Leadták a gútai sertésfarm elleni aláírásokat

9109-en írták alá azt a petíciót, amelyet a Gúta határába tervezett nagykapacitású sertéstelep építésének megakadályozása céljából indítottak augusztus elején a városban és környékén, illetve online formában. A petíciós íveket átadták Sólymos László környezetvédelmi miniszternek és eljuttatják azokat a befektető, a dán tulajdonosi hátterű Dan-Slovakia Agrar vállalat vezetőjének is.

disznoknagy

Lapunkban is többször beszámoltunk róla, hogy a Dan-Slovakia Agrar cég egy, a jelenleginél tízszer nagyobb befogadóképességű, azaz egyszerre 16 600 sertés tartására alkalmas farmot szeretne létesíteni Stagnócán 5,5 millió euró ráfordítással. A beruházás tervezete komoly ellenérzést váltott ki a lakosok körében, de ellenzi azt Gúta és a szomszédos Keszegfalva önkormányzata, kifogásokat fogalmazott meg a Komáromi járási és Nyitra megyei hivatal, valamint a regionális közegészségügyi hivatal is. A kifogások elsősorban az almozás nélküli tartásból eredő problémákra, azaz a keletkezett hígtrágya tárolására, felhasználására, a talajvíz veszélyeztetésére, az életkörnyezet károsítására, továbbá az állatok, a takarmány és a trágya szállítására, ezzel összefüggésben a teherforgalom növekedésére irányulnak. Jelenleg a környezeti hatástanulmány kidolgozásának előkészületei zajlanak. A beruházónak a törvény szerint 3 éve van arra, hogy a tervezethez beérkezett kifogásokkal kapcsolatban elkészítse a szakvéleményeket, elvégezze a szükséges méréseket, de várható, hogy már 2020 tavaszára elkészül velük.

Egy törvény jelenthet megoldást

Halász Béla, a petíciós bizottság elnöke, gútai városi képviselő a múlt hétfői sajtótájékoztatón rámutatott: igazi összefogást tapasztaltak az aláírásgyűjtés során, önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek is bekapcsolódtak. Sokan tudatosították, hogy a farm felépítésének megakadályozása nem csak a gútaiak ügye, és nem csupán erről az egy farmról van szó. Hosszú távon azt kell elérni, hogy sehol a Csallóközben ne lehessen ilyen nagykapacitású sertéstelepeket létrehozni. Horváth Árpád, Gúta polgármestere szerint megoldást egy erre vonatkozó jogszabály elfogadása jelentene, mert az ilyen nagybefektetők nem adják fel, ha egyik helyen elutasításba ütköznek, újra próbálkoznak máshol.

A tótmegyerieknek sikerült

Elhangzott: a civilek hangját, a lakossági tiltakozásokat végre a hivatalos szervek is kezdik komolyan venni. Lásd Tótmegyer esetét, ahol a beruházó (a szenici Agrovýkrm Rt.) 2019 februárjában első fokon már az integrált engedélyt is megkapta egy hasonló, nagykapacitású farm építésére. A döntést követően a tótmegyeriek különböző tiltakozó akciókat helyeztek kilátásba, a falu 2018-ban felállt új vezetése pedig megfellebbezte azt. Mindezeket figyelembe véve a környezetvédelmi felügyelet visszavonta az első fokon kiadott engedélyt. Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi tótmegyeri önkormányzat bele-egyezett a beruházásba, és a lakosoknak, valamint az új faluvezetésnek ennek ellenére sikerült megakadályoznia a megvalósítását. Gútán ezzel szemben az önkormányzat kezdetektől fogva elutasítja a dán tervét.

Tájékozott a miniszter

Múlt csütörtökön Sólymos László környezetvédelmi miniszter is fogadta a Horváth Árpád vezette négytagú gútai küldöttséget. „A miniszternek személyesen adtuk át a petíciós íveket, és nyomatékosítottuk, hogy semmiképpen nem akarunk ilyen telepet városunk határába – mondta lapunknak a találkozót követően Halász Béla. – A tárcavezető és a találkozón szintén jelen lévő osztályvezető tájékozott volt az ügyünket illetően. Elmondták, hogy a minisztérium sem támogatja ezeknek a megafarmoknak az építését, de a törvények szerint ebben a fázisban nem avatkozhatnak közbe, le kell zajlania az eljárási folyamatnak, természetesen figyelembe véve az általunk, valamint az érintett hivatalok által is megfogalmazott aggályokat, és a petícióval is érdemben foglalkoznak.”


Támogatást remélnek a szennyvíztisztítóra

A Sólymos Lászlóval folytatott találkozó másik fontos témája a gútai szennyvíztisztító építése volt. Gútán a mai napig nincs tisztítóállomás és a szennyvíz gyakorlatilag tisztítatlanul ömlik a Vág folyóba. Miután a Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság anyagi okokra hivatkozva nem építette meg az eredetileg a Vág töltés mellé tervezett tisztítóállomást, idén év elején a képviselő-testület – gyakorlatilag kész tények elé állítva – rábólintott arra, hogy a Szlovák utca végén, a vízügyi társaság meglévő telephelyén épüljön egy kisebb tisztítóállomás. Jelenleg zajlik az engedélyeztetési eljárás. A vízügyi társaságnak legkésőbb 2020 szeptemberéig meg kell kezdenie az építkezést, azután már büntetést kell fizetniük azért, ha a Vágba engedik a tisztítatlan szennyvizet. Ha viszont az építkezés megindul, haladékot kapnak. „A miniszter arról tájékoztatott, hogy a tárca egy pénzügyi alapot hoz létre, valószínűleg még idén év végéig, amelyből a szennyvíztisztítással összefüggő pályázatokat támogatnák – mondta Horváth Árpád. – Jó esély van arra, hogy ebből az alapból a gútai tisztítóállomás építésére is lehet majd pénzt lehívni, ami meggyorsítaná a kivitelezését.”


V. Krasznica Melitta

Kapcsolódó cikkeink:

Tucatnyi kifogás a tervezett sertésteleppel szemben

Nincs válasz, miért lenne előnyös a gútai sertéstelep

Áll a bál a sertéstelep miatt Gútán

Top