Orvos nélkül marad Csallóközaranyos?Elképzelhető, hogy távozik a községből Csallóközaranyos körzeti orvosa. Már hónapok óta zajlik a vita a doktornő és az önkormányzat között arról, hogy mennyi bérleti díjat fizessen a rendelő használatáért. Az orvosnő gyakorlatilag nem szeretne fizetni, a falu önkormányzata szerint ez nem így működik.

orvos

Szeptember közepén előbb falugyűléses tartottak Csallóközaranyoson, egy hétre rá pedig nyilvános testületi ülést is. A fő téma a faluban székelő körzeti orvos által használt rendelő bérleti díja körüli vita volt. A falugyűlésre, melyen több mint száz lakos jelent meg, meghívást kapott a legfőbb érintett, Nagy Ildikó doktornő, a falu körzeti orvosa, de hiába várták, mivel egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem jelent meg az eseményen.

Varjú Éva polgármester elmondta, a képviselő-testület azért hívta össze a helybelieket, hogy a körzeti orvossal kapcsolatosan felmerült kérdéseket tisztázzák, és egyben lehetőséget kapjon minden érintett fél véleménye kifejtésére. Az egyik legérzékenyebb pont egy bérleti szerződés. Nagy Ildikó doktornő 2011. január 1-től bérli azt a 70 m2-es rendelőt, amelynek havi bérleti díja 128 euró, ehhez jön még a havi rezsiköltség, mely csaknem 85 euró. A doktornő összesen havi 213,44 eurót fizet a községnek. Ezenkívül ingyen használja azt a 16 m2-es helyiséget, amely a váróterembe lépve jobbra található. A község fizeti továbbá az épület biztosítását, elvégezteti a rendszeres ellenőrzéseket, amelyek szükségesek az épület zavartalan működéséhez. Ráadásul a közhasznú munkát végző személyek naponta összeszedik a szemetet, kapálják a parkoló körüli virágoskertet – ecsetelte a község vezetője.

Falugyűlés Aranyoson

Tavaly a doktornő kérvénnyel fordult a faluhoz, hogy havonta 140 euróval támogassa az utazási költségeit, mivel naponta Komáromból jár be dolgozni. Ezt a kérvényt a képviselő-testület nem hagyta jóvá, mert közpénzből vállalkozókat nem támogathat. Következő kérvénye a fűtés szerinte helytelen számlázására vonatkozott. Erre reagálva az önkormányzat mérőműszereket szereltetett fel az épületben található radiátorokra, és egy pozsonyi céget bízott meg a fűtési költségek elszámolásával. Mindezek után idén augusztus 26-án meglepetésként érte a falu vezetését, hogy Nagy Ildikó doktornő felmondta a községi tulajdonban lévő rendelő bérleti szerződését. Ezzel egyidejűleg új bérleti szerződés megkötését javasolta évi 1 euróért, továbbá közölte, nem hajlandó a rezsiköltséget fizetni, azt fizesse a falu, ahogy mindennemű javítási költséget is. A doktornő új javaslata továbbá tartalmazza, hogy az összes vállalkozási tevékenységét továbbra is a rendelőben szeretné végezni, ami az aktuális nyilvántartásból kiindulva a hagyományos orvosláson kívül még 18 fajta tevékenység. Ugyancsak tudatta a községgel, hogy egy hét múlva leadja azt a petíciót, amelyben a lakosok kiállnak amellett, hogy Csallóközaranyoson maradjon.

