Természetes közegben történő szociális segélynyújtás

Perbete Község az Európai Unió támogatásával június 1-jével elindította a faluban a „Természetes közegben történő szociális segélynyújtás“ című projektet, amely 2015. november 30-ig tart.

„A természetes közegben, terepen történő szociális munka specifikus szolgáltatás minden perbetei lakos számára, aki hátrányos szociális helyzetbe került és amelyet sem önerőből, sem családja segítségével nem tud megoldani“ – nyilatkozták hetilapunknak Farkas Zsanett és Sipka Piroska.

„Tevékenységünk szociális tanácsadás, támogatás, segítségnyújtás, a szociálisan hátrányos helyzetű személyek, családok, gyermekek, nyugdíjasok, hosszantartó munkanélküli lakosok, idős egyedülálló személyek, sokgyermekes családok, egészségkárosodott személyek és minden lakos számára, akik krízishelyzetbe kerültek. Segítséget nyújtunk kérvények, nyomtatványok kitöltésében, információt adunk a szociális támogatásokra való jogosultságról, nyugdíjas és szociális otthonban való elhelyezésnél, kompenzációs járulék intézésében, munkaerő-piaci érvényesülésben. Az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel az érintettek otthonában történik, vagy személyesen az irodában, amely a sportcsarnok 1. emeletén található. Fogadóórák hétfőn 7,30-tól 12 óráig, szerdán 12 órától 17 óráig vannak – a többi napokon a terepen közvetítünk  szociális szolgáltatást.

Célunk az elsődleges megelőzés, minden lehető módon csökkenteni a szociális problémák előfordulását, a már kialakult esetek elmélyülését, ismétlődését, a következményeket hatékonyan orvosolni, ezáltal megakadályozni a szociális elszigetelődést. Feladatunk, hogy gyakorlati tanácsokkal, tájékoztatással és erkölcsileg is ösztönözzük a rászorulókat, hogy javíthassanak életminőségükön“ – mondták a szociális munkások.

A szociális munkások feladata nagy vonalakban megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt; amennyiben ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni. A szociális munka a neve ellenére nem egyszerűen csak munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen elképzelhető. A szociális munkás feladata a különböző életciklusokban és helyzetekben kialakuló szociális problémák, veszélyeztető tényezők felismerése, feldolgozása, segítségnyújtás az egyének, családok, csoportok társadalmi integrációjának, szociális biztonságának eléréséhez, problémakezelő és megoldó képességének javításához. Az akut krízishelyzetek kialakulását megelőzendő arra törekszik a projekt, hogy a veszélyeztetett csoportoknál ne alakuljanak ki a rizikófaktorok.

(miriák)

Top