Továbbra is beteg a vízmű

A múlt heti testületi ülésen több javaslat és kérvény is a komáromi vízműveket, a KOMVaK-ot érintette. Mint kiderült, a városi tulajdonú részvénytársaság továbbra is beteg, és eltart még egy ideig, amíg sikerül újra gatyába rázni a vállalatot.

vizmu

A képviselők jóváhagyták, hogy a KOMVaK banki hitelt vegyen fel, melyből rendezné az aranyosmaróti HASS cég felé fennálló tartozását, nagyjából 2,5 millió eurót. Mint arról többször is beszámoltunk, ez a tartozás az, amit a KOMVaK később egy jelzálogszerződéssel is elismert, ami nagyon előnytelen a komáromi vízműre nézve – óriási késedelmi és büntetőkamatokat is kilátásba helyez. Ráadásul ezt a város tudta nélkül kötötte meg a vízmű korábbi vezetése, ami miatt később a képviselők szigorították a vízmű alapszabályát, majd egy tag kivételével lecserélték az igazgatótanácsot, végül a vállalat igazgatója is távozott.

A KOMVaK egyszer már próbálta banki hitelből rendezni a jelzálogszerződésben rögzített adósságot, ám a HASS vállalat ellenállása miatt ez meghiúsult – mint elhangzott, ezáltal a HASS erősen markában tartja a komáromi vállalatot, így megfelel neki a jelen helyzet. Most a vízmű újra megpróbálja lezárni a dicstelen történetet, bár ehhez továbbra is az kell, hogy a HASS vállalat is partner legyen a tartozás ilyen rendezésében. A banki hitel előnyesebb lenne, törlesztése kisebb terhet jelentene.

Hosszasan vitáztak a városatyák a vízmű azon kérvényéről, mellyel a várostól bérelt vagyon idei bérleti díjának csökkentését kérte 485 ezer euróról 320 ezer euróra. A cég vezetése a kérést a vízmű fizetési gondjaival, illetve azzal indokolta, hogy az idei első félévben 180 ezer eurós veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. Balogh Zsolt, az igazgatótanács elnöke rámutatott, bár az elmúlt években 23 millió eurós vagyonra tett szert a KOMVaK, elsősorban sikeres uniós pályázatok nyomán megvalósuló projektekkel, ugyanakkor a mostani fizetési gondok is a beruházások miatt keletkeztek, hiszen még uniós pályázat esetén is van a költségeknek önrésze. Bejelentette, decemberben bemutatják konszolidációs tervüket, amellyel hosszú távon lehetne rendbetenni a vízmű pénzügyeit. Több képviselő is helytelenítette a bérleti díj csökkentését, rámutatva többek között arra, hogy ez 165 ezer eurós kiesést jelent a városnak, ám a többség végül megszavazta a vízmű kérését. Szintén jóváhagyták, hogy a vízmű eladhassa a pati fürdőben található nyaralót, amelyet a vállalat korábban az igazgatótanács egyik tagjának testvérétől vásárolt.

Ugyancsak vitát generált a vízmű azon javaslata, mellyel kicsit lazítottak volna a cég tavaly elfogadott alapszabályán. Az ismert okok miatt akkor nagyon szigorú megkötéseket fogadtak el a kévpiselők, hogy ne történhessen meg, hogy a vízmű a város tudta nélkül nagy pénzekről dönt, vagy éppen elzálogosítja vagyonát. Az alapszabály azonban túl szigorú, nagyon megköti a vízmű vezetésének kezét, és egy ekkora cég vezetése szabadabb döntéshozatalt igényel – érvelt Balogh Zsolt, aki végül visszavonta a javaslatot. Ugyanez lett a sorsa Keszegh Béla alpolgármester kezdeményezésének, mely alapos főellenőri vizsgálatot rendelt volna el a vízműnél, hogy feltárják, mi vezetett a KOMVaK megroggyanásához, történtek-e visszaélések, törvénysértések. Hamarosan mindkét javaslat újra napirendre kerülhet.

A vízművel kapcsolatban többen is hangoztatták, új gazdasági modell szerint kellene működnie, mert a jelenlegi már elavult. Ugyancsak megfogalmazódott: külön kell választani a cég meggyógyítása érdekében foganatosítandó intézkedéseket, és a kialakult helyzet miatti felelősség kérdését.

(csá)

Top