Közösen mérték fel értékeiketNeszmély község projektpartnerként csatlakozott a „Hagyományőrzés Martos és Neszmély településeken / Common Heritage” című projekt megvalósításához, a Via Nova ICS szervezettel és a szlovákiai vezető kedvezményezett Martos községgel együttműködve. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az ERFA pénzügyi forrásnak köszönhetően valósulhat meg.

A projekt kifejezetten a magyar-szlovák határ menti területek attrakcióinak növelésével, ökoturisztikai infrastruktúra fejlesztésével járul hozzá a két érintett település és környékének intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődéséhez.

Neszmélyen létesül egy helytörténeti gyűjtemény, az ehhez alkalmas épület kialakítása fog megvalósulni. A projekt által kiépítésre kerül egy fedett kerékpáros pihenőhely és a hozzá tartozó parkoló. Nem utolsó sorban egy játszótér kiépítésére kerül sor, és a korábbi terveknek megfelelően a meglévő közpark fejlesztésére is.

A turizmus területén nyújtott minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében kiválasztott helyi vendéglátók a Via Nova által szervezett képzésen vettek részt annak érdekében, hogy bővítsék ismereteiket a határ menti régió környezeti állapotáról; történelmi, természeti és kulturális értékeiről.

A projekt által a határ menti intézményeknek és a lakosoknak, valamint maguknak a projektpartnereknek lehetősége nyílik a kölcsönös együttműködés elmélyítésére, teret biztosítva a későbbi fejlesztési kezdeményezések számára, valamint bővíti a turisztikai lehetőségek kínálatát a régióban, elősegíti a két falu gazdasági fejlődését, valamint növeli azok vonzerejét a potenciális látogatók szempontjából.

Top