Feloszlatták a bencés rendházatKOMÁROM. Döntés született a nagyszombati egyházmegye és a komáromi bencés rendház közötti vitában. A vatikáni székhelyű szerzetesi kongregáció dekrétummal megszüntette a komáromi szerzetesi közösséget – áll a Ján Orosch érsek által vezetett egyházmegye nyilatkozatában, mely állítja, a döntés végleges. Úgy tűnik azonban, ez mégsincs így, a bencések legfőbb elöljárói ugyanis fellebbezésre készülnek.

A nagyszombati egyházmegye múlt hétfői nyilatkozatában számolt be arról, a vatikáni székhelyű szerezetesi kongregáció (Megszentelt Élet és Apostoli Társaság Kongregációja) úgy döntött, a komáromi Szent Benedek Rendházat feloszlatja, vagyonát – melynek értéke sajtóhírek szerint meghaladja az egymilliárd eurót – a Ján Orosch érsek által vezetett egyházmegyére ruházza át. Nagyszombat tájékoztatása szerint a vatikáni kongregáció azért döntött így, mert a komáromi bencés közösség nem teljesítette a Ján Sokol korábbi érsek által 1990-ben támasztott követelményeket, vagyis nem vált hangsúlyosabbá a rend komáromi jelenléte, és az itteni magyar hívek lelki gondozását sem támogatta – ehelyett a „helyi egyházzal“ szembeni ellentétek melegágyává vált.

20150107_132103

Ez nem fedi teljesen a valóságot, hiszen bencés atyák folyamatosan celebrálnak magyar nyelvű misét Komáromban, például a Szent Anna kápolnában. Való igaz, kifejezett szerzetesi munka nem folyt a rendházban, hiszen épülete teljes felújítás alatt áll – nyilatkozott korábban Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, aki a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozó komáromi rendház legfőbb elöljárója is. Hangsúlyozta azonban, 1990 óta nemcsak igehirdetéssel, gyóntatással és lelki gyakorlattal vannak jelen a városban, hanem, amíg a komáromi rendház alkalmas volt rá, cserkészettel, kateketikai képzéssel, előadásokkal töltötték meg az épület biztonságos helyiségeit. A Nádor utcában található patinás ingatlan felújítása 7 éve folyamatosan zajlik, a költségeket a rend földjeinek bérleti díja biztosítja.

A dekrétum visszavonását követelik

Várszegi Asztrik lapunknak elmondta, sem ő, sem pedig a Bencés Konföderáció Rómában székelő feje, Notker Wolf prímásapát nem fogadja el a feloszlatásról szóló döntést. „Kérem a Megszentelt Élet és Apostoli Társaság Kongregációt, hogy vonja vissza a Komáromi Bencés Házra és javaira vonatkozó dekrétumot. Ellenkező esetben keresni fogom a jogorvoslatot a Szentszék illetékes szerveinél, amely a kánonjog alapján a rendet megilleti, éspedig a kánonjogban előírt módon, eszközökkel és határidőben, beleértve a dekrétum végrehajtásának a felfüggesztését is“ – vázolta a pannonhalmi főapát, hozzátéve, az elmúlt évben a rendről és helyzetéről megjelenő hírek nem adtak valós képet.

20150108_090650

Dušan Kolenčík, a nagyszombati egyházmegye szóvivője ezzel szemben üdvözölte a dekrétumot, ami szerinte alátámasztja Ján Orosch érsek minden 2014-ben foganatosított lépését. A nagyszombati egyházmegye múlt hétfőn két nyilatkozatot is közzétett az ügyben, az egyikben állítják, agresszív és uszító sajtóhadjárat folyt az érsekség és Ján Orosch ellen, mely szerint az érsek azért akarja elüldözni a bencéseket Komáromból, hogy megszerezze vagyonukat. Ha viszont valaki sorra veszi az érsek elmúlt másfél évben tett lépéseit, éppen azt látja, a fókuszban a bencések óriási vagyona, javai álltak (bővebben keretes írásunkban).

Egy éven belül ez a második döntés, melyet a szerzetesi kongregáció a komáromi bencések ügyében hozott. Míg az év elején semmisnek nyilvánította Ján Orosch megszüntető döntését – mivel az érsek nem volt illetékes –, most a szerzetesi kongregáció határozott a komáromi bencések feloszlatásáról. Az Új Szó megjegyzi, az elmúlt hónapokban diplomáciai nagyüzem volt Szlovákia és a Vatikán között, a megszüntető döntés pedig akkor született meg a Vatikánban, amikor szlovákiai püspökök is ott tartózkodtak. A nagyszombati egyházmegye azt is kijelenti, amennyiben egy új bencés közösség alakulna „szlovák területen“, a Szláv Bencés Kongregáció keretében, a komáromi bencések érsekségre átruházott javait részben vagy egészében megkaphatnák.

A komáromi bencés rendház tehát jelenleg nem létezik, ám az ügynek még lehet folytatása, hiszen a bencés kongregációkat tömörítő vatikáni Bencés Konföderáció is elutasítja a feloszlatást. „Abban reménykedem, hogy a Szerzetesek Évében, az Irgalmasság Évének küszöbén a Nagyszombati Főegyházmegye és a Magyar Bencés Kongregáció közti feszültséget a jubileumi évek lelkületében fel tudjuk oldani“ – zárta szavait Várszegi Asztrik.

20150108_090004


Kronológia

2014 július – Ján Orosch az egyházmegyére íratta a komáromi rendház 660 hektárnyi termőföldjét, de erről nem szólt a bencéseknek.

2014 november – A bencések egy véletlennek köszönhetően értesültek az érsek lépéséről és panaszt tettek. Az ügyészség igazat adott nekik, és töröltette a nagyszombati érsekség javára történt kataszteri bejegyzést. Az érsek újabb döntést hozott: megszüntette a komáromi bencés rendházat, melyet aztán a minisztérium törölt a jogi személyek nyilvántartásából. Erről a lépésről is csak utólag értesült a főapát. Ján Orosch ezután felszólította a rendház gazdasági vezetőjét, hogy 2015 január 15-ig minden vagyonukat és dokumentációjukat adják át az egyházmegyének.

2015 január – A vatikáni székhelyű szerzetesi kongregáció semmisnek nyilvánította a nagyszombati érsek dekrétumát a komáromi bencés rendház megszüntetéséről, és felszólította Ján Oroscht, hogy a jövőben ne hozzon döntéseket a bencésekkel kapcsolatban. Nagyszombat ezt követően felülvizsgálatot kért a szentszéki államtitkárságtól.

2015 április – Komárom polgármestere, önkormányzati képviselői, de Fazekas László református püspök is kiállt a komáromi bencések mellett, sőt, több ezren írták alá a szerzeteseket támogató petíciót.

2015 november – A szerzetesi kongregáció újabb döntést hozott a szentszéki államtitkárság véleményének meghallgatása után: ezúttal a rendház feloszlatásáról. Miután decemberben a Magyar Bencés Kongregáció elöljárója értesült erről, bejelentette, nem fogadják azt el és élnek a jogorvoslati lehetőségekkel.


Csaba Ádám

(Cikkünk a Delta december 20-i számában jelent meg.)

Top