevezné el az intézményt, a képviselők többsége pedig támogatta kinevezését és elképzeléseit.

Múlt héten aztán a képviselők elé is került az igazgató névváltoztatásra vonatkozó kérvénye, melynek értelmében a Lehár Ferenc Városi Művelődési Központ nevet vette volna fel a városi intézmény. A felszólalók többsége azonban nem lelkesedett az ötletért.

Keszegh Margit képviselő, aki egyben a Jókai Egyesület elnöke, rámutatott, egyesületük már hosszú évek óta szorgalmazza, hogy Egressy Béniről legyen elnevezve a VMK. Ehhez 2014 nyarán álltak a legközelebb, amikor egy ilyen javaslatról tárgyaltak a képviselők. Akkor azonban a városi tanács egy másik elképzeléssel állt elő – Lehár Ferencet javasolták névadónak. Végül a képviselők elnapolták a döntést a kérdésben, majd a város honlapján online szavazás indult – ezen a legtöbb szavazatot az az alternatíva kapta, hogy a VMK egyik nevet se vegye fel (Egressyt a szavazók 37 százaléka, Lehárt 7 százalékuk támogatta), ezért lekerült a napirendről az átnevezés kérdése.

A Jókai Egyesület azonban azt is régóta szorgalmazta, hogy Egressy Béni szobrot kapjon a VMK mellett. Végül 2018-ban koronázta siker az igyekezetet, amelynek élére ekkor a Komáromi Öregdiákok Baráti Köre állt, de több más civil szervezet is segített. Egressy Béni egész alakos szobrát tavaly szeptemberben avatták fel. Keszegh Margit a felsoroltak miatt javasolta, hogy Egressy Béniről legyen elnevezve a komáromi VMK.

egressy_szoborEgressy Béni komáromi szobrának avatása 2018 szeptemberében

A felszólaló képviselők többsége ezt az alternatívát támogatta, miközben néhányan bírálták Lakatos Róbertet, amiért a testület megkérdezése nélkül tett lépéseket a névváltoztatás irányába. Andruskó Imre egyúttal felrótta a polgármesternek, hogy bár jelen volt azon a sajtótájékoztatón, amelyen Lakatos Róbert bejelentette a névváltoztatást, mégsem jelezte, hogy ehhez a képviselő-testület döntése szükséges.

Egressy Béni mellett főleg azzal érveltek, hogy jobban kötődött a városhoz, nemcsak a Klapka-induló miatt, Lehár Ferenc viszont, bár itt született, kevesebbet élt Komáromban. Gajdáč Ondrej ellenben Lehárt tartotta jobb választásnak, mivel egyrészt világhírű, másrészt szerinte több komáromi tartaná elfogadhatónak – ő egyébként azt is javasolta, hogy a szlovák megnevezésben ne Ferencként, hanem Franz alakban szerepeljen Lehár keresztneve.

Előbb Egressy Béniről szavaztak a városatyák, és 16 igen, 1 nem, továbbá 6 tartózkodás mellett jóváhagyták, hogy ő legyen a VMK névadója. Ezzel eldőlt, hogy Egressy Béni Városi Művelődési Központ lesz a városi kulturális intézmény neve.

Lakatos Róbert csalódottan nyilatkozott a döntés után, ugyanis továbbra is Lehár Ferencet tartja megfelelő névadónak, több szempontból is. Például azért, mert minden komáromi magáénak érezheti – tehát a városban élő szlovák kisebbség tagjai is –, illetve nemzetközi szinten jól cseng a neve, világszerte ismerik, ami komoly segítség lett volna a VMK kapuinak szélesebbre tárásában. Ráadásul az elmúlt 5 hónapban csapatával egy olyan átfogó koncepciót és arculatot dolgoztak ki, amelynek központi eleme volt Lehár személye. „Természetesen tiszteletben tartom és elfogadom a képviselő-testület döntését, hiszen nincs más lehetőségem, ugyanakkor nem tudok azonosulni vele. Nyilván módosítanunk kell a Lehárral kapcsolatos arculatunkon, a koncepció néhány elemén, ugyanakkor tovább fogunk dolgozni a Lehár-kultusz erősítésén, jövőre megrendezzük a Lehár-évet is” – kommentálta a képviselők döntését az igazgató.

(csaba)

Lakatos Róbert a VMK új igazgatója

Top