Száz kérdés a polgármesterhez

Élénk érdeklődés övezte a gútai művelődési központ körtermében napokban megrendezett lakossági fórumot. A mintegy száz résztvevő számos kérdést intézett Horváth Árpád gútai polgármesterhez és a városvezetéshez. Több égető probléma is terítékre került.

HH7C2827

A felszólalók több ízben aggodalmukat fejezték ki Gúta lakossági összetételének esetleges megváltozása kapcsán, azokra a híresztelésekre utalva, hogy egy cseh vállalkozó mintegy 1200 fős lakópark kiépítését tervezi a város Déli zónájában. A polgármester igyekezett megnyugtatni a jelenlévőket, hogy a lakossági összetétel megváltoztatására nem kerülhet sor, mivel ezidáig csak informális találkozó zajlott a cseh vállalkozóval. A lakossági felzúdulást egyébként az okozta, hogy elterjedt, a déli lakóövezetben megépítendő házakba idegen, feltételezhetően román, illetve szerb vendégmunkások költöznének. Horváth szerint erről szó sincs, és a tárgyalások még semmi konkrétumokat nem tartalmaztak. Kiemelte, amint részletes kérvény érkezik, azt nemcsak az önkormányzati ülésen, hanem a szélesebb nyilvánossággal is megvitatná. A fórumon jelen lévő lakosok közül többen azon félelmüknek adtak hangot, hogy a betelepültek megzavarnák nyugalmukat. A polgármester azonban mindenkit visszafogottságra intett.

Mi legyen a hajléktalanokkal?

Ugyanakkor nem rejtette véka alá véleményét a városi parkokban portyázó alkalmazkodni képtelen gútaiakról. Ezek azok a hajléktalanok, akik rendre a Szent Rozália parkban vernek tanyát és illetlen viselkedésükkel, életvitelszerű ott-tartózkodásukkal megkeserítik a parkban pihenni, kikapcsolódni vágyó családok és az Iskola utcán lakók életét. Horváth Árpád szerint első lépésként egy általános érvényű rendelet meghozását tartja megoldásnak, amely megtiltaná a Szent Rozália parkban az alkoholos italok fogyasztását, s ezzel rábírnák az alkalmatlankodókat, hogy máshol folytassák az italozást. Ám éppen amiatt nem igazán célravezető ez az intézkedés, mert a probléma egy másik városrészbe kerülhet át. Felmerült, hogy a hét antiszociális egyént egy ingatlanba költöztetnék, de semmiképpen sem a városi külterületekre, hanem olyan házba, ahol kétszáz méteren belül nincs szomszédság. Viszont nem lehet a tanyavilágba, mert akkor úgyis „visszaszivárognak” és ismételten máshol fognak randalírozni.

Horváth Árpád elmondta, nem igazi fedél nélküliekről van szó, ugyanis hetük közül hatnak bejelentett lakhelye van. A polgármester elárulta, hogy az alkalmatlankodók önkényesen elfoglalták a Palkovich Viktor utcán lévő volt tanítólakások mögötti udvaron található fabódét. Kilakoltatni nem lehet őket, mivel akkor ismét megjelennek a közterületeken. Ez a kérdés egyelőre megoldatlan maradt.

HH7C2821

Szociális koncepció készül?

Ennek kapcsán felvetődött egy városi szociális koncepció kidolgozása, amelyről Koczkás Beáta alpolgármester értekezett. Elárulta, hogy a koncepció kidolgozására egy erre szakosodott vállalatot bíznának meg. Nemcsak a hajléktalan problémát tárná fel, hanem a csonka családok megsegítése mellett a roma kérdést, a mozgássérültek életminőségének javítását, illetve más kardinális témákat is magába foglalná. Felmerült, hogy a város folytathatná a korábban nagysikerű szociális terepmunka projektet, azonban újabban a települések nem pályázhatnak a támogatásra, viszont polgári társulások igényelhetnek pénzeszközöket. Horváth szerint a Kürti Mónika által vezetett Mi Gútánkért Polgári Társulás felkarolhatná az ügyet, és mivel jártasak a témában, sikeresen vinnék. A problémák nem kerülik el a Dankó Pista telepet sem, ahol a betelepülő romák okoznak galibákat, és az alkalmazkodni képtelen emberek miatt az ott lakók több visszás helyzetre is rávilágítottak. Sérelmezik, hogy a telepen lévő faházak között szabadon folyik a szennyvíz, emiatt terjed a bűz és a mocsok, illetve a háztáji állatok szaga sem kellemes, többen emiatt szellőztetni sem tudnak. A közlekedést a nem megfelelő esővíz-elvezetés is nehezíti. Horváth Árpád elmondta, ismerik a problémát és a lehetőségeikhez mérten oldják is.