A polgármester a fentiekre reagálva több környékbeli községet hozott fel példaként. Ekelen (régi épület) 43 m2-es rendelőt bérel a körzeti orvos, ahol heti 2 alkalommal rendel, és ezért 100 eurót fizet havonta, ami magába foglalja a rezsiköltségből a gázt és a vizet. Szímőn 180 eurót fizet havonta az orvos (bérleti díj + rezsiköltség), Keszegfalván a körzeti orvos és a gyerekorvos is 155,28 eurót fizet egy 58 m2-es helyiség bérléséért, Gúta városa pedig egy 79 m2-es rendelőt havi 358,77 euróért ad bérbe. Mindez azt jelenti, hogy egy rendelő négyzetméterenkénti ára 10 és 28 euró között mozog, és egyetlen település sem adja ingyen, vagy jelképes egy euróért a tulajdonukban levő épületeket, mert a törvény nem engedi. A felsorolt településeken a rezsiköltségeket is fizetni kell az orvosoknak.

Közel 700-an kérték a doktornő maradását

Mivel a lakossági fórumon a csallóközaranyosi körzeti orvos nem volt jelen, és az ügy nem tűrt halasztást, az önkormányzat szeptember 20-án nyilvános képviselő-testületi ülést hívott össze a helyi kultúrházban, melyen a község lakosain kívül már Nagy Ildikó doktornő is megjelent. A gyűlés a petíció átadásával kezdődött, melyben 686 lakos kérte, hogy továbbra is a doktornő lássa el a betegeket a faluban. Ezt követően az orvosnő hangsúlyozta, nem az a célja, hogy elköltözzön a községből, éppen ezért szeretne megegyezni. Mint említette, az év eleji elszámolás után kezdődtek a gondok, amikor is 570 euró értékű villany- és gázfogyasztást számoltak ki neki, ami szerinte képtelenség, mivel reggeltől kora délutánig tartózkodik a rendelőben, egyszerűen nincs esélye ennyi áramot elhasználni. Varjú Éva polgármesternő elismerte, az elszámolás során tévedtek, és ezt már időközben rendezték is a doktornővel.

Nagy Ildikó továbbá megjegyezte, körbekérdezte a kollégákat, és szerinte sok községben csak szimbolikus összegért bérlik az orvosi rendelőt, sőt, amikor kiderült, hogy felmondta a bérleti szerződést a községgel, Komáromból már két helyről is megkeresték, hogy 1 euróért bármikor rendelkezésére bocsátanak rendelőt, s ezt írásba is adták. Végül hangsúlyozta, ha mindezek ellenére a község úgy dönt, nem írja alá az új bérleti szerződést, ezt azonnal bejelenti a nyitrai főorvosnak. Így Komáromban fog rendelőt bérelni, és ebben az esetben a betegek fognak utazni, mert másik orvos erre a körzetre nem kap licencet.

A lakosokat megosztotta az ügy, voltak, akik az orvosnőnek adtak igazat, mások viszont a község pártján voltak. Az egyik hölgy nehezményezte a betegekkel való bánásmódot, a doktornő kommunikációját, egy másik pedig rámutatott: ha ő a kis nyugdíjából ki tudja fizetni a villanyt és a gázt, akkor talán a doktornő is képes lenne rá. Többen méltatlankodtak az 1 eurós bérleti díjon és a rezsiköltség esetleges elengedésén. Megtudtuk, a doktornő körülbelül 1300 beteget kezel, s ez naponta 50-60 beteget jelent. Ezt figyelembe kell venni, nem kevés emberről van szó – mutattak rá megint mások, majd feltették a kérdést: ha a doktornő elmegy, mi lesz azokkal az idős betegekkel, akik nem olyan mobilisak, mint a fiatalok?

A nyilvános testületi ülés végén kompromisszumos javaslat hangzott el a képviselők részéről, 10 eurós négyzetméterenkénti bérleti díjat ajánlottak. Az orvosnő erről nem nyilatkozott, így végül nem született megállapodás. A végső döntést vélhetően a kedden tartandó ülésen mondják ki, mely a községi hivatal tanácstermében lesz megtartva Nagy Ildikó jelenlétében. Elképzelhető, hogy a felek végül megegyeznek, de az is lehetséges, hogy az orvosnő távozik a községből.

Pint Sándor

Top