Végre lezárult a KFC-ügyBár egyértelműen nem derült ki, hogy a KFC vezetése augusztusban miért utasította el a komáromi önkormányzat és a futballklub közötti szerződés-kiegészítés aláírását, a felek egy módosított, kompromisszumos változatban újra megegyeztek. Ezt múlt csütörtökön a képviselők is jóváhagyták, másnap pedig a polgármester és a klubvezetés alá is írta – nemcsak ezt a kiegészítést, hanem két másik fontos dokumentumot is. Ezzel végre minden vitás kérdés tisztázódott, nincs további akadálya annak, hogy – az építkezési engedély megszerzése, és a kivitelezésre kiírt közbeszerzés lezárulta után – megkezdődhessen a KFC új stadionjának építése.

Mint korábban megírtuk, augusztus 18-án még úgy tűnt, Komárom városa és a Komáromi Football Club (KFC Komárno Polgári Társulás) minden vitás kérdést megbeszélt és lezárt, így semmi akadálya annak, hogy kiadják az építési engedélyt az új stadionra, aminek nyomán maga az építkezés is kezdetét veheti. Ekkor ugyanis soron kívüli önkormányzati ülésre került sor, melyet a polgármester kifejezetten a stadionépítéssel kapcsolatos kérdések tisztázása céljából hívott össze. A komáromi tervezők ekkor részletesen bemutatták a nagyszabású terveket. A képviselők alapvetően két dolgot kifogásoltak: a klub nem vonta be a várost a tervezési folyamatba, és többen úgy vélték, nem a távhőszolgáltatás a leghatékonyabb megoldás a komplexum fűtésére.

E kifogások ellenére minden önkormányzati képviselő megszavazta a 2018 őszén aláírt bérleti szerződés kiegészítéseit, amelyek főként arra vonatkoztak, hogy a városnak rálátása legyen arra, hogy a KFC rendeltetésszerűen költi az évi 205 ezer eurónyi városi támogatást – azaz közpénzt –, ami fenntartási költségekre, rezsire van előirányozva, továbbá a város rendszeresen értesüljön a tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos történésekről. Megszavazták egyúttal azt is, hogy lebontható a stadion melletti, városi tulajdonú fabarakk – he-lyére parkolók épülnek majd. Ennek nyomán kiadható az egész komplexumra vonatkozó építési engedély is.

Többször elhangzott, a KFC vezetése előzetesen is megkapta a toldalékkal kapcsolatos anyagot, a többórás ülésen is jelen voltak képviselői, beleértve jogászukat is, és semmilyen kifogást nem emeltek az egyhangúlag megszavazott szerződés-kiegészítéssel kapcsolatban. Annál nagyobb meglepetés volt, hogy két nappal később elutasították ennek aláírását, amire a polgármester úgy reagált, hogy a város nevében ő sem írja alá a többi, klub számára fontos dokumentumot. Baráth György klubelnök ezzel kapcsolatban jelezte, nem értették pontosan, mi kerül a szerződésbe.

Kompromisszum

Az elmúlt hetekben további egyeztetések zajlottak, múlt csütörtökön pedig a testület elé kerültek a KFC új javaslatai. Kérték, hogy a kiegészítésből vegyék ki azt a tételt, miszerint az alapszabályukban is rögzíteni kell, hogy a klubvezetésbe bekerüljön egy tag a várostól, továbbá legyen egyértelműen leszögezve, hogy a városi tagnak nincs szavazati joga, illetve az se legyen a szerződésben, hogy a klub és a város közötti szerződés súlyos megsértésének minősül, ha a KFC nem biztosítja egy városi tag jelenlétét a klubvezetésben. Azaz, a KFC megnyirbálta volna a városi tag jelenlétére vonatkozó, augusztusban megszavazott jogi garanciákat.

Keszegh Béla polgármester hangsúlyozta, a stadionépítés kapcsán a város következetesen ugyanazt képviseli, egyetlen dolgot akar, mégpedig azt, hogy a klubnak utalt városi támogatás hatékonyan és átláthatóan legyen elköltve. Hozzáfűzte, Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és más magyarországi illetékeseknek – mint ismert, a magyar kormány döntött a stadionfelújításra szánt támogatásokról – is többször jelezte a város álláspontját, legutóbb a testületi ülés előtti hídavatáson.

Múlt csütörtökön végül kompromisszumos megoldás született, mégpedig Kovács Dávid képviselő, a sportbizottság elnöke javaslatára. Eszerint a város nem kéri a KFC alapszabályának módosítását, nincs kifogása az ellen sem, hogy szó szerint rögzítsék, a városi tagnak nincs szavazati joga. Az a kitétel viszont visszakerült, hogy ha a KFC nem biztosít a klubvezetésben egy városi delegáltnak helyet, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Baráth György klubelnök többször és egyértelműen kijelentette, ezzel egyetértenek, majd a képviselők többsége megszavazta a javaslatot. Ezúttal viszont már nem egyhangúlag, három képviselő nem támogatta ezt – erről bővebben alább, keretes írásunkban.

Pénteken délután újra a városházán találkoztak a város és a KFC vezetői, és most már nem történt kellemetlen meglepetés. Egyidejűleg aláírták a szerződés-kiegészítést, illetve a polgármester megadta a bontási engedélyhez szükséges felhatalmazást, továbbá az éves sportdotáció egy tételben történő utalását is szignálta. Baráth György közlése szerint néhány napon belül a klub lehetővé teszi, hogy Komárom polgármester által megnevezett képviselője bekerülhessen a KFC vezetésébe.


Kemény kritika

A felszólaló képviselők többsége nehezményezte, hogy egy olyan üggyel kell újra foglalkozniuk, amit egy hónapja lezártak, amelyben már egyszer megegyezés született. Közülük Vetter János fogalmazott a legélesebben.

„Biztos, hogy ez a klubvezetés a legalkalmasabb arra, hogy ilyen komplexumot működtessen?“ – tette fel a kérdést a képviselő, megjegyezve azt is, senkit nem szeretne megsérteni. „Ez a klubvezetés nem érti, hogy egy testületi ülés során mi történik a teremben. A fülük hallatára megszavaznak egy szerződés-kiegészítést, egy szót sem szólnak, majd két hét múlva jelzik, hogy valamit félreértettek. Ennek a vezetőségnek a kezébe akarunk adni többmilliós vagyont? A kisgyerek kezébe sem adunk kést meg ollót“ – fogalmazott Vetter János.

Elmondta, nála akkor szakadt el a cérna, amikor a polgármester júliusban nyilvános megbeszélésre hívta a KFC vezetőit – mint írtuk, egy hét bármelyik munkanapját felajánlva erre –, a futballklub viszont csak egy rövid mondattal válaszolt, miszerint „a javasolt időpont nem felel meg a KFC vezetőségének“. „Ennyire méltatták a polgármester gesztusát, hogy szeretne tanácskozni a képviselők előtt?“ – tette fel a kérdést, majd kijelentette, nemmel fog szavazni, mégpedig azért, mert nem tartja jó ötletnek, hogy ez a KFC-vezetőség gazdálkodjon a városi vagyonnal.


(csaba)
(látványtervek: AKVADRAT Kft.)

Top