Nem döntöttek a képviselők számáról

KOMÁROM. Július elején újra napirendre került a komáromi önkormányzati képviselők számának esetleges csökkentése, illetve a városi választókerületek kialakítása az őszi önkormányzati választásokra. A komáromi városatyák azonban ismét elhalasztották a döntést, szeptember elejéig.

Három hónappal ezelőtt már heves vita alakul ki arról, hogy csökkentsék-e a komáromi képviselők számát. Akkor Benyó Zoltán (független) a jelenlegi 25-ről 17 főre szűkítette volna a testület létszámát, míg Keszegh Béla (független) 21 képviselőt javasolt, mindketten elsősorban kiadáscsökkentéssel indokolták ezt, ám a testület nagy többsége nem támogatta elképzeléseiket. A törvény a 20 és 50 ezer közötti lakosságszámú városok számára azt írja elő, hogy legalább 15, de legfeljebb 25 önkormányzati képviselőjük legyen. A létszámszűkítést pártolók azzal érvelnek, hogy Komáromnak csak 34 ezer lakosa van, így nem indokolt, hogy képviselő-testülete maximális, tehát 25 fős létszámmal működjön.

A városi hivatal a legutóbbi testületi ülésen egy olyan javaslatot terjesztett be, mely a közelgő önkormányzati választásokra készülve a választókerületek kialakításáról szólt. Három lehetséges alternatívát vázoltak fel, ezek közül kettő a jelenlegi 5 választókerülettel számol, egy pedig 3-mal. Bár a testület létszámának megnyirbálása nem volt a javaslat része, vagyis 25 képviselői hely elosztásáról szólt, a kisebb testület kérdése újra felvetődött.

Andruskó Imre a Híd-frakció nevében leszögezte, képviselői klubjuk egyelőre nem tud dönteni a javaslatról, mivel a jelenleg zajló politikai mozgások miatt célszerű lenne szeptemberre halasztani a szavazást. Hangsúlyozta, nincs komolyabb kifogásuk a hivatali javaslatban vázolt változatokkal szemben, s a választókerületek kialakításánál azt kell figyelembe venni, hogy minél arányosabb legyen, azaz nagyjából azonos számú lakosra essen egy-egy képviselői hely minden kerületben.

Keszegh Béla (független) megismételte, továbbra is azt tartaná helyesnek, ha 4 fővel kevesebb lenne az önkormányzati képviselők száma. Figyelembe véve, hogy a Híd-frakció tagjai halasztanák a döntést, javasolta, hogy a szeptemberi ülésig a 17, 19 és 21 fős testület esetére is dolgozza ki a hivatal a választókerületek kialakítását. Megjegyezte, nem tartaná szerencsésnek, ha politikai egyeztetés után, a pártok igényei szerint lennének kialakítva a választókerületek. Szerinte minél kisebb kerületekre lenne szükség, hogy a választók a lehető legközelebb kerüljenek választott képviselőjükhöz, s amennyire lehetséges, a külterületeken, például Kaván és Gadócon élők hangja is megjelenjen a testületben.

Varga Tamás (Híd) viszont úgy vélte, a lakosság véleménye akkor tud jobban megjelenni az önkormányzatban, ha minél több a képviselő. Cúth Csaba (Híd) szerint a kisebb testület melletti érvek nem szakmaiak, a nagyobb testület demokratikusabb döntéseket eredményez, s arra is utalt, hogy a kevesebb városatya a korrupciót erősítené.

Ondrej Gajdáč (független) az 5 választókerület megmaradását szorgalmazta, s úgy vélte, nemcsak a képviselők létszámának csökkentésével lehet spórolni, hanem azzal is, ha a képviselőknek járó fizetést mérséklik. Megjegyezte, a kevesebb alpolgármester is megtakarítást jelentene. Dubány Imre (Híd) arra hívta fel a figyelmet, az egyes szakbizottságok feltöltéséhez szükség van önkormányzati képviselőkre, vagyis óvatosan kell kezelni a testület létszámcsökkentésének kérdését.

Benyó Zoltán (független) ismételten hangoztatta, matematikailag a 17 fős létszám lenne indokolt egy 34 ezer fős városnak, ami egy választási ciklus alatt 100 ezer eurós megtakarítást jelentene a városnak, de egy ennél kisebb mértékű csökkentést is támogatni tudna. Hozzáfűzte, a 19 fős verzió esetében 75 ezer, a 21 fősnél pedig 50 ezer lenne a spórolás. „A csökkentés egy jelzésértékű üzenet lenne a választók felé, hogy a képviselő-testület magán is képes spórolni” – hangsúlyozta.

Az ülést vezető Szabó Béla (MKP) alpolgármester – Anton Marek polgármester nem volt jelen – ellenezte a választókerületekről kialakításáról szóló döntés halasztását. „Mi a valódi oka annak, hogy ne most szavazzunk? Komoly pártérdekek fűződnek ehhez” – ezt már Novák Tamás (független) alpolgármester jegyezte meg.

A testület végül elfogadta Keszegh Béla javaslatát. Ez azt jelenti, hogy szeptemberben – valószínűleg egy soron kívüli ülésen – 25, 21, 19 és 17 fős képviselői létszámról is szavaznak majd, illetve arról, hogy adott létszám mellett miképpen alakítják ki a választókerületeket.

(csá)

Top