Megvan, ki építene üzletsort Gútán

Megvan a befektető, aki felépíti az üzletsorokat a Déli zónában. A Templom tér 32. szám alatti épületben 30 fő ellátására alkalmas szociális intézményt létesítene a város pályázati forrásból, a csörgői üdülőt, valamint az egykori speciális alapiskola térségét pedig eladásra kínálják. Ez utóbbi programpont komoly vitát váltott ki a legutóbbi testületi ülésen a képviselők körében.

A dunaszerdahelyi székhelyű Klear Kft. volt az egyedüli érdeklődő azon a versenytárgyaláson, amely során üzletközpontok létesítésére szolgáló telkeket hirdetett eladásra a város. Az 5,6 hektárnyi területet 14 euró/négyzetméteres áron vásárolta meg a társaság; előzetes tájékoztatás szerint az egyik, gútaiak által régen várt üzletlánc, a Kaufland is nyit itt boltot. Amint az ülésen elhangzott, a 788 ezer eurós vételáron felül a beruházó vállalta, hogy összesen 58 ezer euróval támogatja a gútai alapiskolákat, mégpedig a diákok közlekedési ismereteinek bővítését szolgáló elméleti és gyakorlati oktatás formájában, továbbá 10 ezer euróval segíti a városi sportklubot.

A Déli zónában már javában zajlik a családi házak építésére szolgáló telkek, valamint két, sorház építésére alkalmas telekegyüttes értékesítése. Mindkét esetben 31 euró/négyzetméter a kikiáltási ár. Az egyik sorház építésére már van jelentkező, a város pedig feltételül szabta, hogy a beruházónak 30 ezer euróval egy játszótér építéséhez is hozzá kell járulnia a térségben. Kárpáty Ernő alpolgármester ígérete szerint a júliusi testületi ülésen számol be a hivatal arról, hány telket sikerült már eladni a Déli zónában és mekkora bevétele származott belőle a városnak.

Eladni vagy nem eladni?

Élénk vita alakult ki ugyanakkor két városi ingatlan, a csörgői üdülő és a volt speciális alapiskola, illetve a körülötte lévő, közel 20 áras belvárosi telek eladása körül. Madarász Róbert képviselő felelőtlen lépésnek, a városi vagyon „elherdálásának, eltékozlásának” nevezte a stratégiai jelentőségű ingatlanok eladását, amelyeknek szerinte nem a jelenlegi értékét, hanem jövőbeni kihasználási lehetőségeit kellene nézni. Egyetértett vele Árgyusi Imre képviselő is. Ezzel szemben Samu István, Ferencz László, Lengyel István, Németh Iveta azzal érveltek, hogy az üdülő szerkezetileg elavult, kifűthetetlen, az iskola épülete pedig egyenesen életveszélyes – amit a statikai mérések is igazolnak –, ezért le kell bontani. Ráadásul a két ingatlan kihasználására, felújítására az elmúlt évek alatt semmilyen épkézláb ötlet nem fogalmazódott meg. A majdani vevőnek viszont feltételül szabnák, hogy fedett piacot, hozzá tartozó parkolókat és szociális helyiséget is építsen a területen.

Horváth Árpád képviselő, korábbi polgármester emlékeztetett arra, hogy az iskolaépületet a város 2018-ban nagyon kedvező áron, alig több mint 2000 euróért vásárolta meg az iskola fenntartójától, a szlovák belügyminisztériumtól. Az épület alatti és a körülötte lévő telkek pedig delimitáció útján (az állami vagyon átruházásával), még Árgyusi Imre polgármestersége idején kerültek a város tulajdonába. A belügyminisztérium az épület eladásakor feltételül szabta, hogy 5 évig közhasznú célokat kell szolgálnia, utána azt tesz vele a város, amit akar. Kihasználni viszont már eddig sem lehetett, hiszen az iskolát éppen azért költöztették ki onnan még 2015-ben, mert balesetveszélyes volt; az elmúlt években üresen állt és csak tovább romlott az állaga.

A volt speciális iskola épülete – fotó: Borka Roland

Az épületet tehát mindenképp le kell bontani. A képviselők azon is vitáztak, hogy a város előbb saját költségére bontassa-e le (ami kb. 50-60 ezer euró kiadást jelentene), vagy adja el épületestül, és majd az új tulajdonosra hárítsák ezt a feladatot. Angyal Béla képviselő az előbbi mellett érvelt, mert szerinte a város stratégiai szempontból talán leglukratívabb részén lévő, 19 áras összefüggő terület eladását nem szabad elsietni. Koczkás Beáta a Szövetség frakció nevében az eladási szándék visszavonását kérte, de módosító javaslata nem kapott kellő számú szavazatot. Jóváhagyta viszont a többség mindkét szóban forgó ingatlan eladási szándékát. Halász Béla polgármester nyomatékosította, még csak szándékról van szó, amivel legalább megteremtik annak lehetőségét, hogy a vállalkozók, akik látnának fantáziát a telek hasznosításában, elkészítsék terveiket, egy vizualizációt, amiről aztán a testület dönt. Ahogyan a pontos eladási felételekről is, amelyeket a majdani adásvételi szerződésben kell rögzíteni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy szinte valamennyi képviselő választási programjában benn volt egy méltó, fedett piac létesítése a városban, amit most ezen a területen meg lehetne valósítani, ráadásul nem is a város költségén.

Szociális otthon a volt irodaházban

Harminc személy befogadására alkalmas szociális otthonná alakítaná át a Templom tér 32. számú épületet a város, ahol jelenleg a Gúta TV és a Kolbyt székhelye is található. Halász Béla arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális minisztériumhoz benyújtott tervezetük első körben egyhangú támogatást kapott az öttagú bírálóbizottságtól, így hozzáfoghatnak a projektdokumentáció kidolgozásához, és az építkezési engedély előkészítéséhez. „A minisztériumnak összesen 200 millió euró áll rendelkezésre az idevágó pályázati kiírás finanszírozására, a kérvények beadási határideje pedig 2024 augusztusa, viszont a beérkezés sorrendjében bírálják majd el azokat. Ezért szeretnénk mielőbb, terveink szerint már két hónapon belül benyújtani a pályázatunkat. Előzetes számítások szerint mintegy hárommillió eurós beruházásról lenne szó” – mondta Halász Béla. A szükséges tervdokumentáció kidolgozásához szükséges 30 ezer eurót egyhangúlag jóváhagyta a testület.

Városi utak is megújulnak

Új aszfaltréteget kap a Béke és Állomás utca, valamint a városközpontban az egészségügyi központ körüli rész. Az összesen 350 ezer euró értékű beruházást a Déli zónában zajló telek-eladásokból származó bevételből fedezik. A polgármester szerint azért is ésszerű most hozzáfogni ezeknek az utcáknak a felújításához, mert a Gútán zajló nagy útfelújítás – ami megyei hatáskör – idején valószínűleg jobb áron jut hozzá a város is az aszfalthoz.

(vkm)

Top