Érthetőbbé tennék a tantárgyak összefüggéseit

Régi probléma az oktatásügyben, hogy a tanulók nehezen látják át az iskolai tantárgyak közötti összefüggéseket, nem tudják kellőképpen összekapcsolni például a természetrajzon tanultakat a honismeret vagy magyar nyelv órák tananyagával. Ebben segít az Innovatív oktatás határok nélkül című, uniós támogatással megvalósuló projekt.

Február 1-je óta közös projekten dolgozik együtt az észak-komáromi székhelyű Innovatív Oktatásért Intézet és a magyarországi Pro Veritate Egyesület. Ennek lényege, hogy fejleszszék az oktatást az alapiskolák alsó tagozatán. „A cél az, hogy a szlovák, illetve a magyar közoktatási rendszer tantervét alapul véve kidolgozzunk egy olyan tantárgyakra épülő, egész tanévre szóló projekttervet az alsó tagozatos pedagógusok számára, amely segítséget nyújt abban, hogy a tanulók átláthassák az egyes tantárgyak közötti összefüggéseket“ – tájékoztatott Berta Tünde, az Innovatív Oktatásért Intézet igazgatója.

Mint mondta, a tanmenet gyakorló pedagógusok és egyetemi oktatók bevonásával készül, a koncepció kidolgozásába a komáromi Jókai Mór Alapiskola pedagógusai is bekapcsolódnak. Kifejezetten a szlovákiai magyar iskolák számára készül, miután a szlovák iskolákkal szemben hátrányos helyzetben vannak, kisebb a választék az újszerű oktatási módszerek, szakmai segédanyagok terén. A tanmenet a természetrajzra épül, melyhez további tantárgyakat kapcsolnak, így például a honismeret vagy éppen a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat.

Emellett egy tanári kézikönyvet és feladatgyűjteményt is összeállítanak. „Célunk egy olyan tanári segédanyag összeállítása, amely segítségével a pedagógus rugalmasan tud reagálni a 21. század oktatási kihívásaira. Kész órai projekteket készítünk elő, élménypedagógia módszerekkel, melyek fejlesztik a kritikus és kreatív gondolkodást“ – hangsúlyozta Berta Tünde. A projekt során születő oktatási anyagok a későbbiekben online is elérhetők lesznek, illetve egy online konferencia keretében is bemutatják azokat.

Az intézet igazgatója kiemelte, hosszú távon gondolkodnak, és a jövőben további pályázati támogatások segítségével folytatnák az innovatív segédanyagok kidolgozását a felső tagozat számára is, illetve be is vezetnék azokat egyes iskolákban.

Az Innovatív oktatás határok nélkül című projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként a Kisprojekt Alap pályázati kiírásán nyert el 39 ezer eurós támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

(cs)

Segítség az iskolai zaklatások megelőzésében

A határozott cél nagyban segíti a nyelvtanulást
Strédl Terézia: a tanult tehetetlenségből a tanult leleményesség felé
Játszva tanulni szlovákul

Top