Simán átment a jövő évi költségvetésKOMÁROM. A korábbi évekhez képest kevesebb vita mellett hagyták jóvá a képviselők Komárom jövő évi költségvetését. Elsősorban azért, mert előzetesen több alkalommal is egyeztettek a képviselők arról, milyen célokra jusson pénz, és a többség elfogadta a létrejött konszenzust.

szavazás-e1491208532294

December 14-én arról szavaztak a komáromi képviselők, hogy a jövő évben mire mennyit költsön Komárom – illetve mennyit tervezzen. Csintalan Miklós főellenőr hangsúlyozta, a 2018-as költségvetés tervezete összhangban van a jogszabályokkal, a formai követelményeknek megfelel. Jelezte ugyanakkor, kifogásai vannak a tervezett kiadások kapcsán, ugyanis több tétel esetében is úgy látja, a 2018-ra tervezett pénzösszeg nem lesz elegendő, a város nem fogja tudni finanszírozni a törvényből adódó feladatait, illetve szerződéses vállalásait. A főellenőr rámutatott, a városüzemeltetési (kommunális) főosztály az előző évhez képest 300 ezer euróval kevesebbet kap, ami gondokat okozhat, de ugyanígy a komáromi városi hivatal szociális főosztálya és a lakáskezelési főosztálya is túl kevés pénzt kap a jövő évre.

Szabó Béla, a pénzügyi bizottság elnöke egyetértett a főellenőr megállapításaival, miközben rámutatott, 2014-hez képest most vélhetően több mint 3 millió euróval több bevétele lesz a városnak, és szerinte ez a többlet nem igazán mutatkozik meg a saját beruházások terén. Megemlítette ugyanakkor azt is, hogy a fenntartási költségek is növekedtek, illetve például bérekre most jóval többet kell költenie a városnak – a városi hivatal alkalmazottai esetében jelentősen többet, 4 év alatt 42 százalékkal növekedett bruttóban a bérekre költött városi pénz. Hangsúlyozta, a város túl alacsony bevételt remél a helyi adókból és illetékekből, amelyek egyébként jóval alacsonyabbak is, mint az országos átlag. Úgy vélte – és ezzel néhány más képviselő is egyetértett –, hogy több más területen is túl alacsony bevételt tervezett be a város, és ennél több is befolyhat 2018-ban. Mint mondta, ő bízik abban, hogy így lesz, amit költségvetés-módosítással majd azokra a területekre lehet fordítani, ahol most forráshiány mutatkozik.

Keszegh Béla alpolgármester elmondta, a költségvetés tervezetéről két ízben egyeztettek előzetesen a képviselőkkel, ennek során 190 ezer eurót csoportosítottak át egyes tételek lefaragásával (a városi hivataltól, a tömegközlekedésre szánt összegből, a sportalap megemeléséből) egy külön pénzcsomagba, amelynek felét már most elosztották. Megemelték a VMK célirányos támogatását 25 ezer euróra, a Művészeti Alapiskola plusz 12 ezret, a városi média (Com-Média) plusz 10 ezret, a Jókai Színház alapítványa, a helyi Matica slovenská, a Komáromi Kamarazenekar és az Egy Jobb Komáromért PT is 10-10 ezret kap, de a belvárosi utcák javítására és felújítására is elkülönítettek 20 ezer eurót. A fennmaradó 98 ezer euróról később döntenek a városatyák.

Lényeges újdonság, hogy 2017-hez képest 100 ezerrel megemelték az iskolai felújításokra fordítandó összeget, így már 300 ezer eurót különítettek el erre a célra 2018-ban. A sportalapot pedig 200 ezer euróval megemelték 560 ezer euróra, de az emelés összegét csakis sportlétesítmények (pl. tornatermek) fejlesztésére, felújítására lehet majd fordítani. Folytatódik a járdafelújítási program 150 ezer euróval. A saját beruházásokra 2018-ban 780 ezer euró állhat rendelkezésre (amennyiben a várakozásoknak megfelelően megvalósul városi ingatlanok eladása). Arról, hogy ebből az összegből milyen fejlesztéseket valósít meg a város, a jövő év elején döntenek a képviselők.

Komárom jövő évi költségvetése a bevételi és kiadási oldalon is 22,8 millió euróval számol. A jelenlévő 20 képviselő közül 16 szavazta meg a költségvetést, 4 városatya tartózkodott.

(csaba)

Top