Tanévnyitó az egyetemen

KOMÁROM. Múlt pénteken megkezdődött ünnepélyes keretek között kezdődött meg a 2015/16-os akadémiai év a Selye János Egyetemen. Örömteli hír, hogy idén az alapképzés 1. évfolyamába 59 százalékkal többen iratkoztak be, mint tavaly.

Delta2

Tóth János rektor köszöntőjében röviden értékelte az elmúlt évet, rámutatva, a tanév eleje az egyetem 10 éves jubileumának jegyében telt, majd az akkreditációs megmérettetésre való felkészüléssel folytatódott. A határidőig az egyetem benyújtotta önértékelését a komplex akkreditációban: összesen 34 tanulmányi program akkreditálását kérvényezte, köztük 15 alapszintű, 14 mesterszintű, 1 összevont mesterszintű és 4 doktoranduszi tanulmányi programot. A Selye János Egyetem tevékenységét az Akkreditációs Bizottság 2016. február 28-ig értékeli majd, az elkövetkező hetekben Komáromba is ellátogat a bizottság munkacsoportja, a rektor szerint erre teljes mértékben felkészültek.

Örömmel újságolta, hogy idén 37 ezer euróval növekedett a fejlesztésre és kutatásra fordítható költségvetési támogatás, az összköltségvetés pedig 100 ezer euróval emelkedett tavalyhoz képest. Két nagyszabású, uniós támogatású projekt is zajlik az egyetemen: 1,86 millió euróból az egyetem technológiáinak, informatikai rendszerének korszerűsítése, 857 ezer euróból pedig az oktatás minőségének emelésére fókuszáló projekt valósul meg – a karok tanulmányi programjainak összeállítása, innoválása és opponálása, új módszerek és képzések bevezetése által. Mindkét projekt még az ősz folyamán lezárul.

A rektor a hallgatói létszámokról is tájékoztatott. Idén alapképzésre összesen 1136-an iratkoztak be, mesterképzésben 553-an vesznek részt, doktori képzésben pedig 30-an. A hallgatói létszám ezzel összesen 1719, a Tanárképző Karon 946, a Gazdaságtudományi Karon 700, míg a Református Teológiai Karon pedig 73 hallgató tanul. Az előző évről szólva elmondta, összesen 559 végzős hallgatójuk volt, ebből 259 a Tanárképző Karon, 282 a Gazdaságtudományi Karon és 18 a Református Teológiai Karon végzett.

Rámutatott arra az örömteli adatra, hogy – bár a felsőoktatási intézmények mindegyike a csökkenő hallgatói létszámmal küzd – az egyetem alapképzésének 1. évfolyamába 59 százalékkal többen iratkoztak be, mint tavaly, azaz 368-ról 586-ra emelkedett az elsőéves bakalár képzést megkezdő hallgatók száma.

„Külön tisztelet és köszönet illeti Önöket azért, hogy tudásukat itt, a szülőföldjükön, a Selye János Egyetemen kívánják elmélyíteni és kiteljesíteni, élve azzal a lehetőséggel, hogy mindezt megtehetik saját anyanyelvükön, magyarul” – szólt az elsőéves hallgatókhoz Tóth János, majd az egyetem vezetőinek és oktatóinak nevében ígérte, tanulmányaik sikeréhez minden tőlük telhető segítséget megadnak. Köszöntőjét egy Kodály Zoltán idézettel zárta: „Ne várjunk mindent csak az iskolától. Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz!”

(csá)

Top