Nemzedékváltás kell a közéletben!

UpPFZ1LpAe0OvpaN7IVoJoIunB-LQN6iNhFkhZvYMBI,7JgTozLSIxlPZBV9YOyNwfMENLHUIPSAYqTyQcfLXHEManapság, ha a fiatalokról esik szó, gyakran beszélnek célok nélküli, közömbös nemzedékről. Azt mondják, a fiatalokat nem érdekli a kultúra, nem olvasnak és nem vesznek részt a közösségi életben. A régi politikusok a szemükre vetik azt is, hogy még az idősebb generáció tagjainál is ritkábban mennek el szavazni.

Kényelmes hozzáállás nem meghallgatni a fiatalokat, elítélni őket közömbösségükért és a szavazatukat számon kérni rajtuk. Nem értéktelen, nem célok nélküli az ifjúság mostani nemzedéke! A fiatalokat igenis érdekli a kultúra, csak másképp, mint a szüleik, nagyszüleik generációját: gondoljunk csak a slam poetry komáromi népszerűségére. A közösségi cselekvés
sem idegen számukra, hiszen tény, hogy nagyobb arányban vesznek részt az önkéntes munkákban, civil szervezetekben. Komárom büszke lehet az olyan, közösségért tevékenykedő ifjúsági szervezeteire, mint például a Jókai Mór Diákkör vagy az egyetem mellett működő Hallgatói Önkormányzat.

A politikusok egy része azért ítéli el a mai fiatalokat, mert elvándorolnak és nem térnek vissza. Fontos tudatosítani, hogy senki sem jókedvéből megy ki külföldre, hanem biztos megélhetést keres, hiszen napjainkban a 29 év alattiak 30 százaléka munkanélküli. A probléma nem az, hogy külföldön dolgoznak, hanem az, ha végleg ott maradnak. Régiónknak és közösségünknek az válik hasznára, ha a külföldön megszerzett tudást itthon kamatoztatják a fiatalok. Ezért mondjuk, hogy a kormányzatnak a külföldön tanuló és dolgozó fiatalokat ösztönözni kell és segíteni a szülőföldre való visszatérésüket.

A hazatérés függ az általános gazdasági helyzettől, de igenis tehetünk a folyamat elősegítése érdekében. Lehet a szülőföldön boldogulni, de elkél a segítség. A fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő programok, a hazatérőknek biztosított otthonteremtő kezdeményezések és a munkaerőpiaci lehetőségről, állásajánlatokról történő tájékoztatás mind olyan eszközök, melyekkel az utóbbi évek kormányai nem éltek. Véleményem szerint felelőtlen módon.

A fentiek alapján aligha meglepő, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, hiszen úgy gondolják, hogy a közélet nem róluk szól, a politika nem értük van. A régi politikusok hibája, hogy a fiatalok bevonása és megszólítása helyett inkább előítéleteket gyártanak velük szemben.

Meggyőződésem, hogy egyre több fiatalnak kell bekapcsolódnia a közélet alakításába is. És nemcsak a saját, hanem egész közösségünk érdekében. A másként gondolkodás és ennek kifejezése elsősorban a fiatalok dolga. Problémákkal szembesülve a fiatalok kevésbé hajlamosak a beletörődésre, és nagyobb elkötelezettséggel lépnek fel a megoldások érdekében. Az emberek többsége úgy látja, hogy a pozsonyi parlament ma szomorú látványt nyújt: törtető karrieristák, bólogatójánosok, gombnyomgató politikusok. Ha hagyjuk, hogy az elhasználódott politikusok hatalomban maradjanak, akkor csak még nagyobb csalódás fog érni bennünket. Közéletünk megújítása a felkészült fiatalok feladata.

Orosz Örs,
a Fiatal Függetlenek jelöltje 9. az MKP listáján

Top