Születésfa-avató ünnepség

HETÉNY. Az önkormányzat szervezésében születésfa avatására került sor a Tarczy Lajos emlékparkban.

A megjelenteket Rancsó Andrea alpolgármester köszöntötte, aki ünnepi beszédében elmondta, a rendezvénynek kettős célja van. „Tudatosulnia kell bennünk, hogy jelenleg mi mindnyájan felelősek vagyunk egy olyan fiatal generáció kineveléséért, akik majdan elhivatottan dolgoznak egy szebb jövőért, településünkért, környezetünkért. Másodsorban méltónak tartunk minden édesanyát és édesapát a köszönetre, a tiszteletre, hogy a nehéz gazdasági körülmények között is fontosnak tartják az életet, a gondoskodást, a szeretetet. A Születésfa elhelyezése sem véletlen. Ebben az emlékparkban kapcsolódik össze a múlt, a jelen és a jövő. A születésfa megvalósításában segítségünkre volt Hencz Szabolcs, aki szabadidejében, keze munkája által keltette életre ezt a gondolatot, valamint Gábor András és alkalmazottai. Úgy gondoljuk, hogy a „fa” felavatásával sikerül tudatosítanunk a generációkon átívelő felelősségünket a jelen és a jövő iránt. Bízunk benne, hogy munkánkban segítségünkre lesznek azon fiatal szülők és gyermekek is, akiknek köszönhetően születésfánk a mai napon egy levéllel lesz gazdagabb: Lukács Attila és Szabó Denisza gyermeke Attila, Ďurčovič Milán és Likér Réka gyermeke Diána, Dolník Vladimír és Csintalan Diána gyermekei Zina és Patrik, Dékány Miklós és Mikolai Éva gyermeke Dalma, Gábor Attila és Finta Alexandra gyermeke Lili, Sinka Péter és Šmahó Viktória gyermeke Jácint, Krajmer Radoslav és Lévai Erika gyermeke Emily Eszter és Molnár Péter és Kenze Judit gyermeke Kende” – mondta az alpolgármester.

Születésfa avatás 2

Magyari Ferenc polgármester köszöntőjében elmondta: „Azok a gyermekek, kiknek neve most a falevélen olvasható: hetényiek, s azok is maradnak, bárhová is sodorja őket az élet rögös útja. Itt, otthon vannak. Szeretjük Őket, hisz ők a mi reménységeink, megmaradásunk záloga. Jelképezze hát ez a fa az irántuk való szeretetünket, ragaszkodásunkat. Bízunk abban, hogy még több gyermek születik majd Hetényen, így fánk egyre több levéllel gazdagodik az elkövetkező esztendőben.”

Kép és szöveg: miriák

Top