Nem férnek össze az összeférhetetlenekkelPetíciót indítottak gútaiak a városba települni kívánó összeférhetetleneknek tartott személyek ellen – közülük néhányan állítólag a komáromi Esztergályos utcai problémás lakótömbben éltek korábban. Az aláírásgyűjtés május közepéig tart. Horváth Árpád polgármester eltúlzottnak tartja, viszont érzékeli a problémát.

danko-pista-telep (3)

Nem nyugszanak bele a gútaiak, hogy városukba ismét antiszociális egyének érkezzenek. Élénken él az emlékezetükben a Radnóti utcai eset, amikor is néhány összeférhetetlen, zömében roma lakos antiszociális viselkedésükkel hosszú ideig megkeserítették az utcabeliek életét.

Halász Béla aktivista előbb petíciót indított az összeférhetetlenek beköltözésének megakadályozása érdekében. Több helyi vállalkozó is csatlakozott a kezdeményezéshez. „Városunkban az utóbbi időben egyre több idegen lepi el az utcákat, a bezárt komáromi bérházakból, de máshonnan is nagyon sok összeférhetetlen polgár Gútára költözött. Egyre több bolti lopásról kapunk hírt és elszaporodtak a biciklilopások is. Gúta város polgáraiként, rendes adófizetőként kérjük a mindenkori városvezetést, adjon határozott választ arra, mit tett és mit akar tenni a helyzet megoldásáért! Tiltakozunk az olyan mértékű betelepítések ellen, ami rövid időn belül megváltoztathatja a lakossági arányokat. Szeretnénk gyermekeinket, értékeinket biztonságban tudni. Rendet, biztonságot szeretnénk városunkban!” – olvasható a petíciós íven. A tervek szerint május közepéig gyűjtik az aláírásokat.

Horváth Árpád polgármester az aláírásgyűjtés hírére nyílt levelet írt a petíciós bizottság tagjainak, melyben kifejti, túlzottnak tartja a petíciós ív néhány mondatát, amik csak az indulatok gerjesztésére alkalmasak. „Az utcákat ellepő idegeneknek“ és „a lakossági arányok megváltozásának“ emlegetése erősen félrevezezetőek – vélekedett a polgármester, ugyanakkor elismerte, létező problémáról van szó. „Mint polgármester minden törvényi lehetőséggel élni fogok, hogy városunk csak tisztességes, adófizető, törvénytisztelő polgárok városa legyen. Jómagam heti két alkalommal végzek ellenőrzést a Dankó Pista telepen, természetesen gyakoribbak lesznek a rendőri felügyeletek, főleg az esti órákban. Szorosabb együttműködést szorgalmazok az állami rendőrséggel is. Remélem a képviselőtársaim is segíteni fogják a munkámat, és tevékenységükkel, határozataikkal a probléma megoldásán fognak dolgozni” – írja a polgármester, nehezményezve, hogy bár a petíciós bizottság tagjaival más ügyben találkozott, a tervezett aláírásgyűjtésről mégsem értesítették.

„A következő önkormányzati ülésre szeretnék elkészíttetni egy rendőri jelentést, ami a bűnözési arányokat illeti. Május közepén tartok egy lakossági fórumot, ahol többek között természetesen ez a kérdés is megvitatásra kerül. Kijelentem, hogy a törvények betartása mellett jómagam, a képviselők és a hivatal is megtesz mindent, hogy városunk továbbra is nyugodt légkört biztosítson az itt élőknek. Kérem azonban azokat a polgárokat, akik légből kapott féligazságokra, találgatásokra alapozzák állításaikat, hogy ne borzolják tovább a kedélyeket” – írja a polgármester. Horváth Árpád lapunknak elmondta, tudomása szerint két összeférhetetlen család már távozott is Gútáról.

Borka Roland

Top