Új temetőgondnokság a katolikus temetőbenKomárom. Január 3-tól új üzemeltető vette át a komáromi katolikus temető kezelését. Az átadás-átvétel megtörtént, ám az új temetőgondnokság nem kapta meg elődjétől a sírnyilvántartást, ami komoly gondot jelent. Az egyház kifogásolja azt is, hogy nem megfelelő állapotban kapták meg az ingatlanokat, ami jelenleg nem teszi lehetővé a megfelelő működést. Az előző működtető szerint viszont jogszerűen jártak el mindenben és nem áll szándékukban átadni a sírokkal kapcsolatos adatbázist, mivel azt ők hozták létre hosszú évek alatt, saját pénzükből és erejükből.

Évek óta érkeznek panaszok a komáromi római katolikus temetővel kapcsolatban, a kritikusok leginkább az elhanyagoltságot és a fejlesztések hiányát róják fel. A temető tulajdonosa a katolikus egyház, amely 2004-ben bízta meg a Cintoríny Komárno vállalatot a temetőgondnoksággal, 20 évre bérbe adva a területet. Ez a szerződés a tavalyi év utolsó napjával járt le. Bizonyára a panaszok is hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház úgy döntött, nem hosszabbítja meg a temetőgondnokkal kötött szerződést, és új kezelővel képzeli el a jövőt.

Sírnyilvántartás nélkül

A komáromi római katolikus egyházközség választása a helyi, közérdekű szolgáltatásokat nyújtó Somnia centrum nonprofit szervezetre esett, amely január 3-án hivatalosan is átvette a katolikus temető kezelését elődjétől. Bár tavaly november 30-án keltezett levelében az egyházközség arra kérte az előző temetőgondnokságot, hogy bocsássa rendelkezésükre a sírnyilvántartást, ezt a vállalat jogi okokra hivatkozva visszautasította – erről bővebben később. A sírnyilvántartás ugyanakkor az egyik leglényegesebb dokumentum, hiszen ebben szerepel az, ki, meddig és mennyit fizetett – vagy éppen nem fizetett – egyes parcellák és sírhelyek használatáért, illetve mikor járnak le a bérletek. Ennek hiánya komoly gondot jelent.

Jelenlegi állapotában nem használható az iroda

„Sajnos az előző üzemeltető nem adta át a tulajdonosnak a temető megfelelő kezeléséhez és működtetéséhez szükséges dokumentumokat. Hasonlóképpen a temető átvételének állapota (nem megfelelő infrastruktúra és tárgyi felszereltség) nem teszi lehetővé annak azonnali megfelelő működését. Ezért jelenleg minden lehetőséget mérlegelünk jogaink gyakorlására, amelyeket jogi úton is meg fogunk védeni” – áll a komáromi római katolikus egyházközség múlt pénteki közleményében, melyben arra kérik az érintetteket, „legyenek türelemmel az esetleges nehézségek miatt, amíg az előző üzemeltető által hátrahagyott összes probléma megoldódik”.

Mint az fotóinkon látható, a katolikus temető kiürített gondnoki épülete jelenleg valóban nem alkalmas arra, hogy azt irodaként használják. Kajan Péter, az új temetőgondnok Somnia centrum igazgatója szerint pillanatnyilag biztos nem kapnák meg a működési engedélyt a Regionális Közegészségügyi Hivataltól, így az elsődleges feladatuk az, hogy civilizált körülményeket teremtsenek az irodában.

Többen felháborodtak, hogy még a feszület is eltűnt a ravatalozóból

Ottjártunkkor a temetőbe látogatók nehezményezték, hogy eltűnt a hirdetőtábla, a nyitvatartási tájékoztató, a ravatalozóból még a feszület is. Ugyancsak kifogásolták a temető hátsó részében a hulladékhalmokat, valamint a temető több pontján újonnan kijelölt parcellákat. Különösen a ravatalozó előtti részen kijelölt helyek okoztak felháborodást, mivel a temetések alkalmával ezen a füves területen is állnak az elhunyt rokonai, barátai, ismerősei – a végső búcsúra érkezők.

20 éve nulláról indultak

Földes Sándor, a temetőt két évtizeden át kezelő Cintoríny Komárno vállalat ügyvezetője megkeresésünkre kiemelte, 2004-ben, amikor átvették a temetőgondnokságot, semmilyen anyagi dolgot, műszaki felszerelést nem kaptak az egyháztól, ugyanígy semmilyen sírnyilvántartást, adatbázist sem. E tényeket a bérleti szerződés is tartalmazza, mely egyúttal azt is leszögezi – tekintettel a fentiekre – a szerződés lejártával a vállalkozásnak semmivel nem kell elszámolnia a tulajdonos, azaz a komáromi római katolikus egyházközség felé.

„Húsz év alatt állt össze a nyilvántartási adatbázis, energiát és pénzt fektettünk ebbe. Mivel a nulláról indultunk, az első 10 évben rengeteg olyan sírhely volt, amelyről nem tudtuk, fizettek-e érte korábban, vagy sem, illetve kit kereshetnénk az ügyben. Tulajdonképpen hiteleztük a szolgáltatást, bevételünk nem származott belőle” – nyilatkozta Földes Sándor.

