Száz nap mögöttük, 1360 nap előttük

Gúta. Lakossági fórumon értékelte hivatali ténykedésének első száz napját Halász Béla polgármester és Kárpáty Ernő alpolgármester; az eseményen mintegy 90 gútai polgár vett részt.

Halász Béla bevezetőjében emlékeztetett választás előtti ígéretére, miszerint évente kétszer nyilvános lakossági fórumon számol be az addig elvégzett munkáról és a tervekről, lehetőséget kínálva a polgároknak is véleményük kifejezésére és arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a város vezetőinek. Mint mondta, nyitottabbá és hozzáférhetőbbé szeretnék tenni a hivatal és az önkormányzat munkáját, ezért is vezették be például, hogy naponta végeznek hitelesítést a hivatalban, a testületi üléseket pedig egyenes adásban közvetítik. A város közösségi oldalán is igyekeznek megosztani minden közérdekű információt.

Az új városvezetésnek szembesülnie kellett az energiaárak drasztikus emelkedésével: míg 2022-ben 270 ezer eurót fizetett a hőenergiáért a város, addig 2023-ban ez a költség várhatóan 970 ezer euró lesz. Ezért az első lépések egyikeként elvégeztették a városi intézmények energetikai felülvizsgálatát, és mindenekelőtt olyan pályázatokat dolgoznak ki, amelyek növelik az épületek energiahatékonyságát. Kárpáty Ernő rámutatott, több mint száz, uniós forrásból támogatott pályázati kiírás várható idén, ezért fontos, hogy előkészített pályázati projektjeik legyenek, amelyeket azonnal elő tudnak húzni a fiókból, mihelyt megjelenik a vonatkozó kiírás. A városi hivatal, az egészségügyi központ és a nyugdíjas panzió tetejére napelemeket szerelnének, tervben van az idősek otthonának, a Corvin Mátyás Alapiskola tornatermének, valamint az Erdő utcai óvoda épületének szigetelése, a kultúrház felújítása, a Templom téri többfunkciós épületben pedig egy 32 személy befogadására alkalmas egészségügyi ellátó intézményt alakítanának ki.

A 2022 februárjában bevezetett új hulladékgazdálkodási rendszer, amelynek lényege a szemétmennyiség szerinti fizetés, már kezdi éreztetni pozitív hatását, 2022-ben ugyanis 800 tonnával kevesebb szemetet „termeltek” a lakosok, mint egy évvel korábban. Az osztályozási arány pedig már 63 százalék. Ezzel összefüggésben viszont több lakos arra panaszkodott, hogy szerintük a csipelt kukák, illetve a kukásautók nem mérik pontosan a hulladék súlyát, és ellenőrző méréseket szeretnének.

A felszólalásokból kiderült, a gútaiak a legnagyobb problémának a zömében romák lakta Dankó Pista telepen uralkodó állapotokat, a felhalmozott illegális lerakatokat, valamint az alkalmazkodni képtelen lakosok viselkedését tartják. Ezzel kapcsolatban Halász Béla megjegyezte, van némi előrelépés, a telepen élők közül is többen fizetik a szemétdíjat, és a fekete lerakatok felszámolását semmiképpen nem akarják a többi, tisztességes lakossal megfizettetni. Szerinte hiányzik egy mindenki által elfogadott vajda is, aki rendet tartana a telepen, és sokszor a rendőrség sem áll a helyzet magaslatán. Megoldás azonban nem hangzott el, ami nem meglepő, hiszen az összeférhetetlen lakosok problémájával szinte valamennyi önkormányzat küzd.

A polgármester nem titkolta, válsággal terhelt, nehéz időszak elé néz a város, ami mindenkitől felelősségteljes hozzáállást, összefogást követelt.

Először járt megyeelnök Gútán

Múlt csütörtökön tájékoztató jellegű látogatáson járt Gútán Branislav Becík, Nyitra megye elnöke. A városvezetéssel és a képviselőkkel való találkozó során szó volt a várost átszelő főút közelgő felújításáról, az orvoshiányról és a vízimalom térségében rejlő turisztikai lehetőségekről is – a vízimalmot személyesen is megtekintette a vendég.

Halász Béla, Gúta polgármestere kiemelte, hogy Branislav Becík személyében először járt a városban Nyitra megye elnöke, akivel konstruktív megbeszélést folytattak. „Az egyik legfontosabb kérdés a megyei tulajdonú főút felújítása volt, ami a város területén júniusban várható. A biztonságosabb közlekedés érdekében korszerű gyalogátkelőket alakítanánk ki, a város vállalja a tervek kidolgozását és kivenné a részét a kivitelezésből is” – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy az útfelújítással egy időben célszerű elvégezni a gyalogátkelők kialakítását is.

Az önkormányzat tagjaival való beszélgetés során Viola Miklós városi és megyei képviselő felvetette a már-már kritikus orvoshiányt – a tízezer lakosú kisvárosban csupán egy gyermekorvos van, de más szakorvosokat is keresnek. Branislav Becík megjegyezte, a probléma országos méretű, Nyitra megyét is sújtja, ráadásul nemcsak orvosokból, hanem egészségügyi személyzetből is nagy a hiány. Míg az orvosképzést nem tudják befolyásolni, addig a megyei hatáskörbe tartozó egészségügyi szakközépiskolák bővítését támogatni kívánja a megye.

(vkm)

Top