Petícióval támogatják a komáromi bencéseketHiába döntött a vatikáni szerzetesi kongregáció a komáromi bencések javára és nyilvánította érvénytelennek Ján Orosch nagyszombati érsek határozatát a komáromi bencés rend megszüntetéséről, az érsekség további lépéseket tesz a rend ingatlanjainak megszerzésére. Az elmúlt napokban aláírásokat gyűjtöttek a komáromi bencések támogatására, miközben ismeretlenek vulgáris feliratokkal gyalázták meg a bencés atyák komáromi sírboltjait (képeinken).

Mint arról korábban beszámoltunk, a nagyszombati érsekség az elmúlt hónapokban több olyan lépést is tett, mely a komáromi bencés rend vagyonának megszerzésére irányult. Ján Orosch nagyszombati érsek kezdeményezésére tavaly júliusban a kataszteri hivatal a nagyszombati egyházmegyére íratta át a komáromi bencések mintegy 3 millió értékű termőföldjét, azonban a komáromi bencések panasza nyomán az ügyészség törvénytelennek nyilvánította az aktust és töröltette. Az érsekség ezután egy dekrétummal megszüntette a komáromi bencés rendházat, saját magát a bencés rend jogutódjának kiáltotta ki, s ennek nyomán – az érseki hivatal kérésére – a szlovák kulturális minisztérium törölte is a komáromi bencés rendet az egyházi jogi személyek nyilvántartásából.

A komáromi bencés rend a Magyar Bencés Kongregációhoz (MBK) tartozik, ezért Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, az MBK legfőbb elöljárója a vatikáni székhelyű szerzetesi kongregációhoz fordult jogorvoslatért. Mint arról hírt adtunk, a szerzetesi kongregáció az év elején egyértelműen leszögezte, hogy a nagyszombati érsek megszüntetésről szóló döntése érvénytelen, és felszólította Ján Oroscht, hogy a jövőben ne hozzon döntéseket a rendházzal kapcsolatban. A nagyszombati érsekség azonban figyelmen kívül hagyta a felszólítást, nem vonta vissza megszüntető határozatát, sőt, újabb lépéseket tett a komáromi bencés rendház vagyonának megszerzése érdekében – folytatják a bencések további ingatlanjainak az egyházmegyére való átirattatását. Ezt azért tehetik meg, mert a világi jog szerint jelen pillanatban nem létezik a bencés rendház.

Hogy mi lesz az ügy vége, még kérdéses. Egy lapunknak név nélkül nyilatkozó egyházjogi szakértő szerint elképzelhető, hogy a nagyszombati egyházmegye háttértárgyalásokat folytat a Vatikánnal, melyek során el akarják érni, hogy Róma nyomást gyakoroljon a bencésekre annak érdekében, hogy önként lemondjanak értékes ingatlanjaikról.

Annyi bizonyos, hogy az elmúlt hetekben sokan kiálltak a komáromi bencések mellett, mások mellett Stubendek László, Komárom polgármestere, de több komáromi önkormányzati képviselő is. A húsvéti ünnepek alatt magánszemélyek kezdeményezésére aláírásgyűjtés is indult a bencések támogatására. A petíció aláírói leszögezik, hogy nem értenek egyet a komáromi Szent Benedek Rend megszüntetésével, sem pedig a rend tulajdonának kisajátításával. „Kérjük a római legfelsőbb egyházi intézményeket, hogy ne engedje megszüntetni a legrégibb szerzetes rendet országunkban éppen a Szentatya által meghirdetett megszentelt élet évében“ – áll a petíciós íven. Komáromban és Dél-Szlovákia néhány más régiójában is gyűjtöttek aláírásokat, de például Fazekas László református püspök is a bencések támogatására biztatott az istentiszteleten.

DSC_0808

Ugyanakkor egy elszomorító eset is történt a napokban: ismeretlenek vulgáris, gyalázkodó feliratokkal firkálták össze, továbbá fehér festékkel öntötték le a bencés atyák sírboltjait a komáromi temetőben. Azt nem lehet tudni, hogy ennek van-e köze a bencések ellen irányuló lépésekhez.

Ezen a héten tárgyalások zajlanak majd a bencések ügyében magas rangú vatikáni egyházi méltóságok és a bencések képviselőinek részvételével, itt mutatják majd be az aláírt petíciós íveket is.

(csá)

Top