Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozója

Május 24-én került megrendezésre a Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozójának központi rendezvénye, a Református Egység Fesztivál Debrecenben. Járásunkból is több egyházközség – Izsa, Madar, Komárom, Perbete – képviseltette magát. A rendezvényről Kecskés Imre, a Perbetei Református Egyházközség gondnoka tájékoztatta a Deltát.

„Legyenek láthatóvá tetteid!” – hangzott a 2014-es világtalálkozó vezérigéje (Zsolt 90,16). A debreceni Nagytemplom előtti téren Bölcskei Gusztáv püspök emlékeztetett arra, hogy öt évvel ezelőtt, 2009. május 22-én alakították meg Debrecenben a Kárpát-medencei magyar református egyházak az egységes Magyar Református Egyházat. „Krisztus a jövő, együtt követjük őt” – idézte a püspök az öt évvel korábbi egyesítő zsinat jelmondatát a fesztivál megnyitóján. Később a Református Kollégium dísztermében nyolc hazai, illetve határon túli magyar református püspök részvételével rendeztek fórumot az egység eddigi tapasztalatairól és jövőjéről.

Ref  tali
Az egyházi vezetők egybehangzóan történelmi tettnek nevezeték a Magyar Református Egyház öt évvel ezelőtti magalakítását. Az akkor elfogadott egyházi alkotmány szerint a Magyar Református Egyház tagja minden keresztyén, aki ahhoz tartozónak vallja magát, éljen bárhol a világban és legyen magyar vagy más anyanyelvű. A szervezők az egész családnak tartalmas programokat nyújtó fesztivállal épp ezt az elmúlt években folyamatosan építkező egységüket kívánták megjeleníteni, ezzel is hozzájárulva összetartozásuk további megerősítéséhez. A fesztivált közös istentisztelet zárta úrvacsorai közösséggel. A találkozó igazolta, hogy a magyar reformátusok egy kézen vannak, az Atya kezén, ettől még lehetnek mások, ahogy az ujjaknak is más és más a funkciója és a dísze. De akárhol éljenek is magyar református keresztyének, mind ugyanazt a hitet vallják. A hitvallásuk teremt egységet köztük, mert a hit kapcsolja össze őket.

(mf)

Top