A testületben nem lehet ellenzék

Hogyan értékeli a választások eredményét Stubendek László, Komárom új polgármestere? Mik lesznek első lépései beiktatását követően? Lesz 1 órás ingyenes parkolás? Hogyan fog hozzá a munkahelyteremtéshez? Kik lesznek fő partnerei a képviselő-testületben? Milyen lesz a viszonya az MKP-hoz, ahol jelenleg fel van függesztve a tagsága? Ezekkel a kérdésekkel fordultunk a város új vezetőjéhez, aki egyelőre óvatosan nyilatkozott a jövőről. 

 Hogyan értékeli a választások eredményét?

Először is szeretném megköszönni a polgároknak, hogy Komárom megújulása mellett tették le a voksukat! Ami a kiugróan alacsony részvételt illeti, határozottan ki kell mondanunk, hogy az utóbbi évtizedben bizalmi válság alakult ki a választók és a megválasztottak között. Ezért elsősorban az a garnitúra felelős, amelyik az előző ciklusokban nem váltotta be az ígéreteit és nem azt adta a komáromiaknak, amit azok teljes joggal elvártak. Ebben látom az alacsony választási részvétel egyik okát. A másik ok pedig az a gyűlöletkampány volt, amit a két párt ellenem folytatott. Ez ismételten oda hatott, hogy elvették az emberek kedvét a szerepvállalástól. Mindazok azonban, akik részt vettek a választáson, egyértelműen a világ tudtára adták, hogy a párfüggetlen jelöltekbe fektetik a bizalmukat. Igent mondtak a pártokfölöttiségre és az átlátható közéletre.

Mik lesznek az első konkrét intézkedései? Programjából mi valósulhat meg viszonylag rövid időn belül, például jövőre?

Legelőször is egy ütemtervet kell alkotnunk a képviselő-testülettel a program megvalósításáról. Terveim közül néhány gyorsabban megvalósítható pontot emelnék ki, hiszen például a munkahelyteremtés vagy Komárom fesztiválvárossá alakítása nem az a műfaj, ami néhány hét alatt elvégezhető. A kulturális élet területén hamar sor fog kerülni a város turisztikai lehetőségeit bemutató mobilalkalmazás létrehozására. Már a jövő évben megtörténik a Komáromi Napok megújítása, egy több látogatót vonzó és jobban szervezett fesztivált rendezünk a városban.

A munkahelyteremtés kiemelt szerepet kapott programjában. Mikorra várhatóak az első lépések, s melyek lesznek azok?

Már folynak a Komárom munkaadó cégeivel szervezett találkozó előkészületei. Az új munkahelyek létesítése egy nagyon összetett folyamat, több szálon kívánunk elindulni: minél előbb be kell lépnünk a német és osztrák üzleti kamarába, hogy egyáltalán rajta legyünk a térképen. A kamarákban és a nemzetközi ipari kiállításokon a jövő évtől olyan lobbizást fogunk folytatni, ami az új befektetők Komáromba vonzására irányul.

Mikor vezetik be a komáromi koronát és termékvédjegyet?

A helyi pénznek és a helyi értékek védelmének fontos szerepet szánunk a gazdaság élénkítésében. Célunk, hogy a komáromiak helyben költsék el a jövedelmüket, ezáltal is bővítve Komárom gazdasági lehetőségeit. Amit garantálni tudunk, az az, hogy a ciklus közepére, vagyis két éven belül a komáromi korona és termékvédjegy működő rendszert fognak jelenteni.

Kulcskérdés a városi fürdő fejlesztése. Egy különálló fürdőben, vagy egy uszodával és jégpályával összevont változatban látja a lehetőséget?

A városi fürdő fejlesztését kiemelt célomnak tartom, hiszen a komáromi fürdőkultúra nagyon rossz helyzetben van, miközben Nagymegyeren vagy Dunaszerdahelyen virágzó ágazatról van szó. Láthatóan nagy igény van mind a helyiek, mind a turisták részéről egy jó városi fürdőre. A legjobb megoldás kialakításához további egyeztetésekre van szükség a fürdő vezetése és más kompetens szakértők bevonásával.

