Új igazgató a városi tévé élén

A Gúta TV ügyvezető igazgatói posztjának kérdése állt a középpontban a múlt heti gútai testületi ülésen. A téma nem először volt napirenden, a képviselők most végre határoztak: Forgács Attilát választották a városi tévé élére.

Április utolsó hetében tartotta soron következő testületi ülését a gútai önkormányzat. Horváth Árpád polgármester az interpellációkra reagálva elmondta, a városban folytatódnak a járdajavítások, folyik a patkányirtásra kiírt közbeszerzés és a parkolók számát is növelnék. Az illegálisan kihelyezett plakátokból is egyre kevesebb lesz a városban, május folyamán pedig a kültéri, földes utak javítása is sorra kerül. A gyalogátjárókat fényvisszaverő elemekkel tennék biztonságosabbá, ezen kívül a közúti tükrök is kiigazításra várnak. A város vállalja, hogy több helyszínen információs táblákat helyez el, amelyek a vízimalomra hívják fel a figyelmet – ezzel is hozzájárulnának a látogatottság növeléséhez. A Fiatal Független Képviselők frakciója arra kérte a polgármestert, kezdjen tárgyalásokat annak érdekében, hogy a pünkösdi sortáncjárás hungarikummá válhasson.

Peter Kanda, a Gútai Körzeti Rendőrség vezetője a közbiztonsági helyzettel kapcsolatban jó hírekkel szolgált: a városban az első negyedévben csökkent a bűncselekmények száma. A közlekedés biztonságának javítása érdekében ellenőrzéseket folytattak nemcsak a gépjárművek, de a biciklisek esetében is. A részleg illetékességébe tartozó területen 26 bűncselekmény történt, ebből 19 esetben fogták el az elkövetőt. A legtöbb ebből tulajdon elleni szabálysértés volt, pl. betörés. A városban és környékén 4 közúti baleset jegyeztek, amelyek során csupán egy könnyebb személyi sérülés történt.

A leghosszabban tárgyalt programpont a Gúta TV kérdésköre volt. Korábban már megírtuk, hogy a tévé élén a jövőben egy ügyvezető igazgató áll, akinek munkáját háromtagú felügyelőtanács ellenőrzi majd. A korábbi testületi ülésen a képviselők véleménye nem egyezett meg abban, hogy az alapítólevél módosításáról szóló határozati javaslat, melyet Koczkás Beáta alpolgármester terjesztett be, összhangban van-e a hatályos törvényekkel vagy sem. Mivel nem jutottak dűlőre abban, hogy az ügyvezetői posztra szükséges-e versenypályázatot kiírni vagy sem, a polgármester független jogászi szakvéleményt kért az ügyben. E szerint, az ügyvezető kinevezésével kereskedelmi jogviszony jön létre, és nem munkaszerződés – megbízási szerződést kötnek vele, így nincs szükség versenypályázatra. Ezek után az április elején a Forró Tibor (Fiatal Független Képviselők) által jelölt Forgács Attila (FFK), a komáromi Jókai Színház turnémenedzsere néhány perces prezentációban mutatta be a Gúta TV középtávú fejlesztési lehetőségeit. Kiemelte, szeretné visszaállítani a tévé iránti bizalmat, pozitív visszacsatolást és nézettségnövekedést remél, mindehhez véleménye szerint szükséges az arculatváltás, a bevételnövekedés és a műsorstruktúra átalakítása. 13 igen és 2 tartózkodás mellett, nyílt szavazással a képviselők végül megszavazták kinevezését. A felügyelő tanácsba Németh Milánt, Samu Istvánt és Lengyel István jelölték, akiknek szintén bizalmat szavaztak. A három eddigi ügyvezető – Németh Iveta, Lengyel István és Kürti Endre – az ülésen lemondott tisztségéről.

Az önkormányzat ebben az évben a Bethlen Gábor Alaphoz nyújt be pályázatot mintegy 2 ezer euróra, amelyből az iskolákban terjeszteni kívánt Helytörténeti Kiadvány költségeit fedeznék. Ezen kívül az illegális hulladéklerakatok felszámolására is pályázna a város. Horváth Árpád polgármester a közelmúltban a Vízimalom Alsó-csallóközi Természetvédelmi Egyesület képviselőjével folytatott tárgyalásokról is beszámolt. A város kérvényezni fogja a társulás tagjai közé való felvételét.

(sza)

Top