Miért (nem) kell félni a szélsőjobbtól?

Az elmúlt hetekben érezhetően egyre erősebb a szélsőséges Kotleba-féle párt jelenléte Dél-Szlovákia magyarlakta településein. Hetekkel ezelőtt Komáromban vonultak fel és tartottak megemlékezést a katolikus temetőben (nyitókép), korábban pedig Gútára szerveztek filmvetítéssel egybekötött kampányrendezvényt, amely a helyiek összefogásának köszönhetően végül meghiúsult. Mi áll a szélsőséges nézetek térhódításának és a Kotleba-párt viszonylagos népszerűségének hátterében? Mivel fenyeget mindez? Vajon az őszi megyei választásokon Kotlebáék tovább erősödnek? Delta-ankét.


NOVÁK TAMÁSNovák Tamás
jogász, Komárom korábbi alpolgármestere

A szélsőséges nézetek előretörése leginkább a társadalomnak a politikai elitből való teljes kiábrándulásával hozható összefüggésbe. A legutóbbi választásokon a szlovákiai baloldal teljesen összeomlott, a szociáldemokratának csúfolt Fico vezette párt nacionalizmusa pedig már jó ideje nem sokban különbözik a Szlovák Nemzeti Párt nacionalizmusától. A hagyományos jobb-bal felosztás megszűnése és egyáltalán a politikai elit csődje egyébként Európára is jellemző: elég, ha csak Hollandiára és Marine Le Pennek a francia elnökválasztás első fordulójában látott diadalittas menetére gondolunk. Ezek a példák azt mutatják, hogy a jóléti államok vesztesei egyre inkább a szélsőségesek felé fordulnak a migránsválsággal fenyegető Európában.

Ennek a folyamatnak az egyik „motorja“ egy viszonylag új jelenség, az internet, amely egy teljesen ellenőrizhetetlen vélemény- és szociális háló. Az internet kiváló lehetőséget biztosít az orosz propaganda és az álhírek terjedésének. A legveszélyeztetettebbek a fiatalok, különösen a 16-22 éves korosztály, amely totálisan össze van zavarva, nem csoda, ha egyre inkább vevő a populista és szélsőséges tartalmakra. Óriási hibának tartom ugyanakkor azt is, hogy a jelenlegi politikai elit nem ül le a szélsőségesekkel vitatkozni. Nem szembesíti őket populista állításaikkal, könnyelmű ígéreteikkel. Kotlebáék az EU-ból és a NATO-ból való kilépés mellett kampányolnak, de senki még csak fel sem tette nekik a kérdést, mi történne, ha ez valóban bekövetkezne.

A szélsőségesek által kínált megoldások olyanok, mint a választási ígéretek nagy része: sok mindent kínálnak, de kevés valósul meg belőlük. Sokan nem is tudják: Kotleba Besztercebánya megyében meghirdetett választási programjának töredéke sem teljesült.


KOCZKÁS BEÁTA Koczkás 2
jogász, Gúta alpolgármestere

Ma több ezer – kultúránktól idegen – bevándorló masíroz végig az országo(ko)n ellenőrizetlenül, a híradások lépten-nyomon terrortámadásokról számolnak be és növekszik az „állam által eltartott alkalmazkodni képtelen polgárok” száma. A megélhetés mellett a családok és az ország biztonságának kérdése ugyanolyan fontossá válik. Ezekre a problémákra ígér megoldást Kotleba. A közösségi hálók elterjedésének a maga pozitív hozadéka mellett romboló hatása az, hogy az ilyen „megoldásígéretek” és akár szélsőséges nézetek pillanatok alatt eljuthatnak az ország bármely pontjára egyszerre több (tíz, száz, ezer) emberhez – szinte következmények nélkül.