Egy órás ingyenes parkolást ígért a belvárosban. Milyen átalakítással valósulhat ez meg?

Az előző városvezetés olyan parkolórendszert működtetett, ami valósággal megfojtotta a belvárost. Első lépésben jogászok segítségével felülvizsgáljuk a parkolócéggel kötött szerződést és egy olyan átalakítást hozunk tető alá, ami a városi költségvetés számára sem megterhelő. Amint ez megtörtént, sor fog kerülni az egy órányi ingyenes parkolás bevezetésére.

stubi7

Hány alpolgármestere lesz? Tévedünk, ha azt gondoljuk, Knirs Imre lesz az egyik helyettese?

A komáromi hagyományoknak megfelelően két alpolgármesterrel szeretnék együttműködni. Az előttünk álló tetemes munka elvégzése érdekében ezt mindenképp indokoltnak tartom. A kérdés most vált aktuálissá, az egyeztetések már folynak. Ami már most bizonyosnak mondható, hogy az erőviszonyoknak megfelelően fogom kiválasztani az alpolgármestereket. A döntéskor mindenképp figyelembe kell venni a komáromiak akaratát, akik elsősorban a független jelöltekbe helyezték bizalmukat. Ami Knirs Imre személyét illeti, úgy gondolom, hogy szerencsések vagyunk, ha olyan munkabírású és energikus képviselőink vannak, mint amilyen Imre is. Ezeket az energiákat a város szolgálatába kívánja állítani.

Tervez-e változtatásokat a hivatalon belül, a főosztályok, illetve a városi intézmények élén?

Jelenleg az állapotfelmérés folyamata zajlik. Arra törekszem, hogy amikor átveszem a hivatalt, pontos képpel rendelkezzek arról, hogy melyek azok a területek, ahol azonnali beavatkozásra van szükség. Ahol a hatékonyság érdekében indokolt a személyi változás, ott természetesen erre sor fog kerülni.

A korábbi polgármester sok esetben nem kapta meg a támogatást. Önnek sikerülni fog többséget szereznie a képviselő-testületben?

Komáromot csak akkor sikerülhet újra fejlődő pályára állítanunk, ha a képviselők is felismerik, hogy a testületben nem lehet ellenzék, hiszen mindannyiunkat a város szolgálatáért választottak meg. Minden képviselővel egyeztetni kívánom az elképzeléseimet. A tárgyalások biztatóan haladnak, optimisták vagyunk a polgármester és a képviselő-testület együttműködésével kapcsolatban.

A Híd-MKP koalíció 9 képviselője (legalábbis nagyobb részük) valószínűleg ellenzékbe vonul, így adódik, hogy elképzelései megvalósításához a Komáromi Függetlenek Csoportjával kell egyezségre jutnia. Hogyan látja a helyzetet?

A partnerség úgyszólván szükségszerű, hiszen maguk a komáromi polgárok döntöttek úgy, hogy a képviselő-testület többségét a függetlenek fogják alkotni. Tiszteletben tartom az emberek döntését, és ahogy az előbb is fogalmaztam, a megkezdett tárgyalások biztatóan haladnak.

Az MKP komáromi alapszervezetének vezetője, Czíria Attila lemondott, hamarosan tisztújítás lesz. Előfordulhat, hogy visszatér a helyi MKP élére? Jelenleg milyen a státusza a pártban?

A helyi MKP-nak most az a feladata, hogy szembenézzen a választások előtti irányváltással. A párt jelenlegi állapotát tekintve kizártnak tartom, hogy a visszalépésemre sor kerüljön. Az MKP ugyanis olyan irányba fordult, amit a személyes meggyőződésemmel összeférhetetlennek tartok. Amíg az MKP-ban tudatosan elsorvasztják azokat az értékeket, amelyek mentén a párt létrejött, nem tudom elképzelni az ottani szerepvállalást. Ami a tagságomat illeti, továbbra is érvényes, hogy nem én hagytam el a pártot, hanem a párt hagyott el engem. És ami a legfontosabb: a választóktól független jelöltként kaptam felhatalmazást a város vezetésére, nem akarok és nem is fogok visszaélni az emberek bizalmával.

(csaba)

Top