Ilyen lehet a komáromi bringaúthálózat

Elkészült a koncepció, amely alapján fokozatosan megépítenék Komárom városon belüli kerékpárútjait. Van, ahol útjelzésekkel, táblákkal, a forgalom átszervezésével alakítanának ki utat a kerékpárosoknak, másutt meglévő utak részleges átépítésével, illetve teljesen új bringautak építésével. A tervek szerint 2035-re épülhetne ki egy fő útvonalakat tartalmazó hálózat.

Bő egy évvel ezelőtt döntött úgy Komárom önkormányzata, hogy 15 ezer euró ráfordítással átfogó tervet készítettnek arról, hogyan építhető ki egy városi kerékpárút-hálózat – a helyi adottságok hol, milyen módot adnak arra, hogy a kerékpárosok biztonságosan közlekedhessenek a városon belül. A koncepciót múlt csütörtökön mutatták be a városházán az érdeklődőknek.

Vladimír Letovanec, a koncepció készítője

Keszegh Béla polgármester bevezetésként hangsúlyozta, a cél az, hogy a bringautak egybefüggő hálózatot alkossanak, ami által a kerékpáros közlekedés valódi alternatívája lenne az autós közlekedésnek. Ha az emberek azt látják, biztonságosan és kényelmesen el lehet jutni A pontból B-be, akkor többen hagyhatják otthon autójukat, melyeknek száma így is évről évre növekszik. A kerékpáros közlekedés ráadásul az életkörnyezetet sem rombolja.

Milyen a komáromi kerékpáros kultúra?

A kerékpárutas koncepciót annak készítője, Vladimír Letovanec besztercebányai építészmérnök mutatta be. Bevezetésként leszögezte, a városnak remek adottságai vannak egy összefüggő hálózat kiépítésére. Más szlovákiai városokkal összehasonlítva úgy ítélte meg, Komáromban nagyon sokan bicikliznek, szerinte látszódik, hogy Komáromban hagyománya van a kerékpározásnak, sőt, elég fejlett a kultúrája is – az autósok és kerékpárosok egész jó szimbiózisban közlekednek, viszonylag szabálykövető módon. Kedvezően ítélte meg a bringaállványok számát, még ha sok a régebbi, kevésbé korszerű darab is. Ugyancsak pozitívnak tartja, hogy az iskoláknál és óvodáknál lassítók, fekvőrendőrök, sebességkorlátozások vannak, szintúgy helyesnek látja, hogy több helyen kerékpáros és gyalogos zónákat alakítottak ki.

Az új típusú bringaállványok előnyösebbek

Rámutatott, jó alternatív útvonalak hiányában nagyon sok kerékpáros használja a Pozsonyi utat, a bevásárlóközpontoktól egészen a Kossuth térig, amit az egyik leproblémásabb útszakasznak tart, elsősorban az arra közlekedő kamionok miatt ez nem túl biztonságos. Hasonlóképpen a Kossuth téri körforgalomtól az Erzsébet hídig vezető útszakasz is balesetveszélyes.

Biztonságban kerékpárral

A koncepció alapja, hogy fő kerékpáros utakat alakítsanak ki, melyek biztonságosak, kényelmesek, gyorsak és egybefüggő hálózatot képeznek. A fő cél az, hogy a lakónegyedeket összekössék a különböző szolgáltatásokkal, intézményekkel – tehát a hivatalokkal, üzletekkel, bevásárlóközpontokkal, iskolákkal, óvodákkal, munkahelyekkel. Vagyis, hogy az emberek otthonukból – vagy éppen busz- és vasútállomásról is – kerékpárral is biztonságosan és gyorsan elérhessék napi rutinjuknak megfelelő céljaikat. Kiemelte, Komárom fekvése jobb az átlagosnál, mivel a lakosság 90 százaléka egy 2,5 kilométer sugarú körön belül él a vasútállomáshoz viszonyítva, ez pedig kifejezetten kis távolságnak számít. Vagyis a városi kerékpáros közlekedés valódi alternatíva.

Táblákkal, útjelekkel gyorsan és olcsón is lehet

Alapvetően két lehetőség van kerékpárutak kialakítására. Egyrészt különálló utakat lehet építeni, ami viszonylag lassú és drága megoldás – néhol nincs más lehetőség –, ám jóval gyorsabb és olcsóbb, ha a közlekedés átszervezésével jelölnek ki utakat, tehát útjelzések felfestésével, táblákkal, egyirányúsítással, autós sávok szűkítésével. Vladimír Letovanec az utóbbi megoldást javasolja a már említett főutak biztonságosabbá tételénél. A négysávos utak sávjai ugyanis kifejezetten szélesek, van ahol 50 centiméterrel is lehetne szűkíteni ezeket, aminek következtében az úttest két szélén mindenhol lenne hely kerékpárútnak is – ugyanakkor nem árt leszögezni, ezek állami utak. A tervezőmérnök megjegyezte, a sávok szűkítése egyben lassítja az autós forgalmat, mivel a sofőrök a szűkebb helyen már kevésbé hajlamosak arra, hogy átlépjék a megengedett sebességet.

