Marad a 25 képviselő, kevesebb lesz a választókörzetKOMÁROM. Eldőlt, hogy a következő választási ciklusban is 25 önkormányzati képviselője lesz Komáromnak, vagyis a törvény által engedélyezett legmagasabb létszámú testület áll majd fel a novemberi választások után. Változik viszont a választókörzetek száma, a jelenlegi 5-ről 3-ra csökken, ami általánosságban a pártok jelöltjeinek kedvez.

Szeptember 4-én a nyári szünet után első ízben gyűltek össze a városatyák, hogy a közelgő önkormányzati választások előtt döntsenek a következő képviselő-testület létszámáról, továbbá arról, hogyan alakítják ki a választókörzeteket. A létszám kérdése nem először került napirendre, korábban kétszer is elhalasztották a döntést a kérdésben.

A törvény alapján a 20 ezertől 50 ezerig terjedő népességű városnak, amely kategóriába a 34 ezres Komárom is tartozik, legkevesebb 15, legfeljebb 25 képviselője lehet. A városi hivatal Keszegh Béla (független) képviselő korábbi javaslata alapján 25, 21, 19 és 17 fős képviselő-testület esetére is kidolgozott alternatívákat a választókörzetek felosztására. Egyetlen kivételtől eltekintve minden létszám esetén 5 választókörzet szerepelt a lehetőségekben, csak 25 fős testület esetére vázoltak egy 3 körzetes felosztást.

Benyó Zoltán (független) képviselő, a létszámcsökkentés legfőbb szorgalmazója, a vita elején megismételte érveit, miszerint a következő ciklusban 100 ezer eurós megtakarítást érhetne el Komárom, ha 17 főre csökkentenék a képviselők számát. Szerinte ezt az összeget utak és járdák karbantartására lehetne fordítani, ahogy azt a pénzt is, amely akkor szabadulhatna fel, ha a városnak csak egy alpolgármestere lenne és más városi szervek létszáma is csökkenne.

Andruskó Imre (Híd) már ekkor jelezte, hogy frakciójuk a 25 fős létszám megmaradása és a választókörzetek 3-ra csökkentése mellett teszi le voksát. Ennek értelmében a város két nagy körzetre lenne felosztva, melyek 12-12 képviselőt küldhetnének az önkormányzatba, plusz Őrsújfalu városrész 1-et. A maximális létszám mellett a korábbiakhoz hasonlóan most is a demokrácia hatékonyabb érvényesülésével érveltek, elsősorban a Híd képviselői, de néhány független is.

A választókörzetek átszabása – két nagy körzet kialakítása – viszont először merült föl, és viszonylag heves vita bontakozott ki a kérdésről. Konštantín Glič (független) egyetértett a maximális létszámmal, ugyanakkor azt kérdezte Andruskó Imrétől és Hortai Évától (Híd), hogy ha az 5 választókörzetes felosztást ők vezették be korábban, és eddig jó volt, akkor most miért kell megváltoztatni? Novák Tamás (független) alpolgármester arra mutatott rá, hogy a választókörzetek csökkentésével a városatyák távolabb kerülnének választóiktól, nehezebb lenne a kapcsolattartás, hiszen a fél városért felelne egy-egy képviselő. Szerinte ez az elképzelés „a pártok hackertámadása” a függetlenek ellen. Ezzel Keszegh Béla is egyetértett, rámutatva, a 3 körzetes megoldás a pártok erősítéséről, a lakosoktól való távolodásról szól. Ezzel az új, eddig kevésbé ismert, függetlenként bekerülni kívánó jelöltek hátrányba kerülnek, csökken az esélyük arra, hogy képviselővé váljanak. Szerinte hatalmas előnnyel indulnak a pártlisták, az egész városban ismert jelöltek indításával bebetonozzák magukat, s bezárják a kaput olyan új, független jelöltek előtt, akiket csak egy-egy kisebb városrészben ismernek a választók. Minél nagyobb egy választókörzet, az ő esélyük annál jobban csökken – hívta fel a figyelmet a képviselő. „A két nagy választókörzet kialakítása politikai úthenger, nem 25 nőgyógyásznak kellene bekerülni a képviselő-testületbe” – jelentette ki.

