Róma a bencések javára döntöttA vatikáni székhelyű szerzetesi kongregáció semmisnek nyilvánította a nagyszombati érsekség dekrétumát a komáromi bencés rendház megszüntetéséről, ezáltal megmaradhat a komáromi rendház jogalanyisága. 

bencesss

Egy hónappal ezelőtt részletesen írtunk a Magyar Bencés Kongregációhoz (MBK) tartozó komáromi bencés rendház és a nagyszombati érsekség közötti jogvitáról. Ján Orosch nagyszombati érsek kezdeményezésére tavaly júliusban a kataszteri hivatal a nagyszombati egyházmegyére íratta át a komáromi bencések mintegy 3 millió értékű termőföldjét, azonban a komáromi bencések panasza nyomán az ügyészség törvénytelennek nyilvánította az aktust és töröltette. Ezt követően az érsekség ismét a komáromi bencések ellen irányuló lépést tett, novemberben egy dekrétummal megszüntette a komáromi bencés rendházat, s ennek nyomán – az érseki hivatal kérésére – a szlovák kulturális minisztérium 3 héttel később törölte is a rendházat a jogi személyek nyilvántartásából.

A nagyszombati érsek azzal indokolta a rendház megszüntetését, hogy a bencések nem teljesítették a kánonjogi kódexben szereplő feltételeket, azaz a komáromi közösség soha nem folytatott a bencés szellemiség szerinti szerzetesi életet. Szalay György, a komáromi bencés rendház gazdasági vezetője és jogi képviselője ellenben rámutatott, mindegy, hogy mire hivatkozik a nagyszombati érsekség, a kánonjog alapján egyszerűen nem illetékes dönteni a rendházzal kapcsolatban. Rámutatott, szerinte az érsekség lépései mögött a rendház vagyonának megszerzése áll, s emberi kapzsiságról, a jogi korlátok átlépéséről szól, pénzügyi lobbival a háttérben.

Várszegi Asztrik a Magyar Bencés Kongregáció legfőbb elöljárójaként a felettes szervhez, a vatikáni székhelyű szerzetesi kongregációhoz (a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja) fordult jogorvoslatért. A vizsgálat nemrégiben lezárult, s Róma semmisnek nyilvánította a nagyszombati egyházmegye megszüntetésről szóló dekrétumát, ezáltal megmaradhat a komáromi rendház jogalanyisága – tájékoztatta lapunkat Szalay György. Közölte, a vatikáni döntésről értesítették az egyházmegyét, a kulturális minisztériumot, az ügyészséget és a Legfelsőbb Bíróságot is. Egyúttal felszólították az egyházmegyét, hogy a döntés nyomán tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy visszaállítsák a komáromi bencés rendház eredeti jogi helyzetét, beleértve az állami közigazgatáshoz és más világi intézményekhez fűződő jogviszonyát.

(cs)

Top