Szombaton választunk!Országszerte november 10-én tartják az önkormányzati választásokat. Ógyallán 7, Komáromban 6 jelölt pályázik a város élére, míg Gútán 3-an célozták meg a polgármesteri tisztséget. A Komáromi járás 16 községében előre lefutott a polgármester-választás, ugyanis csak egyetlen jelölt indul.

komunalne-volby-848x485

Minden olyan szlovák és külföldi állampolgár részt vehet egy település önkormányzati választásán, akinek az adott községben vagy városban van az állandó lakhelye, és legkésőbb a szavazás napján betölti 18. életévét. A választóhelyiségbe lépve a választópolgár személyi igazolványának felmutatásával igazolja magát – útlevelével ezt nem teheti meg. Ezt követően a választási bizottságtól két szavazólapot kap, az egyiken a polgármesterjelöltek neve és sorszáma, a másodikon a képviselőjelöltek neve és sorszáma szerepel.

A szavazófülkébe vonulva egyetlen polgármesterjelölt sorszámát karikázhatja a választó, a képviselőjelöltek közül pedig legfeljebb annyi jelölt sorszámát, amennyi az adott választókörzetből megválasztható – Komáromban például 12-12 jelöltet a 2. és 3. választókörzetből, és 1 jelöltet az első körzetből (Őrsújfalu városrész). A szavazólapon is szerepel, hogy legfeljebb hány jelölt választható az adott körzetben. Ennél lehet kevesebbet is karikázni, többet viszont nem, mert érvénytelen lesz a szavazat. Mindkét szavazólapot egy borítékba kell helyezni, majd az urnába dobni. Tilos a választóhelyiségből szavazólapot kivinni.

tablazatUJ

Járásunkban a polgármesterjelöltek számát tekintve Ógyalla a csúcstartó, ahol 7 polgármesterjelölt indul, majd Komárom és Perbete következik, 6-6 pályázóval. Naszvadon és Paton 5-5, Dunamocson és Karván pedig 4-4 jelölt küzd a polgármesterségért. Tizenhat községben viszont előre lefutott a polgármesterválasztás, hiszen csak egy jelölt indul – Füssön, Kolozsnémán, Martoson, Tanyon, Bátorkeszin, Bogyán, Bogyaréten, Búcson, Csicsón, Hetényen, Ifjúságfalván, Marcelházán, Nagykeszin, Szilason, Vágfüzesen és Zsemlékesen is.

(csá)

Kiket választhatunk falvainkban?

Top