Még zavarosabb vizekKorábban részletesen írtunk arról, hogy a városvezetésnek aggályai vannak a KOMVaK Rt.-vel kapcsolatban. A városvezetés elsősorban egy jelzálogszerződés megkötését kifogásolja, mivel erről a vállalat illetékesei nem tájékoztatták a polgármestert. Néhány más ügy is felmerült, ám egyelőre nincsenek hitelt érdemlő bizonyítékok. A vízműnél jelenleg is zajlik egy, a városvezetés által kezdeményezett vizsgálat, s hamarosan egy független könyvvizsgálat is indulhat. Ezek nyomán derülhet fény konkrét problémákra, esetleges kétes ügyekre, s lehet majd megfontolt döntést hozni, jelentős változásokat eszközölni.

A KOMVaK alapszabályzata viszonylag szabad mozgásteret biztosít a cég vezetésének, ez a vízmű vezetői szerint így helyes egy részvénytársaság esetében, a városvezetés szerint azonban nem. Ezért a polgármester javasolni fogja a vállalat alapszabályzatának módosítását, mégpedig úgy, hogy Komárom városának nagyobb beleszólása legyen az ügyekbe, egyes üzleti tranzakciók – mint amilyen a jelzálogszerződés volt – a városvezetés tudta nélkül ne történhessenek meg.

Bár a képviselők többsége szerint a vétóval összefüggésben nem volt a legszerencsésebb a polgármester KOMVaK-kal kapcsolatos kommunikációja, Stubendek László úgy vélte, ezzel az esetleges problémák legalább nagy nyilvánosságot kaptak. Ami azonban azóta történt, már a városnak és vezetésének sem állhat szándékában, sőt, senkinek, aki egy jól működő, városi tulajdonú részvénytársaságot szeretne. A múlt héten ennek szellemében nyilatkozott az alpolgármester is, hangsúlyozva, a városnak nem érdeke a pánikkeltés, a városi vagyont kell megvédeni és „bölcsnek kell lenni, nem erősnek“.

Néhány napja ugyanis sajtótájékoztatót tartott az ICOCRIM elnevezésű szervezet, amely az egész ügyet a megalapozatlan vádaskodás síkjára vitte – többek között az egyik blogportál hathatós közreműködésével. Kényszerfelügyelet alá kerülhet a város, a vízmű módosított alapszabályzata nem is érvényes, a szálak Bastrnák Tiborhoz vezetnek, Csintalan Miklós főellenőr is érintett lehet, sőt, Stubendek László polgármestert is feljelentés fenyegeti, ha nem lép egy naponbelül – címszavakban így lehet összefoglalni a kevés tényből és több merész állításból szőtt történetet. Egyes vádak azonban könnyen cáfolhatók – a KOMVaK igazgatója ezt nagyrészt meg is tette –, emiatt az ICOCRIM összes állítása hiteltelenné válik, még azok is, amikben lehet igazság. A vízmű vezetősége egyébként feljelentést tesz „a félrevezető hazugságok terjesztése miatt”.

Nem szeretnénk minden számunkban oldalakat szentelni a KOMVaK-nak, különösen akkor nem, ha egy nem állami szerv nyilvánvalóan nem megfelelően alátámasztott vádjairól van szó. Az ilyen problémafelvetések nem szolgálják a megoldást, bármilyen gondot orvosolni csak akkor lehet, ha már kiderült, milyen betegségről van szó. Maradva az orvosi hasonlatnál, nem mindegy, hogy a páciensnek csak hőemelkedése van és fáj a torka, vagy pedig szegény rákban szenved – más-más gyógymódra van szükség. Nem egy-két önjelölt, talán mások által felheccelt csodadoktor véleményére kellene alapozni, sokkal inkább szakorvosok csoportját bevonni. Nem biztos, hogy rögtön sebészkéssel kell hadonászni, mert a végén még ártatlanok is megsérülhetnek – például az egyszerű komáromi polgárok.

A választók jelentős része érzelmi alapon áll a politikai hátterű dolgokhoz, a vízmű ügyét sikerült is teljesen ilyen megvilágításba helyezni. A képviselőknek, városvezetőknek azonban szakmai döntéseket kellene hozniuk a vízművel kapcsolatban is, ügyelve arra, hogy a közérdeket szolgálják. Néhány kérdéssel segítünk, melyek megválaszolásával biztosan tisztább képet lehetne kapni, íme: Milyen mértékű fizetési gondjai vannak a KOMVaK-nak? Előfordultak-e olyan ügyek, melyek visszaélésnek, esetleg korrupciónak minősülhetnek? Milyen mértékben szükséges növelni a város ellenőrzését ahhoz, hogy ne történhessenek meg a jelzálogszerződés megkötéséhez hasonló ügyek? Hol az a határ, ahol a város ellenőrzése jobban érvényre jut, ugyanakkor a vízmű működése sem bénul meg, és továbbra is rugalmasan képes reagálni a váratlan helyzetekre? Nem kell attól tartani, hogy a vélt vagy valós problémák kiteregetése, a gondok felnagyítása miatt végül tényleg komoly veszélybe kerül a cég? Kinek áll érdekében, hogy a vízmű körül pánikhangulat alakuljon ki, esetlegesen újabb fizetési gondokat generálva? Kik vennék át az irányítást a KOMVaK-ban? Mitől lesz ez jobb az egyszerű komáromi lakosoknak? Kik kerüljenek a felügyelőtanácsba? Szükséges-e az igazgatótanács lecserélése? Ha igen, kik azok, akik megfelelőbbek, jobban szolgálják a lakosok érdekét, s lehetőleg nem valamilyen gazdasági lobbi bábjai? Vannak ilyen jelöltek?

A következő testületi ülésen téma lesz a KOMVaK alapszabályzatának módosítása. Reméljük, már ekkor, de legalábbis a közeljövőben egy olyan nyilvános vitára is sor kerül, amikor a képviselők és a cég vezetése szemtől-szemben mondhatják el érveiket, ütköztethetik véleményüket, mind a múlttal, mind a jövővel kapcsolatban. Erről biztosan beszámolunk majd olvasóinknak.

Csaba Ádám

Top