Lendületben a nagyközség

Járásunk harmadik legnagyobb lélekszámú községében rendszeresen megjelenő önkormányzati kiadvány hasábjain foglalják össze az eltelt időszak községi eseményeit, eredményeit. Ennek konkrétumairól kérdeztük a település polgármesterét, Labancz Rolandot. Volt is miről beszámolni, hiszen nemcsak eseménydús kulturális és közösségi élet zajlott-zajlik a faluban, hanem a településfejlesztés is új lendületet kapott.

labancz roland bátorkeszi„Pályázati szempontból a 2015-ös év egyértelműen sikeresnek mondható, több mint 450 ezer euró értékű olyan programot és beruházást sikerült falunkban megvalósítani, amely nem községünk pénzéből, hanem külső forrásból lett fedezve. Ebben az évben is több pályázatunk várja az elbírálást, több esetben már pozitív eredmény született. A kormányhivatal két 2016-os kulturális rendezvényünk megvalósítására ítélt meg támogatást községünknek, a tornaterem további felújítására pedig 30 ezer eurós dotációt sikerült elnyerni az iskolaügyi minisztérium által kiírt pályázaton. Nagy eredményként értékeljük, hogy a környezetvédelmi minisztérium márciusban jóváhagyta a község kanalizációjára és helyi szennyvíztisztító állomás megépítésére benyújtott pályázatunkat, melynek értéke a még folyamatban levő közbeszerzés függvényében legfeljebb 8,6 millió euró. További beadott vagy előkészítési időszakban lévő pályázataink a kamerarendszer további bővítését, középületeink, kultúrházunk és óvodáink felújítását, a község gépparkjának modernizálását, kulturális és foglalkoztatási programok megvalósítását célozzák.

Az évek folyamán a legtöbb községi tulajdonú középület sajnos nagyon rossz, több esetben balesetveszélyes állapotba került, ezért a közelmúltban haladéktalanul el kellett kezdeni az állagmegőrző-felújító munkálatokat. A kultúrház és az óvodák épületein már elkezdődött a részleges felújítás. A községi hivatal épületén elvégeztük a nyílászárócserét és új, szigetelt tetőszerkezet felépítésével javítottuk az energiahatékonyságot és megszüntettük a beázást. A két iskolát kiszolgáló iskolai étkezde épülete csaknem teljesen megújult: az ablakcserét, a tetőfelújítást, a szennyvízelvezető rendszer átalakítását és a fűtésrendszer korszerűsítését idei terveink szerint rövidesen a külső falburkolat felújítása követi. Nemrég új tetőszerkezetet kapott a Szolgáltatások Háza épülete is, a kultúrházon pedig részleges külső és belső felújítást végeztünk – az emeleti ülésterem modernizációja és a könyvtárhelyiség átalakítása is időszerű volt már. Ebben az évben is folytatjuk a középületek felújítását: a napokban éppen a sportpálya lelátójára kerül tetőszerkezet. Folyamatban van a régi iskolai étkezde tetőszerkezetének felújítása és nyílászárócseréje is, amit pályázati forrásból fedezünk – az épület közösségi központként üzemel majd. Ezenkívül új elemek kerülnek elhelyezésre a községi játszóparkban, rövidesen pedig megkezdődik egy járdaszakasz kiépítése is a park területén” – mondta Labancz Roland.

A polgármester a továbbiakban beszélt a község anyagi helyzetéről. Elmondta, hogy az elmúlt néhány év átgondolt pénzügyi politikája a község gazdasági helyzetének rendeződését eredményezte. Anyagi tartalékaik a 2015-ös év végéhez mintegy 360 ezer eurót tettek ki, a jelenlegi állás szerint pedig 475 ezer euróval diszponálhatnak, amire nagyon régen nem volt példa Bátorkeszi történetében. A kedvező gazdasági helyzethez a tudatos pénzügyi tervezés mellett hozzájárult az is, hogy jó eredménnyel használják ki a kínálkozó pályázati lehetőségeket, és beruházásaik jelentős részét külső anyagi forrásból fedezik.

A következő néhány hónap jelentős eseménye lesz Bátorkeszi életében a 12 lakásos községi bérház ünnepélyes átadása, illetve egy új egészségügyi központ alapkövének letétele a településen.
A testvértelepülési kapcsolatokról a faluvezető így nyilatkozott: „Bakonyszentlászló községgel már több mint egy évtizedes kapcsolat fűz össze minket, évente több alkalommal találkoznak falvaink küldöttségei. Ebben az évben tervezzük egy közös önkormányzati ülés megvalósítását is. Dózsa György erdélyi településsel és a vajdasági Martonos községgel is az elmúlt évben vettük fel a kapcsolatot, a brüsszeli Town Twinning pályázat anyagi forrásának köszönhetően. Mindhárom településsel hosszú távú baráti kapcsolat ápolása és fenntartása a célunk, hiszen így erősítjük magyarságtudatunkat, kapcsolatokat építünk, s egyszersmind szélesebbre tárjuk falunk kapuját a közös európaiság jegyé-ben.
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt helyből és a régióból rendezvényeinkre, legyen szó színházi előadásról, borfesztiválról, falunapról, vagy éppen a soron következő, május 28-ra tervezett III. Családi gyermek- és sportnapról, gyermek tűzoltóversennyel egybekötve” – zárta nyilatkozatát a polgármester.

Kép és szöveg: miriák

Top