Így nyílnak az óvodák és iskolák

Két és fél hónap után, június 1-től újranyithatnak az óvodák és az alapiskolák 1-5. évfolyamos osztályai – döntött a kormány. A szülőkön múlik, engedik-e az oktatási intézményekbe gyermeküket, igénylik-e az iskolai étkeztetést, illetve a napközit. A gyerek törvényes képviselője úgy is határozhat, hogy gyermeke június hónapban is inkább távoktatásban vesz részt – vagyis az iskolalátogatás júniusban önkéntes alapú. Az iskolákban inkább nevelés zajlik majd, és az eddig átvett tananyag átismétlése.

Az iskolaügyi minisztérium tájékoztatása szerint az óvodák és az iskolák 1-5. évfolyamos osztályainak újranyitásáról a fenntartó – többnyire az adott önkormányzat, esetleg az egyház – az iskolák igazgatójával együttműködve dönthet, tekintettel a helyi járványügyi helyzetre és az egyéb körülményekre. Vagyis lehetnek olyan oktatási intézmények, amelyek júniustól sem nyitnak meg, vagy éppen olyan alapiskolák, ahol például az 5. évfolyamos diákok számára marad a távoktatás (mivel felső tagozatos évfolyam, a tanítás szervezése szempontjából ez külön nehézséget jelenthet).

Az iskolákban legfeljebb 20 gyerek kerülhet egy osztályba, csoportba. Függően attól, hogy hány szülő engedi gyerekét iskolába júniustól, a nagyobb iskolákban – például a komáromiakban – átmenetileg össze is vonhatnak osztályokat, illetve napközis csoportokat az évfolyamon belül. A komáromi alapiskolákban már a múlt héten körlevelet intéztek a szülőkhöz, hogy felmérjék, a jövő héten melyik iskolában hány gyerek ül be a padba. A vonatkozó szabályok szerint az alapiskola legfeljebb naponta 9 órán keresztül lehet nyitva, amit a legtöbb helyen úgy oldottak meg, hogy a 7.30-tól 16.30-ig terjedő idősávot választották. A fenntartónak és az igazgatónak elegendő fertőtlenítőszert, papír törlőkendőt és védőeszközt kell biztosítania, továbbá az erre kijelölt pedagógusok minden reggel érintésmentes hőmérőkkel megmérik a tanulók testhőmérsékletét is. A tantermeket minden nap legalább kétszer fertőtleníteni kell. Az említetteken kívül további egészségbiztonsági intézkedéseket is felsorol a minisztérium 7 oldalas dokumentuma.

gyerekek

Nem lesz feleltetés, ismételnek majd

Júniusban nem a korábban megszokott oktatásban részesülnek a tanulók, a hangsúlyt a nevelési tantárgyakra helyezik, illetve az eddig átvett tananyag ismétlésére. Az iskolaügyi minisztérium az újranyitással kapcsolatos irányelveiben az ajánlja, a tanév végéig a pedagógusok se szóban, se írásban ne feleltessék a diákokat. Módosul az órarend is, alapvetően úgy, hogy – általánosságban – minden nap egy-egy másik tantárgy tananyagát ismétlik át a diákok. Megfelelő időjárás esetén a szabad levegőn, az iskolaudvaron való tartózkodást kell előnyben részesíteni.

A tanulóknak arcmaszkban kell érkezniük az iskolába, de az osztályban ezt már nem kell viselniük, továbbá a szülők kötelesek minden napra még egy plusz maszkot bebiztosítani gyermeküknek. A szülők – törvényes képviselők – csak az iskola bejáratáig kísérhetik el gyermeküket. A szülőnek az iskolakezdéskor becsületbeli nyilatkozatot kell tennie, hogy gyermeke nem mutatja fertőző betegség tüneteit, illetve nem kötelezték karanténra. A szükséges nyomtatványokat elektronikusan kapják meg, illetve az adott iskolákban lesznek elérhetők.

Ebéd és napközi – függ az igénytől is

A helyi körülményektől, a diákok létszámától függően az iskolai étkeztetést alapvetően a szokásos módon biztosítják. A minisztérium ugyanakkor azt is ajánlja, hogy – ha megoldható – a tanulók abban a helyiségben étkezzenek, ahol egyébként is tartózkodnak a nap folyamán.

Komáromban például minden alapiskolában és óvodában biztosítják a gyerekek étkezését, amennyiben a szülő igényli ezt gyermeke számára. Értesüléseink szerint a járási székhely minden alapiskolájában elérhető lesz a napközi is az 1-5. évfolyamos tanulók számára. Keszegh Béla polgármester kérdésünkre leszögezte, az igazgatókkal együttműködve minden érintett oktatási intézményben biztosítják a szükséges feltételeket, eszközöket.

Az alapiskolák 6-9. évfolyamos tanulói változatlanul távoktatásban vesznek részt júniusban is. Az óvodákra gyakorlatilag ugyanolyan óvintézkedések érvényesek, mint az iskolákra. Lényeges különbség viszont, hogy egy óvodai csoportban legfeljebb 15 gyerek lehet.


A többség engedné gyerekét

A szülők nagyjából 60 százaléka küldené gyermekét iskolába vagy óvodába június elsejétől – derül ki az AKO ügynökség legfrissebb, országos felméréséből, mely május 18. és 21. között készült. A közvélemény-kutatás szerint 58,5 százalékuk válaszolt pozitívan arra a kérdésre, hogy az óvodák újranyitásakor engedné-e gyerekét az intézménybe. Az iskolák esetében 62,8 százalék felelt igennel, vagy „talán igennel“.


(csaba)

(Cikkünk a Delta május 26-i számában jelent meg.)

Top