Biztonságosabb közlekedést?

A városi közlekedés kérdését is többen feszegették, mondván, nemcsak a megnövekedett közúti forgalom, hanem az úthálózat elhanyagoltsága is rossz állapotokat eredményez. A város első embere elmondta, hogy a Béke utca-Szent Anna-Állomás utca hosszú évek alatt szinte járhatatlanná vált, mivel nem erre a forgalomra tervezték. Úgy fogalmazott, az említett utcák felújítása közel 1,5 millió eurót emésztene fel, a város azonban nem rendelkezik ekkora összeggel. Ugyan hitelfelvételhez folyamodhatnának, azonban az jelentősen megterhelné a városi költségvetést. A közúti forgalomban egyre problémásabb a kerékpárosok közlekedése, ezért néhányan felvetették, hogy kerékpárutak építésével lehetne biztonságosabbá tenni a közlekedést. Horváth azt válaszolta, hogy a Komárom-Gúta kerékpárút egészen a vízimalomig folytatódna, bár tervben volt, hogy a bicikliút egészen a felső vashídig vezetne, erre azonban nem állnak rendelkezésre az anyagiak. Már a vízimalomig vezető kerékpárútszakasz is jelentős beruházás, s csak erre van pályázati lehetőség.

Újdonságként elhangzott, hogy az Egészségügyi Központ környékén megváltozna a forgalmi rend, tekintve, hogy június közepéig új parkolóhelyeket alakítanak ki és új kerékpárállványokat helyeznek ki. A témához érkezett egy kérdés a központban létesítendő felvonó megvalósítását illetően, amire a polgármester azt felelte, a projekt 130 ezer eurót igényel.

HH7C2953

Ősszel újabb fórum következik?

A közel háromórás fórumon felvetődött a Lidl üzletlánc Gútán megépítendő boltjának kérdése. Lakossági felvetés volt, hogy mivel a Templom téri irodaépületre is fáj a foga a cégnek, kérdés, mi lesz a bérlőkkel. A polgármester elmondta, egyelőre a kinézett helyszínen a két családi ház, illetve egy kisebb telekrész tulajdonosaival folyik egyeztetés. Úgy tudja, előrelépés történt az ügyben, és sikerült megegyezni. Horváth úgy véli, a nyári hónapokban már az önkormányzat elé kerülhet a Lidl kérvénye a Templom tér 32-es szám alatt található épület megvételére, ami a becslések szerint mintegy 400 ezer eurót ér. A többirodás épületben egyebek mellett fodrászat, ügyvédi iroda, grafikai stúdió és könyvelői iroda is van, valamint a Gúta TV-nek is ott van a főhadiszállása, amit a tavasz folyamán felújítottak.

Érintették a gútai iskolák helyzetét, a polgármester arról tájékoztatott, hogy idén mintegy kilencven gyermeket írattak be a városi óvodákba, és fele-fele arányban szlovák és magyar intézményekbe. Ebből adódóan hat év múlva azzal kell számolni, hogy körülbelül 45 magyar és ugyanennyi szlovák kiselsőst írathatnak be a három városi és egy egyházi alapiskolába.

A találkozón Horváth két nagy beruházásról is beszámolt. A környezetvédelmi minisztérium által elnyert támogatásból biológiai hulladék-feldolgozó kialakítására kerülhet sor, valamint szintén pályázati pénzből felújítanák a városi hivatal épületét, illetve a művelődési központ rekonstrukciójára is sor kerülhet. Zárszóként a polgármester kifejtette, elérte célját a fórum, melyet a jövőben több hasonló követ majd, legközelebb vélhetően ősszel ülnének össze megvitatni a lakosokkal a város dolgait. A jelenlévők között voltak elégedetlenkedők, továbbá olyanok is, akik érdekesnek és tájékoztató jellegűnek minősítették a fórumot.

Borka Roland
Fűri Gábor felvételei

Top