Református bölcsőde lesz BátorkeszinA napokban lerakták az új református bölcsőde alapkövét a községben, a fejlesztés a magyar kormány által finanszírozott Kárpát-medencei óvodaprogram részeként valósul meg. A tervek szerint 2021 tavaszára készül el és 30 gyermek látogathatja majd.

Bölcsőde épül Bátorkeszin 2

Az ünnepélyes alapkőletétel előtti hálaadó istentiszteleten Géresi Róbert püspökhelyettes hirdetett igét. Czinke Zsolt lelkipásztor beszédében többek között elmondta, bölcsődék és óvodák létrehozásával alapozás történik, a jövő építése. A presbitérium az elsők között határozta el, hogy hiánypótló intézménnyel gazdagítják a községet: a meglévő két óvoda mellé bölcsődét építenek. Az egyházközség telket vásárolt a község központjában, közvetlenül a magyar alapiskola mellett, amit az önkormányzat is támogatott. Korábban, 1979-1989 között a 3 óvodán és a 2 alapiskolán kívül külön épületben működött már bölcsőde a községben.

Az istentisztelet után a gyülekezet és a meghívott vendégek átvonultak a majdani bölcsőde helyszínére, ahol először Labancz Roland polgármester fogalmazta meg az alapkőletétellel kapcsolatos gondolatait. „Egy település életében minden új beruházás nagy, örömteli esemény, amely azt bizonyítja, hogy az adott település él és virágzik. Lakói ragaszkodnak szülőföldjükhöz, tovább építik azt az örökséget, amelyet apáiktól kaptak, és amit majd gyermekeiknek adnak tovább. Ez a hármas pillér az alapja mindennek. A mai ünnepélyes alapkőletétel nem más, mint egy újabb ág a föld felett, és egy újabb gyökér a föld alatt“ – mondta a polgármester, azt kívánva, hogy a bölcsőde magyar gyerekek zsivajától legyen hangos. Végezetül Czinke Zsolt és Czinke Tímea lelkipásztorok, Géresi Róbert püspökhelyettes, Labancz Roland, a gyülekezet gondnokai, valamint két kisgyermek szüleik segítségével az épület alaprajzát, a látványterveit, a presbitérium határozatát és az egyházközség zászlaját tartalmazó időkapszulát helyezett el a református bölcsőde alapkövébe.

(miriák)
Bottyán Diana felvétele

Kapcsolódó cikkeink:

Óvoda és bölcsőde épül Perbetén

A Csillag óvodában és bölcsődében jártunk

Újabb óvodák újultak meg

19 új magyar óvoda épül

Top