Pályázati pénzt osztanak

Gútán is kiírták a kulturális és sporttámogatásokra vonatkozó pályázatot. Idén több pénzt készülnek szétosztatni, január végéig lehet kérvényezni.

varosi_hivatal

2018-ban magasabb összeg jut Gútán a kulturális, sport- és egyéb támogatásokra. Jó a város gazdálkodása, ezért a hatályos általános érvényű rendelet szerint a folyó bevételek 1,5 százalékát sportra, 0,25 százalékot kultúrára, 0,05 százalékot pedig egyéb támogatásokra lehet felhasználni. Idén a pályázandó összeg a sport terén 69 950 eurót tesz ki, ami 4 188 euróval magasabb az előző évinél, a kulturális juttatások pedig hétszáz euróval emelkednek, tehát 11 660 eurót fognak szétosztani. A városi pályázati kiírás szerint civil szervezetek, alapítványok, magánszemélyek, egyesületek, valamint magánvállalkozók is benyújthatják kérvényüket, azonban évente csupán egy projektre kaphatnak támogatást. Kikötésként szerepel, hogy a kulturális és sporttámogatásokat illetően legfeljebb 1 300 euró magasságig igényelhetnek – a kulturális vonatkozású projekteknél a költségek 80 százalékára igényelhető támogatás, míg a sport esetében a kiadások 70 százalékára.

Az elbírálásnál előnyt élveznek a szabadidős, művészeti és alkotói tevékenységeket felölelő tervek, ám a (köz)művelődés és a sportszeretet hangsúlyozása is kellő figyelemben részesül. Emellett a helyi vonatkozású tevékenységek, a tradíciók folytatása és ápolása is piros pontot jelent az ítészeknél. További szempontok szerint a Gútát népszerűsítő projekteket is szívesebben támogat a város, valamint a széleskörű nyilvánosság számára szórakozási lehetőség biztosítása is a kedvezményezett projektek közé sorolandó.

Az igénylők a kérvényeket január végéig személyesen az iktatóban vagy elektronikus formában juttathatják el. A szükséges nyomtatványt, illetve a módszertani útmutatást a város honlapján lehet megtalálni. A dotációkról előzetesen a szakbizottságok tárgyalnak, majd azok javallatára a városi önkormányzat dönt. Érdekességként: 2017-ben összesen tizenhárom kulturális pályázatot támogattak, a sport terén pedig 17 klub és egyesület részesült anyagi támogatásban.

Borka Roland

Top