A felnyitható hídtól a Kossuth térig vezető útszakaszon egy sávot meg is szüntetne a szakember, két sáv mellett csak lekanyaradó sávok lennének kijelölve, ami által az úttest két oldalán maradna hely egy-egy kerékpársávnak.

Hangsúlyozta, a Vág-híd felújításakor bűn lenne elmulasztani a kerékpársávok kialakítását. Az Állami Közútkezelő Vállalat számol is ezzel (kérdés, mikor kezdik felújítást), ám Vladimír Letovanec szerint túl keskenyek a tervezett bringasávok – mindössze 1 méter szélesek. Legalább 25 centiméterrel szélesebb bringautakat kellene kijelölni, amire itt is lenne esély az autósávok szűkítésével.

Vörös színű fő bringautak

A koncepció 2035-ig három szakaszban valósítaná meg a legfontosabb komáromi kerékpárutak építését – térképünkön pirossal vannak jelölve azok a szakaszok, amik a legfőbb alternatív útvonalak. Ezek közül is az egyik legfontosabb lenne a Pozsonyi úttól délre haladó, majd az Eötvös utcára csatlakozó szakasz, mely bringával biztonságosan elérhetővé tenné a város széli bevásárlónegyedet. Az Eötvös utcán felfestésekkel lenne kijelölve kerékpáros út, az utca végén a vasúti átjárónál biztonságosabbá és kulturáltabbá tennék a lépcsők menti szakaszt, a Nay üzlethez vezető egyirányú utat kétirányúsítani kell a kerékpáros forgalomnak, a Tesco parkolótól a kauflandos körforgalomig vezető járdát pedig szélesíteni kellene. Másodikként pedig egy észak-déli kerékpárutat kellene kialakítani.

Fő szakaszként van megjelölve egy-egy Gadócra, Gyulamajorra, Kavára, Kabátfalura, Harcsásra és Örsújfalura vezető szakasz is. A koncepcióban egy kis kerékpáros-gyalogos híd építése is szerepel a Vág fölött. Ez a meglévő Vág-híd alatt, a csárdától is délebbre vezetne át a folyón.

Van rá forrás, pályázni kell

A koncepcióban 2035 utáni időszakra is vannak tervek, ezek már az összekötő, kisebb jelentőségű szakaszok lennének. Vladimír Letovanec zárszavában kiemelte, jelenleg rengeteg pénz lehívható kerékpárutak építésére uniós forrásból, vagyis erősen ajánlott folyamatosan pályázni.

Hogy ez valóban így van, az a napokban megerősítést nyert, miután Komárom egy újabb pályázata lett sikeres. Ennek nyomán a közeljövőben megépülhet egy további kerékpárút-szakasz, mely a Rákóczi utcától halad a Rozália-templom előtt, majd egy kanyart követően a kórház előtt vezetve a Petőfi utcai kereszteződésnél ér véget. Ez a szakasz folytatása a Rákóczi utca északi oldalán vezető bringaútnak, melynek építése ugyancsak most fejeződött be, szintén pályázati támogatásból. Az utca túloldalán pedig már tavaly ősszel megépült egy szakasz.

Egy jó példa – a Monostori híd lábánál

Bujna Zoltán, a komáromi Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület vezetője elégedetten nyilatkozott az elkészült szakmai anyagról, szerinte Vladimír Letovanec nagyon jól átlátja a komáromi kerékpáros közlekedés helyzetét és annak veszélyes pontjait. „Meglepően jól ismeri az utcákat, mivel kerékpárral járta be a várost, nem csak a térkép felett ülve dolgozta ki az anyagot. Így a koncepció bemutatását megelőző szakmai egyeztetések is konstruktívak lehettek, amibe Letovanec úr beledolgozta más szlovákiai városból szerzett tapasztalatait is. Komárom szempontjából pozitív tény, hogy ehhez hasonló, egész várost átfogó kerékpáros koncepcióval jelenleg csupán pár város rendelkezik. Ez a jövőben előnyös helyzetbe hozhatja a várost, amikor a fejlesztésekre kiírt rövid határidőn belül kész projektet kell kihúzni a fiókból“ – nyilatkozta a kerékpáros aktivista, aki egyúttal városi képviselő is.

Csaba Ádám

Bringautak, kerékpártárolók épülnek Komáromban
Indul a belvárosi kerékpárutak építése

Top