Andruskó Imre ezzel szemben rámutatott, nem pártlistákra, hanem egyénekre voksolnak majd a választók, és végső soron ők döntik el, kiből lesz önkormányzati képviselő. Úgy vélte, egy képviselő nemcsak a saját körzetéért, hanem az egész városért felel. Megjegyezte, sokféle modell létezik országszerte, egyes városokban sok kis körzet, másutt kevés nagyobb, s mindet működőképesnek tartja. „Per pillanat a város érdekeit szolgálja a 25 fős testület a 3 választókörzetes felosztással” – jelentette ki. Hortai Éva úgy vélte, a nagyobb körzetek éppenhogy segíthetnek a leszakadó városrészeknek, mivel ha esetükben a nagyobb, 12 fős körzet képviselői egyezségre jutnak, a testületben könnyebben érvényesítik akaratukat. Sebő Zsolt (Híd) rosszindulatúnak nevezte Keszegh Béla felszólalását, s hozzáfűzte: „Te is beléphetsz valamelyik pártba, vagy csinálj újat.” Dubány Imre (Híd) emlékeztetett, Keszegh Béla is pártból indult. Szerinte a csapatmunka visz előre, továbbá ő sosem azt nézte, melyik körzetből jutott az önkormányzatba.

Ondrej Gajdáč (független) jelezte, nem a létszám kérdését, hanem a választókörzetek kialakítását tartja fontosnak. Úgy vélte, ha hamarabb döntenek a kérdésben, biztos nem a kevesebb választókörzet lenne a befutó. „Ez a modell a pártok egyezsége, erősíti a pozíciójukat, a képviselők pedig távolodnak a polgároktól” – jegyezte meg, rámutatva, azt is furcsállja, hogy a két nagy városi körzet mellett miért pont Őrsújfalu a csupán egy főt delegáló minikörzet. „Miért nem mondjuk Kava?” Idősebb Bende István szerint a polgárokat nem érdekli a létszám és a körzetek kialakítása, számukra az a fontos, hogy képviselőik találkozzanak velük, kapcsolatban legyenek.

Benyó Zoltán a szavazás előtt kijelentette, a létszámcsökkentésre tett javaslata a választók többségének elégedetlenségét és akaratát tükrözi. „Most már értem, miért kellett eddig halogatni a döntést. Megszületett a döntés a boszorkánykonyhában, amely leosztotta a kártyákat” – jelentette ki, majd Andruskó Imrének címezve hozzáfűzte, nem biztos, hogy a hitelüket egyre jobban elvesztő pártok jelentik a megoldást Komáromban.

térkep_testület

A testület ezt követően a várakozásoknak megfelelően megszavazta (14 igen, 2 tartózkodás, 8 nem), hogy a következő önkormányzatban is 25 képviselő dolgozzon, viszont a választókörzetek száma kevesebb legyen. Eszerint Komárom városa egy nagy keleti és egy nagy nyugati körzetre osztódik nagyjából a Kertész utca – Petőfi utca – Singellő és II. lakótelep közti határvonal mentén (lásd mellékelt térképünket), mindkettőből 12-12 városatyát választhatnak meg. Őrsújfalu külön körzet marad, 1 képviselőt küldhet a testületbe. Ezt az elrendezést a teljes Híd-frakció – 11 képviselő – támogatta, továbbá két MKP-s (Dékány Gábor, Szabó Béla) és egy független (Id. Bende István).

Az ülésen döntöttek még a következő polgármester jogköreiről, az utolsó programpont pedig az új komáromi híd építésével volt kapcsolatos. A képviselők rábólintottak a majdani hídhoz vezető bekötőutak alatti telkek bérbeadására, illetve eladására a Szlovák Útkezelő Vállalatnak. Mint kiderült, a városi hivatal egyik határozat előkészítésében sem állt a helyzet magaslatán, az elsőnél kicsúsztak a határidőből, míg a telkek kapcsán Hortai Éva észrevétele nyomán kellett kijavítani a hiányosságokat.

(csaba)

Top