Nem lesznek hosszú szónoklatokKOMÁROM. Múlt csütörtökön a képviselők megszavazták, hogy szűkebb korlátok közé szorítják a testület munkáját, azaz például rövidítik a felszólalások hosszát, melynek célja, hogy ne nyúljon el 2-3 hétig egy-egy önkormányzati ülés. Elindulhat a közvilágítás felújításának folyamata is – a köztéri lámpák cseréje.

ddddd

Szeptemberben a képviselők még elutasították a tárgyalási rend szigorítására tett javaslatot, melyet Vetter János és Keszegh Margit dolgoztak ki. Akkor egy vokson múlt az elfogadás, azonban Feszty Zsolt képviselő – késve – jelezte, hogy szándékával ellentétesen nem támogatta az elképzelést. Hogy hibáját javítsa, most ő terjesztette be a korábbival gyakorlatilag megegyező javaslatot. Most is elhangzottak a korábbi érvek. Az ellenzők szerint rossz precedens, hogy egy két hónapja elutasított javaslatot most újra szavazásra bocsátanak, továbbá a szigorúbb tárgyalási rend csorbítja a képviselők jogait, és nem marad elég idejük véleményük kifejtésére, a városvezetés bírálatára – szerintük az ülések azért tartanak több napig, mert a városi hivatal rossz anyagokat terjeszt be. Azt a támogatók sem vitatták, hogy a határozati javaslatok minőségén javítani kell, ugyanakkor elhangzott, a javaslat célja az, hogy rugalmasabb, gyorsabb legyen a testület munkája, és korlátozzák a szócséplést. A végső szavazás előtt több módosító javaslatot is elfogadtak, a leglényegesebb Benyó Zoltáné volt, mely szerint egy programpont kapcsán egy képviselő 5+1 percet beszélhet, ezután kikapcsolják a mikrofonját – ezenkívül természetesen a tárgyi hozzászólások lehetősége is megmarad.

A testület ezúttal elfogadta a tárgyalási rend módosítását, a felszólalások hosszának rövidítését. Támogatták a módosítást: Bende István, Benyó Zoltán, Bujna Zoltán, Feszty Zsolt, Horváth Attila, Keszegh Béla, Keszegh Margit, Kiss Péntek József, Knirs Imre, Kovács Dávid, Rajkó Ferenc, Szénássy Tímea, Varga Tamás és Vetter János. Nem támogatták: Andruskó Imre, Bastrnák Tibor, Batta György, Gajdáč Ondrej, Glič Konštantín, Hortai Éva, Less Károly, Marek Anton és Szabó Béla.

Új közvilágítás, problémás gyerekek

Jó hír, hogy a képviselők kinyilvánították szándékukat, miszerint újítsák meg a közvilágítást Komáromban. Energiatakarékos LED-égőkre cserélnék a köztéri lámpák elavult égőit, de a lámpaoszlopok és vezetékek cseréjére is sor kerülhet. Szabó Béla kezdeményezésére megszavazták azt is, hogy mielőtt a részletekről döntene a testület, szakértők vizsgálják meg, milyen fényerősségű lenne az új világítás, nehogy előforduljon olyan probléma, ami más településeken – vagyis hogy az utcák jóval sötétebbek lettek a közvilágítás modernizációja után. Elhangzott, az új világítás jóval energiatakarékosabb lesz, és az évente így megtakarított összegből a város képes törleszteni a fejlesztés finanszírozására felvett hitelt.

A Toronto Hydro employee installs LED lights on Delaware Street in Toronto, Canada. Delaware Street is home to an LED pilot project whereby Toronto Hydro is testing LED lights in residential neighborhoods.

Elfogadták Horváth Attila javaslatát, mely a Munka Utcai Alapiskola problémájára próbál megoldást találni. Mint elhangzott, a városi rendelet előírása következtében ebbe a magyar iskolába egyre több hátrányos helyzetű, nem elég érett, többségében roma származású gyereket íratnak be, akik jóval nagyobb odafigyelést igényelnek a pedagógusok részéről – emiatt a többi gyerekre juthat kevesebb idő. A javaslat szerint a többi komáromi iskola igazgatójával közösen kell megoldást találni: igazságosabban elosztani a problémásabb gyerekeket az iskolák között, vagy pedig több pénzt biztosítani a Munka utcai iskolának a többletmunkáért. Horváth Attila szerint működhet az is, ha Harcsáson felzárkóztató kihelyezett osztályok létesülnének, 1-2. vagy 1-4. évfolyamokban. Ugyancsak javasolta, hogy a hivatal vizsgálja meg, hogyan lehet olyan iskolakörzeteket kialakítani, hogy az iskolák között arányosabban osztódjanak el a problémás gyerekek.

Keszegh Béla ismét kezdeményezte, hogy egy alapos főellenőri vizsgálat induljon, amely feltárná, hogy mi vezetett a KOMVaK komoly problémáihoz, történt-e bármilyen visszaélés. Andruskó Imre azonban tanácstagi jogával élve visszavonatta az anyagot.

(csá)

Top