Terveiket csak pályázati támogatások útján tudják megvalósítani

MARTOS. Az elmúlt évek sikerei között tartják számon, hogy saját forrásból (100.000 euró) sikerült felújítani a közvilágítást (első és második szakasz), felújítani a községházát (első szakasz), revitalizálni a martosi tavakat és felépíteni a hatlakásos bérházat. Emellett kisebb beruházásokat is elvégeztek, felújítottak két buszmegállót, átépítették a víziszínpadot, kibővítették a gyermekparkot.

„Nagy hangsúlyt fektettünk a gépparkunk fokozatos kiépítésére és fejlesztésére – traktor, pótkocsi, fűkasza, fűnyíró kistraktor, hóeke, sószóró, kompresszor, motoros szivattyú és permetezőgép, ezt mindet megvásároltuk kb. 12 ezer euró értékben“ – kezdte tájékoztatását a község polgármestere.

„Fontos eredménynek tartom továbbá, hogy önerőből végezzük el a téli útkarbantartást. Segítséget nyújtottunk a Legeltetési Társulás megalapításánál és sikeres működtetésénél: közel 220 ha földterület lett visszaszolgáltatva jogos tulajdonosainak. Elkészült az 5 MW összteljesítményű napkollektoros erőmű is. A tulajdonosok jóvoltából, valamint a sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a Legeltetési Társulás 25.000 euró bérleti díjban, míg községünk 42.500 euró támogatásban részesül minden évben. Martos lett a házigazdája a Martfesztnek.

Megemlíteném, hogy a Nyugat-Szlovákiai Vízgazdálkodási Rt.-nek köszönhetően elkészült a csallóközi vízhálózat Ímely–Martos közötti szakasza. A Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat jóvoltából szigetelt vezetékre cserélték le a tavak körüli utcák villanyhálózatát“ – mondta a polgármester.

Martoson jelenleg 3 nagyobb pályázat vár elbírálásra, mégpedig a szennyvíztisztító kiépítésére, a hangosbemondó felújítására és az óvoda épületének hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére és a központi fűtés felújítására.

Lehetőségeikhez mérten turisztikai látványosságok létrehozását is tervezik. Szeretnék kiépíteni a belső kerékpárutat (Nyitra-híd–Zsitvatorok–Zsitva híd), továbbá a környező településekkel közösen kezdeményezni a Komárom–Martos–Ímely–Naszvad–Érsekújvár kerékpárút kiépítését, kalandpark létrehozását és többfunkciós sportpálya vagy tornaterem kiépítését.

„Terveinket csak pályázati támogatások útján tudjuk megvalósítani. Nagy segítség azonban a mindenkori martosi polgármesternek, ha munkájában rátermett és segítőkész emberek támogatják. Meggyőződésem, hogy a legutóbbi választások után összeállított csapat, sikeresen hozzájárul majd fenti terveink megvalósításához“ – zárta nyilatkozatát a polgármester.

(miriák)

Top