Úgy látja, a 2004-es szerződés mellett a 2010-től hatályos törvényi szabályozás is az igazukat támasztja alá, értelmezése szerint nem kötelesek átadni a saját költségükön létrehozott nyilvántartást az egyháznak, illetve az új temetőgondnokságnak. Arra a felvetésünkre, hogy hajlandó lenne-e eladni a nyilvántartást, azt felelte, ez a lehetőség eddig nem merült fel.

„Húsz éve ismert, hogy mi áll a bérleti szerződésünkben. Ha az új temetőgondnokság felkészült volna, akkor már január 3-án hozhatták volna konténereiket, a szükséges felszerelést” – nyilatkozta az ügyvezető igazgató, aki egyben a Brigetio temetkezési vállalat tulajdonosa is. Az elszállított berendezésekkel, felszereléssel és tárgyakkal kapcsolatban ismételten hangsúlyozta, csakis olyan dolgokat vittek el, amik a tulajdonukban voltak.

2014-ben fejlesztést javasoltak

Mivel gyakran érte őket az a kritika, hogy semmit nem fejlesztenek a temetőben, Földes Sándor kiemelte, hogy volt ilyen szándékuk: 2014-ben az egyházhoz fordultak egy beruházási terv jóváhagyása érdekében, melyben egyúttal a bérleti szerződésük meghosszabbítását is kérték a 2023 utáni évekre. 239 ezer eurónyi saját forrásból az épületeket és járdákat is felújították volna azzal, hogy a bérleti szerződés lejártával kompenzáció nélkül az egyház tulajdonába kerülnek. Erre a kezdeményezésükre azonban az egyház nem reagált. A Cintoríny Komárno ügyvezetője összességében úgy látja, a temetőt sokkal jobb állapotban adták át, mint ahogy két évtizede átvették.

A január 3-i átadási-átvételi jegyzőkönyvben az is szerepel, hogy az egyház felszólította a korábbi bérlőt, hogy a hónap végéig távolítsa el a temető hátsó részében felhalmozott hulladékot. Földes Sándor erről azt mondta, az átmeneti lerakat felszámolása folyamatban van, ám január végéig valószínűleg nem végeznek a munkával.

A ravatalozó előtt – és néhány más helyen – frissen kijelölt parcellákkal kapcsolatban röviden reagált: „Gyakoroltuk a temetőgondnoksággal kapcsolatos jogainkat és elvégeztük kötelezettségeinket”. Hozzátette: „Lezártnak tekintjük a temetőgondnokság átadásával kapcsolatos történéseket. Jog szerint jártunk el, tiszta a lelkiismeretünk. Sok sikert kívánunk az új gondnoknak!”

Hogyan tovább?

Mivel a kiürített gondnoki iroda jelenleg nem használható, átmenetileg a református temető gondnokságának épületében (a református ravatalozóban) kapott „menedéket” az új katolikus gondnokság is – itt működnek majd mindaddig, amíg nem sikerül olyan állapotba hozni a régi irodát, hogy megkapja a közegészségügyi hivataltól a működési engedélyt. Kajan Péter elmondta, ez az elsődleges feladatuk, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a temető takarítását is folyamatosan végzik, illetve megteszik a szükséges intézkedéseket a problémák orvoslására. Az új temetőgondnokság munkaidőben a 0915 545 040-es telefonszámon érhető el.

A Somnia centrum vezetője leszögezte, nem tervezik a sírbérletek drágítását, legfeljebb abban gondolkodnak, hogy áraikat összhangba hozzák a református temető áraival. Kiemelte, tekintettel a kezdeti nehézségekre is, a komáromiak ne várják, hogy néhány nap alatt csodát tesznek, ugyanakkor törekedni fognak arra, hogy az elmúlt évekhez képest rendezettebb, tisztább legyen a római katolikus temető.

„Szeretnénk biztosítani Önöket arról, hogy a változás semmilyen módon nem befolyásolja vagy korlátozza a temető nyitvatartási idejét és működését. Keményen dolgozunk azon, hogy mindent biztosítsunk, ami a megfelelő és korszerű működéshez szükséges. A meghozandó intézkedésekről és megoldásokról rövidesen tájékoztatni fogjuk Önöket. Köszönjük megértésüket, és várakozással tekintünk arra, hogy temetőnk méltóságát és színvonalát helyreállíthassuk, amit ez a szent hely megérdemel” – zárta közleményét a komáromi római katolikus egyházközség.

Bár néhányan az önkormányzatot teszik felelőssé a kialakult helyzetért, nem árt tisztázni, a városnak nem sok köze van a katolikus temetőhöz. A katolikus temető tulajdonosa az egyház, a temetőgondnokságot pedig egy magáncégtől vette át a Somnia centrum nonprofit szervezet – természetesen az egyház döntése alapján.

A többi komáromi temetőben nem történt változás. A református, az evangélikus és a zsidó temetők ugyancsak az egyházak tulajdonában vannak, a kezelőjük Ryšavý Boldizsár. Az őrsújfalui, gadóci, kavai és cserháti temetők az önkormányzathoz tartoznak, ezekről a temetőkről így Komárom város gondoskodik.

Csaba Ádám

Top