Végleges nem az óriásfarmra

Gúta. Nem lehet bővíteni a meglévő, mezőgazdasági célokat szolgáló telephelyek területét, sem kapacitását. Egyebek között ezt tartalmazza a gútai képviselők által a februári ülésen jóváhagyott, pontosított területrendezési terv, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagymegyeri székhelyű Dan-Slovakia Agrar (DSA) Rt. nem létesíthet nagykapacitású sertéstelepet a városban. A társaság szerint miattuk fogadtak el ilyen határozatot.

Tavaly augusztusban derült ki, hogy a dán tulajdonosi hátterű DSA a jelenleginél tízszer nagyobb kapacitású, azaz egyidejűleg 16 ezer sertés tartására alkalmas farmot létesítene Császta városrészben, Stagnócán. A tervezet heves tiltakozást váltott ki nemcsak a gútaiak, hanem a környékbeli falvakban élők körében egyaránt, a farm megépítése elleni petíciót több mint kilencezren írták alá, és elutasította azt a gútai, valamint a kataszterileg szomszédos Keszegfalva önkormányzata is. A beruházás környezeti hatásainak véleményezése során elutasító állásfoglalást adott ki a komáromi közegészségügyi hivatal és Nyitra megye is. A tavaly augusztusi testületi ülésen Horváth Árpád polgármester arra is rámutatott, hogy a beruházás nincs összhangban a város hatályos területrendezési tervével sem. Ezt a szabályozást erősítették most meg a képviselők. Az ülésen többször elhangzott, hogy nincs szó a területrendezési terv erre vonatkozó részének módosításáról, csupán konzerválták a jelenlegi állapotot, és egyértelművé teszik: nincs lehetőség az állatállomány növelésére. Az eddigi kereteken belül viszont nem tiltják meg senkinek az állattartást.

Mészáros Imre, a városi hivatal építésügyi osztályának vezetője, az anyag előterjesztője elmondta, hogy a törvényileg megszabott határidőn belül nem érkezett észrevétel az anyaghoz. Az ülés előtti napokban viszont három beadványt is kaptak, közte a stagnócai telep jelenlegi tulajdonosától és a DSA-tól. Ezeket a beadványok azonban, a lejárt határidők miatt jogilag nem helytállóak, ezért nem is foglalkoztak velük.

A DSA cég ugyanakkor a városhoz eljuttatott levelében kártérítési igényt helyezett kilátásba, szerintük a beruházásuk meghiúsulása esetén legkevesebb 10-15 millió euró káruk keletkezik. Ők ugyanis annak tudatában kötöttek szerződést és kezdték meg a tervek előkészítését, hogy a beruházás összhangban van a hatályos területrendezési tervvel.

„A területfejlesztési terv megváltoztatásáról szóló határozatot célirányos törekvésnek tartjuk, melynek célja megakadályozni a gútai sertéstelep kibővítését – válaszolta lapunk írásban feltett kérdésére Mogens Hansen, a DSA igazgatóságának elnöke. – Nem értjük ezt a kezdeményezést, hiszen egy stratégiai beruházásról van szó, mely egész Szlovákia lakosságának érdekeit szolgálja. Társaságunk 5,5 millió eurót szeretne befektetni új, nagykapacitású istállók megépítésébe, továbbá modern, környezetkímélő technológiákba azért, hogy az állattenyésztés negatív környezeti hatásait minimalizálja. Telepeink a legszigorúbb minőségi, biztonsági és környezetvédelmi előírásokkal összhangban működnek. Sem a környezetet, sem a környező lakott területet nem szennyezzük nagyobb mértékben, mint bármelyik mezőgazdasági kis- vagy középvállalkozás.”

Az esetleges kártérítési igényre vonatkozó kérdésünkre Mogens Hansen kifejtette, közel 20 éve vannak jelen a szlovák piacon és igyekeznek jószomszédi viszonyt fenntartani, illetve az adott község önkormányzatával együttműködni. „Hisszük, hogy a szakmai egyeztetés után jelen esetben is közös nevezőre tudunk jutni. Csak a legvégső esetben folyamodnánk jogi lépésekhez” – tette hozzá.

„Mindenképpen hangsúlyoznám, hogy nem változtattuk meg, csupán pontosítottuk a területrendezési terv azon részét, amely az állattartásra vonatkozik, és nemcsak Stagnócára, hanem valamennyi városrészre vonatkozóan. Az anyagot egyhangúlag mind a tizenhét képviselő támogatta – mondta Horváth Árpád. – Minden törvényi előírást betartottunk, a Nyitrai Kerületi Építésügyi Hivatal is rendben találta és jóváhagyta a dokumentumot. Remélem, ezzel lezártnak tekinthetjük ezt az ügyet.”

vkm

(Cikkünk a Delta február 25-i számában jelent meg.)

Kapcsolódó cikkeink:

Leadták a gútai sertésfarm elleni aláírásokat

Tucatnyi kifogás a tervezett sertésteleppel szemben

Nincs válasz, miért lenne előnyös a gútai sertéstelep

Áll a bál a sertéstelep miatt Gútán

Top