Nyugdíjasok a katonatemplomban

A kolozsnémai nyugdíjas-otthon lakói a község katolikus hívőivel együttesen október elején meglátogatták a komáromi  katonatemplomban megrendezett „Egyházi építmények és emlékhelyek a Csallóközben“ című kiállítást. 

kolozsnemaiaktemplomban
A 12 személyes csapatot dr. Farkas Veronika fogadta, aki nagy szakértelemmel és türelemmel kalauzolta végig a társaságot a kiállított fényképek között. A tárlat 175 fényképen mutatja be a csallóközi templomok, kápolnák, zsinagógák, gyülekezeti házak és más szakrális emlékművek kül- és beltereit. A látvány és a kiállított anyag önmagáért beszélt,  a hozzáfűzött tájékoztatás pedig hűen prezentálta a művészek elkötelezettségét.

-pint-

Top