A Komáromi járásban eddig nem volt jellemző a szlovák szélsőséges nézetek elterjedése, talán azért is, mert ez idáig a szélsőséges pártok jellemzően a Szlovákiában élő nemzetiségekhez képest fogalmazták meg magukat. Ezzel szemben Kotlebáék elsődleges célja az ország önállósága és biztonsága, a mezőgazdasági-élelmiszeripari önelláthatóság, az alkalmazkodni képtelen polgárok helyett a szlovák(iai) dolgozó családok előtérbe helyezése. Ezen témákban Kotleba mindenképpen számít az itt (vegyes házasságokban is) élő szlovákokra.

Ha Nyitra megyében a Mi Szlovákiánkért kerülne pozícióba, azt gondolom, hogy a magyarok emberi, nyelvi és egyéb jogainak kiterjesztése helyett azok fokozatos (vagy radikális) csorbítására kerülne sor. Bízom azonban az itt élő emberek józanságában és bölcsességében.


KOLEK ZSOLT Profikolekl
középiskolai tanár, publicista

Az utóbbi hónapokban régiónkban is tapasztalható volt az ĽSNS aktivitásának fokozódása. A jelenség aligha szétválasztható a közeledő megyei választásoktól. Emlékezhetünk, négy éve Marián Kotleba meglepetésszerű besztercebányai győzelme helyezte fel az országos politika térképére a pártot. Az így nyert lendület tavaly tavasz­szal egyenesen a pozsonyi törvényhozásba juttatta az ĽSNS-t.

A választásokat követő bő egy évben azonban, a felmérések szerint, a pártnak nem sikerült kitörnie az alsó középpárti pozícióból, noha az elemzők számoltak egy ilyen lehetőséggel. Az őszi megyei választásoktól Kotlebáék új lendületet remélnek. A párt eddig azokban a régiókban tudott sikeres lenni, ahol a roma népesség integrációja látványos kudarcot vallott, drámaian megromlott a szociális helyzet, esetenként a közbiztonság. Figyelmeztető jel, hogy az elemzések szerint a párt választói között felülrepre­zentáltak a fiatalok, egyúttal számos magyar nemzetiségű választó is támogatta Kotleba pártját.

Az őszi választásokon az ĽSNS a Kotleba-jelenség megismétlődésében bízik, az egyfordulós ispánválasztás kapóra jöhet a pártnak. A kampányra fordulva a gyengébb beágyazottságot egyes régiókban Kotlebáék fokozottabb terepmunkával igyekeznek pótolni. Ennek tanújeleit láthattuk a közelmúltban a Komáromi járásban is. A párt Nyitra megyében is meglepetést okozhat, igaz, az ispáni szék megszerzése kellően felépített jelölt híján valószínűtlen, valódi céljuk a frakcióalakítás lehet a megyei közgyűlésben.


ANGYAL BÉLA Angyal-Béla
helytörténész, gútai városi képviselő

Az utóbbi években Közép-Európában, elsősorban a menekültválság nyomán, megnövekedett az idegenek, a másság elutasítása. Kormány- és pártpropagandák épülnek a bizonytalanság, a megbélyegzés, a jövőtől való félelem felkeltésére, fenntartására. A meglévő szociális problémák okát gyakran a bevándorlás és a gyengébb szociális helyzetben lévő csoportok létével hozzák összefüggésbe, sötéten ábrázolva a jövőt. „Mi dolgozzunk rájuk?!”

A volt a szocialista országokban ugyanakkor nagy méreteket öltött a korrupció, amely felháborítja a közvéleményt, és a politikai elit nem tud mit kezdeni ezzel a problémával, nem lép fel ellene eredményesen. Ilyen közhangulatban a szélsőséges, idegengyűlölő, magukat a korrupcióellenes harc bajnokainak beállító pártok előtt tér nyílik befolyásuk növelésére a társadalomban.

Az őszi választások eredménye Nyitra megyében elsősorban azon fog múlni, hogy a már több cikluson keresztül kormányzó, maguk között a hatalmat, befolyást felosztó „szlovák koalíció” pártjai összeállnak-e újra. Úgy tűnik igen és sajnos Belica elnök is újra indulni kíván a posztért. Ebben az esetben a szlovák ellenzék, Kotleba pártja, de a magyar pártok mozgástere is eléggé behatárolt lesz.


Langschadl Mátyás

Top