Eldőlt, hová költözik a rendőrőrs

KOMÁROM. Múlt szerdán befejezték a korábban félbeszakított önkormányzati ülést. Hét képviselő hiányzott, ám így is gyors tempóban zajlott a tanácskozás. Kiderült, a korábbi határozathoz képest csak feleannyiért értékesítik a volt vámházat. A II-es lakótelepi rendőrőrs a volt posta épületébe költözik, és elkezdték elszállítani a Harcsáson felhalmozódott műanyaghegyeket. Hamarosan új szabályokat alkothatnak a képviselők annak érdekében, hogy kevesebb legyen a szócséplés a testületben, és előtérbe kerüljön az érdemi munka.

renőrörs

Stubendek László polgármester bejelentésével indult az ülés, mely szerint a fejlesztési főosztály vezetőjévé Szabó Ingridet nevezte ki. A komáromi alapiskolákat érintő rendelet elfogadása kapcsán felmerült a magyar speciális alapiskola helyhiánnyal kapcsolatos problémája. A felszólalók, beleértve a polgármestert is, hangsúlyozták: bár nem városi fenntartású intézményről van szó, Komáromnak mégis elemi érdeke, hogy megoldódjanak a gondok. Ha ugyanis nem lesz elegendő tanterem a hátrányos helyzetű gyerekek, illetve a speciális foglakozást igénylő szellemi fogyatékkal élő diákok számára, akkor ezek a gyerekek a városi alapiskolákban lesznek elhelyezve, körzetek szerint. Ennek természetesen nem örülnének az érintett iskolák – elsősorban a magyar tannyelvűek –, de az ide járó gyerekek szülei sem, hiszen a tanítás nehezebbé válna, a színvonal csökkenne. Bajkai János, az iskolaügyi főosztály vezetője hangsúlyozta, bár a Nyitrai járási hivatal hozzáállása a problémához nem éppen ideális, folyamatosan egyeztetnek a speciális iskoláról. Tavaly a testület megszavazta, hogy a Szabadidőközpont eladásából befolyó 266 ezer euró egy részét a probléma megoldására fordítják.

A testület megszavazta, hogy a volt vámházat végül 62 ezer euróért adja el a város. A Marina-alt Kft. ugyanis nem fogadta el a korábban jóváhagyott 120 ezer eurós vételárat, melybe beletartozott volna az őrsújfalusi óvoda felújítása is. Egy friss szakvélemény szerint az ingatlan értéke jelenleg 62 ezer euró. Az eladást az elmúlt években az nehezítette, hogy a volt vámház alatti telek éppen a Marina-alt Kft. tulajdonában van. Az épületet a 2006 és 2010 közötti időszakban vette meg a város a belügyminisztériumtól az akkori becsült érték feléért, azaz 120 ezer euróért, azóta azonban csak romlott az állapota, ráadásul a város évente telekbérleti díjat is köteles volt fizetni.

A képviselők megszavazták, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő BHB vállalat 5 évre bérbe veheti Komárom 103 villanyoszlopát, hogy azokon hirdetésket helyezhessen el. Egy oszlop bérléséért 180 eurót fizetnek a városnak, ami összesen évi 18 540 eurós bevételt jelent.

A város keresi azt a vállalkozót, aki egy kis büfét üzemeltetne a városi gyerekparkban, a most felújított „kisházat“, melyben egy pelenkázót és új toelettek is kialakítottak. A képviselők döntése értelmében március közepétől októberig havi 100 euróért adnának bérbe egy helyiséget, ahol elsősorban gyerekeknek való frissítőket, kekszeket árulnának. A büfésnek felügyelnie kellene a szociális helyiségeket is. Napokon belül meg is hirdetik az ezzel kapcsolatos versenykiírást.

Döntés született arról, hogy a városi rendőrség kihelyezett irodája milyen új helyszínre költözzön. Mint arról beszámoltunk, a korábbi helyszínen a tulajdonos felmondta a bérletet. Márciustól azonban a II-es lakótelepi egykori posta épületében (az Építők utcája és E.B.Lukáč utcák sarkánál) nyílhat meg újra, egy 40 négyzetméteres helyiségben. A határozat megállapítja, a lakosság biztonságának növelése, a rendzavarások és kisebb bűncselekmények visszaszorítása érdekében a városrészben – az I-es és II-es lakótelepeken – szükség van a rendőrőrs működésére.

Elhangzott az is, hogy a múlt hét közepén megkezdődött a harcsási gyűjtőudvarban évek alatt felhalmozódott műanyaghulladék elszállítása, illetve átválogatása.

Vetter János a Komáromi Függetlenek Csoportja nevében egy három pontos javaslattal állt elő, melyek célja, hogy rendezettebb legyen a képviselő-testület és az önkormányzat működése. Új tárgyalási rendet szeretnének, hogy elejét vegyék a maratoni, több napos üléseknek, megvonnák a testületi és bizottsági ülésekre nem járó képviselők jutalmát, továbbá egy a képviselőkre és a városvezetésre érvényes etikai kódexet is bevezetnének. Ezek kidolgozásába minden képviselőt bevonnának, hogy olyan szabályrendszert fektethessenek le, amivel az érintettek javarészt egyetértenek. Ehhez kapcsolódóan Benyó Zoltán a képviselői fizetések 20 százalékos csökkentését, továbbá a testület létszámának 17-re redukálását vetette fel – nem először, hiszen az előző ciklusban többször is tett ilyen javaslatokat, ám a többség nem támogatta. A következő testületi ülésen vélhetően mindkét téma napirendre kerül.

(csá)

Top